Bente Hedegaard (tv), kommunalbestyrelsesmedlem i Norddjurs og med i LAG Djurslands bestyrelse, havde en LAG-kage med til Gert Johnsen, primus motor i byggeudvalget, der har organiseret byggeriet af den ny multihal. Foto: Lars Norman Thomsen.

Bente Hedegaard (tv), kommunalbestyrelsesmedlem i Norddjurs og med i LAG Djurslands bestyrelse, havde en LAG-kage med til Gert Johnsen, primus motor i byggeudvalget, der har organiseret byggeriet af den ny multihal. Foto: Lars Norman Thomsen.

Fotogalleri:

Nørager har fuldført første etape

Nørager Boldklub kunne fejre både 60 års jubilæum og indvielse af flot ny multihal

Af
Af Lars Norman Thomsen

Det er snart ved at være mere undtagelsen end reglen, hvis ikke Nørager hvert år kan markere en større begivenhed, som hele byen har bidraget til og kan få glæde af.
Lørdag 7. juni kunne Nørager Boldklub således fejre 60 års jubilæum på behørig vis og samtidig indvie byens nye multihal på Nørager Stadion.
Et flot og velgennemført byggeri, der har været taget forskellige tilløb til i løbet af de sidste otte år.
For et år siden begyndte det imidlertid at gå stærkt, og med Gert Johnsen som tovholder for en byggegruppe kom der hurtigt skred i tingene.
Første spadestik blev taget 13. september 2013 efter en længere holmgang, før byggetilladelsen var i hus.

Mange frivillige time

"Tusinde tak til alle jer som har hjulpet på den ene eller anden måde. Det er jeres fortjeneste, at vi står her i dag med så flot et resultat," lød roserne fra Gert Johnsen, da han på vegne af byggegruppen formelt overdrog multihallen til Nørager Boldklub på indvielsesdagen.
Den samlede anlægssum på 5,2 mio. kroner er blevet finansieret med et tilskud på 1 mio. fra Norddjurs Kommune, 835.000 kroner fra LAG Djursland, 500.000 fra Elro Fonden,   50.000 kr. fra både Sparekassen Djursland og Djurslands Bank samt 2 mio. kroner fra egen kasse.
Det betyder, at Nørager Boldklub blot skal afdrage en gæld på 1 mio. kroner.
Et beløb, som Norddjurs Kommune i første omgang har ydet som lån.
"Det er ejerskab, fællesskab og sidst men ikke mindst sammenhold, der har hjulpet os i mål," afsluttede Gert Johnsen.
Til regnestykket hører også 2.000 frivillige arbejdstimer fra lokale borgere og håndværkere plus ligeså mange timer ydet af de mange lokale, der har været forbi aftener og weekends med forsyninger i form af mad og væde til de arbejdende.

Etape 2 og 3

Multihallen er blot 1. etape i et større projekt.
Næste etape hedder sambygning af klubhus og hal, og slutstenen, sidste etape,  hedder en udbygning af multihallen, så den bliver til en hel hal.
Det er der naturligvis afsat den nødvendige plads til.

Publiceret 13 June 2014 16:27