Håndværkerne er i fuld gang med at udbygge den gamle hal (i baggrunden) til hel størrelse med plads til springgrav og trampolinspringning. Foto: Lars Norman Thomsen

Håndværkerne er i fuld gang med at udbygge den gamle hal (i baggrunden) til hel størrelse med plads til springgrav og trampolinspringning. Foto: Lars Norman Thomsen

Vivild IF - 75 år:

Efterskolen bygger hal nummer 3

Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole bygger ny opvisningshal med plads til 800 siddende tilskuere

Af
Af Lars Norman Thomsen

Landsbyernes overlevelse er landsbyernes eget værk. Der kommer ikke en mand gående med en papkasse fuld af pengesedler, og der kommer heller ikke stegte duer flyvende fra out of nowhere ind i munden på landsbyens borgere anno 2014.
Her hjælper kun sammenhold og en tilpas evne til at tænke i løsninger, der kan gøre det attraktivt at bo i de små byer.
Sådan er det også i Vivild, hvor fikspunkterne fortsat er mange, men hvor der også er trusler i farvandet i forhold til at bevare en driftig landsby.
Et af fikspunkterne i byen har siden 1932 været Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole, tidligere Vivild Ungdomsskole.
Den er i god gænge og kan melde om elevtal på 180 i både 2015 og 2016.
"Det er vi både stolte af og glade for, men vi går bestemt ikke med næsen i sky af den grund," fastslår forstander Carsten Holvad.
"Vi skal fortsat være ydmyge og glæde os over, at vi er efterspurgt blandt mange unge, men vi ved også, at det meget hurtigt kan ændre sig i den verden, vi er en del af."
Det gav et boost af dimensioner til Vivild, da Gymnastik- og Idrætsefterskolen i 2003 kunne tage en ny opvisningshal i brug. Det gav skolen nye muligheder, men for Vivild IF betød det, at ikke mindst håndbolden blev genfødt i byen efter at have måttet holde til i Allingåbro.
Samtidig gav det også fodbolden og andre idrætsgrene nye muligheder for at udfolde sig i byen.
"Det har altid været sådan, at Vivild Gymnastik- og Idræts-efterskole har været tæt knyttet til byens liv og bidraget, hvor det har været muligt," siger Carsten Holvad, der sammen med sin kone Helle overtog ledertjansen i 2000.

Kunstgræsbanen

På samme måde fik fodbolden, både på efterskolen og i Vivild IF og naboklubberne, meget bedre træningsmuligheder, da Gymnastik- og Idrætsefterskolen tog initiativ til for et par år siden at få lavet en kunstgræsbane på Vivilds gamle stadion tæt på bymidten.
"Det var igen et samarbejde på flere fronter, også med Norddjurs Kommune, som gav os mulighed for at kunne finde midlerne og kræfterne til at lave en kunstgræsbane," understreger Carsten Holvad. "En god historie for skolen, men sandelig også for byen, Vivild IF og de andre idrætsforeninger i området. Den har været meget efterspurgt i vintermånederne, og efter at banen har 'sat sig', er den blevet fantastisk at spille på."

Ny opvisningshal

Det næste store projekt for skolen er allerede så langt fremme, at Carsten Holvad godt vil fortælle om det i detaljer.
Det er et projekt med en samlet budgetteret anlægssum på i omegnen af 20 mio. kroner, som omfatter 48 nye elevboliger, en udbygning af den gamle hal, så den får plads til en springgrav til gymnasterne og ligeledes plads til at dyrke trampolinspringning, og sidst men ikke mindst en ny opvisningshal med plads til 800 siddende tilskuere, der kommer til at ligge parallelt med den nuværende.
"Vi har ikke plads til alle til vores gymnastikopvisninger  i den nuværende hal. Det er et problem, derfor bygger vi en ny hal, og jeg er ikke i tvivl om, at den også vil blive efterspurgt," siger Carsten Holvad.

Publiceret 26 June 2014 07:40