De 12 piger, der deltog i Brazil Skillz, kom fra klubber som Grenaa IF, IF Midtdjurs og VSK. Enkelte var klubløse. Alle fotos: Lars Norman Thomsen

De 12 piger, der deltog i Brazil Skillz, kom fra klubber som Grenaa IF, IF Midtdjurs og VSK. Enkelte var klubløse. Alle fotos: Lars Norman Thomsen

Brasilianerne mangler piger

Grenaa Stadions altid flotte og velplejede baner var perfekt grønne den første sommerferieuges Camp/fodboldskole - Brazil Skillz - som 32 drenge og piger (U14 – U17) deltog med iver i de enkelte træningspas fra mandag morgen til onsdag eftermiddag.

Under ledelse af trænerduoen Felipe Soares og Raphael De Vecchi fik deltagerne en rask introduktion til den brasilianske fodboldkultur og tilgang til spillet. De deltagere, som Lokalavisens udsendte talt med, var særdeles tilfredse med de tre dage, hvor der også var afsat plads til sociale aktiviteter og futsal.

Piger savnet

Pigerne sparede ikke hinanden under Brazil Skillz. Alle fotos: Lars Norman Thomsen

Pigerne sparede ikke hinanden under Brazil Skillz. Alle fotos: Lars Norman Thomsen

Det er ingen hemmelighed, at Brazil Football College fattes piger og går med tanker om, hvad der skal gøres for at få flere hunkønnede til at kombinere studier (HHX) og fire gange ugentlige fodboldtræninger.

"Vi regner med at få 15 nye studerende til Brazil Football College i næste skoleår, heraf 3-4 piger," fortæller innovationschef Søren Hoffmann Hansen, Viden Djurs. Det betyder cirka 40 elever på Brazil Football College i det kommende skoleår fordelt på tre årgange. De 6-7 af dem er piger.

Den tidligere landsholdsspiller Nanna Johansen, der er ansat som koordinator hos Brazil Football College, er på barsel i næste skoleår, men når hun vender tilbage, forventes det, at der bliver arbejdet videre med at få flere pigespillere med på Brazil Football College.

Viden Djurs vurderer blandt andet om placeringen i Grenaa er den rigtige i forhold til at tiltrække potentielle spillere fra det øvrige Djursland og det nordlige Aarhus, hvor VSK er magneten qua sin status som top tre hold i kvindefodbolden.

Amanda Poulsen fra IF Midtdjurs var genganger fra sidste år sammen med andre fodboldveninder, og hun var igen begejstret for at være med i Brazil Skillz

Amanda Poulsen fra IF Midtdjurs var genganger fra sidste år sammen med andre fodboldveninder, og hun var igen begejstret for at være med i Brazil Skillz

I det kommende skoleår fortsætter Brazil Football College dog med at være i Grenaa for både pigernes og drengenes vedkommende.

Publiceret 30 July 2019 18:00

Replik: Tre politikere har reageret

NORDDJURS Avisen har givet samtlige 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Norddjurs mulighed for at kommentere på henvendelsen fra Henrik Holmsted Pedersen og den kritik, der rejses af sagsforløbet. Tre af de lokale politikere har reageret - formanden for Voksen- og Plejeudvalget, Lars Møller, (S), SF's Mads Nikolajsen og den konservative Benny Hammer.

Lars Møller indleder sit svar med at nævne, at det er koordineret med borgmester Jan Petersen, (S).

"Forvaltningen i Norddjurs Kommune modtog afgørelsen fra ministeriet 31. oktober 2019. Dagen efter den 1. november blev der skrevet ud til voksen- og plejeudvalget og borgmesteren og orienteret om afgørelsen. Samtidig blev både udvalget og borgmesteren orienteret om, at afgørelsen ville blive drøftet med Randers Kommune samt at afgørelsen ville blive drøftet med advokatfirmaet Bech-Bruun, da der jævnførende ministeriets skrivelse er flere forskellige muligheder for at tilpasse de formelle rammer for samarbejdet, så det får en form, der er lovlig. Desuden blev voksen- og plejeudvalget og borgmesteren oplyst om, at så snart, der er sket en afklaring og udarbejdet en beskrivelse af de forskellige løsningsmuligheder, så vil sagen blive forelagt til politisk behandling. Tilsvarende oplysninger afgav borgmesteren til hele kommunalbestyrelsen i forbindelse med kommunalbestyrelsens møde i november 2020," fortæller Lars Møller.

Ikke udenom eller bagom

Han mener, at der således ikke er tale om, at forvaltningen er gået hverken udenom eller bagom politikerne i arbejdet med at finde en alternativ samarbejdsform med Randers.

"Af afgørelsen fra Social- og Indenrigsministeriet fremgår det, at der er flere måder at lovliggøre samarbejdet på via alternative organiseringsmåder. Når Randers Kommune og Norddjurs Kommune i samarbejde med advokatfirmaet Bech-Bruun har afklaret, hvordan de formelle rammer omkring samarbejdet kan tilpasses, så vil der blive fremsendt en sag til politisk behandling i både voksen- og plejeudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Det er forventningen, at det finder sted i løbet af perioden februar – april 2020," oplyser Lars Møller.

Begrænset aktindsigt

"27. november 2019 modtog Norddjurs Kommune en anmodning om aktindsigt fra advokatfirmaet Horten. Efterfølgende har velfærdssekretariatet i løbet af december 2019 været i dialog med Horten om på vis vegne, de søger aktindsigt, og hvilket materiale de konkret ønsker aktindsigt i. Generelt skal aktindsigter afgrænses, så forvaltningen kan finde materialet indenfor et rimeligt tidsforbrug på 25 timer – jævnførende offentlighedsloven. For at få en endelig afklaring af ovenstående forhold - herunder også om aktindsigten vedrører oplysninger om et konkurrerende advokatfirma - har velfærdsforvaltningen efter aftale med Randers Kommune anmodet vores advokatfirma Bech-Bruun om i starten af januar 2020 at tage kontakt til Horten på vegne af Norddjurs Kommune. Det kan oplyses, at Bech-Bruun også på vegne af Randers Kommune har fremsendt en lignende skrivelse til Horten. I det øjeblik, at afklaringen af aktindsigtens omfang foreligger, så fremsender Norddjurs Kommune hurtigst muligt materialet til Horten," fregår det af svaret fra Lars Møller.

Godkendt leverandør

Han runder af med at oplyse, at Det Danske Madhus er godkendt leverandør af madservice i Norddjurs Kommune og dermed har kommunens ældre hjemmeboende borgere mulighed for at få mad fra Det Danske Madhus, hvis de ønsker det. Det Danske Madhus har været godkendt leverandør i flere år – også da maden blev produceret i samarbejde med Syddjurs Kommune i regi af Djurs Mad.

Helt ok

Mads Nikolajsen fra SF er kritisk over for Henrik Holmsted Pedersens ageren i sagen.

"SF fandt madsamarbejdet med Randers Kommune helt ok. Jeg forstår ikke Henrik Holmsted Pedersen og Enhedslistens korstog imod, at kommuner samarbejder og kan levere til hinanden efter godkendte aftaler. Da samarbejdet med Syddjurs Kommune i det kommunale madhus blev opgivet, var samarbejde med Randers Kommune helt ok, også i følge tilsynsmyndigheden. Vi så også gerne samarbejde med Randers Sygehus og deres berømte økologiske køkken om madleverance, men det var ikke aktuelt," siger Mads Nikolajsen.

Han fortæller, at man bruger advokat i Norddjurs kamp for at få anerkendt kommunens løsning.

Vil vinde - ikke tabe

"Det er ok at kommunens advokat arbejder uden at modparten - et privat madhus - skal havde indsigt i alle sin modparts overvejelser. Vi kæmper for at vinde vores sag, ikke for at tabe. Jeg ser gerne at vi mere bruger lokal advokat - og alle mulige andre ydelser - men vi skal også have en advokat, der kender det helt specielle område. Det er meget usædvanligt, at en minister underkender sit eget tilsyn - som her," siger Mads Nikolajsen.

Helt uenig

Den konservative Benny Hammer er helt uenig.

"Det her er en irriterende sag, som har været træls at have med at gøre lige fra dag et. Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke har været valgt en højere grad af åbenhed - og at sagen allerede nu havde været i Voksen og Plejeudvalget - og senere i kommunalbestyrelsen. Hvorfor dog pakke tingene væk i stedet for at få dem på bordet i al offentlighed," spørger han.

Han mener, at det eneste rigtige er at sende madopgaven i udbud i en åben proces.

"Jeg kan godt se, at det ender med endnu en advokatregning af de store fra Bech-Bruun, og jeg forstår til fulde vreden fra Det Danske Madhus. Det skal da ikke være Bech-Bruun, der skal afgøre, hvordan vi som kommune giver aktindsigt, for så er vi ude på et skråplan. Jeg håber ikke, at det hele er begrundet i, at nogle mener, at det kun er i det offentlige, der kan laves ordentlig ældremad. Den opgave kan lige så godt klares af en privat leverandør," mener Benny Hammer.