»Konfliktniveauet er simpelthen for højt herinde« 

Der var særdeles højtgående bølger, da der var informationsmøde om fremtiden for Stenvad Mosebrugscenter.

Artiklens øverste billede
Langs indgangen til Stenvad Mosebrugscenter var der fredag opsat skilte som protest mod planerne i centeret. Flere deltagere ville gerne have svar på netop dette spørgsmål. Foto: Simon Carlson

En episode ramte stemningen i Stenvad Mosebrugscenter helt præcis.

Inden spørgsmålsrunden til fredag aftens informationsmøde om centerets fremtid gik i gang, havde borgmester Jan Petersen (S) noteret over for undertegnede, at »konfliktniveauet er simpelthen for højt herinde.«

Det kom til fuldt udtryk midtvejs i spørgsmålsrunden, da en kvinde - nytilflytter til Stenvad - rejste sig og udtrykte opbakning til projektet ’Folkets Fabrik’, som vil forsøge at gøre Stenvad Mosebrugscenter til sted, som hele området omkring Stenvad har lyst til at benytte.

Hun havde ikke nået at tale ud, inden kaffekopperne begyndte at klirre ved nabobordet.

»Ud! Uuud!,« lød det fra de ældre herrer ved bordet.

Borgmesteren havde ret. Konfliktniveauet var til tider for højt til konstruktiv dialog.

Spørgsmål og svar

Undervejs til informationsmødet stod det dog også mere og mere klart, at konfliktniveauet formentlig er løbet lidt løbsk, fordi en stor del af borgerne i Stenvad føler, at mosebrugscenteret bliver ændret uden deres samtykke. Uvisheden var således katalysator for frustrationerne, som blandt andet er blevet udløst, efter det kom frem, at Djursland For Fuld Damp ikke længere skal stå for driften af centeret.

Formand for styregruppen bag projektet ’Folkets Fabrik’ Ole Svit erkendte da også under mødet, at informationsniveauet på visse punkter sikkert kunne have været bedre. For eksempel er det endnu ikke lykkedes at nå tilstrækkeligt igennem med, at Stenvad Mosebrugscenter ikke skifter navn. ’Folkets Fabrik’ er blot et projektnavn, som styregruppen benytter undervejs i processen med at søge penge hos fonde.

Hvad er op, og hvad er ned?

I et forsøg på at rydde ud i misforståelserne har Lokalavisen bedt Ole Svit og Karoline Bergkvist Søgaard, som både er medlem af styregruppen og medlem af kommunalbestyrelsen, svare på en række spørgsmål om tankerne bag fremtiden for Stenvad Mosebrugscenter.

Hvad er det, I vil gøre ved Stenvad Mosebrugscenter?

»Vi vil udnytte Mosebrugets potentiale og gøre det mere attraktivt med et fysisk løft. Vi drømmer om at åbne fabrikken op for flere brugere og flere aktiviteter.«

Landsbyklyngen Midten i Norddjurs blev beskyldt for at være udemokratiske i den tilgang, de har haft til fremtidens Stenvad Mosebrugscenter. Foto: Simon Carlson

Hvad tror I, at projektet vil betyde for Stenvad?

»Stenvad vil sammen med Mosebruget kunne få et løft. Projekt har været en afgørende årsag til, at Stenvad politisk er blevet valgt til at være ”omdannelseslandsby”, hvilket betyder at man i stedet for bare at lade byen dø langsomt, gerne vil gøre noget ekstra for byens udvikling. Mosebruget er en stor del af byens historie og stolthed, og med dette projekt, skabes der endnu større sammenhæng mellem byen og fabrikken. Fornyelsen vil bidrage til et nyt fokus på Stenvad, og hvis byens borgere bruger muligheden, vil det både kunne bidrage til øget sammenhold blandt byens borgere, og til at Stenvad igen bliver en attraktiv by at flytte til.«

Skal Stenvad Mosebrugscenter skifte navn til Folkets Fabrik?

»NEJ. Stenvad Mosebrug skal ikke skifte navn til Folkets Fabrik. Folkets Fabrik er en projekttitel. Og da formålet med projektet er at åbne den gamle tørvefabrik mere for områdets folk, foreninger og iværksættermiljøer mm., så tænkte vi at Folkets Fabrik var en god projekttitel. Der står ingen kommunistisk loge bag det, som visse rygter har gået på.«

Ikke alle er enige i, at projektet Folkets Fabrik er lig med udvikling. Foto: Simon Carlson

Hvordan kommer Stenvad Mosebrugscenter fysisk til at forandre sig?

»Det er Mosebrugets indvendige del af hovedbygningen, der i første omgang skal have et løft. Formålet er både at skabe endnu bedre rammer for den historiske formidling, og at skabe endnu bedre rammer for at Mosebruget kan bruges som mødested. Brugen af Mosebruget gøres fleksibel, så der midt i den historiske formidling bliver endnu bedre plads til koncerter, foredrag, fællesspisning, iværksætteri, messer, håndarbejde og markeder. I højsæsonen mest med fokus på turister. De fysiske ændringer, der arbejdes på, er stadig på skitseplanet - altså de overordnede linjer. Hvordan den endelige fysiske løsning skal være, det skal der arbejdes mere på, med sammen med fagfolk, og de fremtidige brugere der har lyst til at bidrage til det.«

Hvad vil Stenvad miste ved de kommende forandringer?

»Stenvad vil ikke miste noget ved de kommende forandringer - tværtimod. Når Mosebruget åbnes mere vil Stenvads borgere faktisk få endnu større mulighed for at mødes og benytte faciliteterne på Mosebruget.«

Bliver der plads til fællesspisning i Stenvad fremover?

»JA, i den grad! Fællesspisningen i Stenvad er en succes med stor betydning for det lokale sammenhold. Det er jo lige præcis aktiviteter som fællesspisning huset skal kunne rumme. Mad er en fantastisk ting at mødes om.«

Der skal stiftes en ny forening, når styregruppen nedlægges 1. november. Hvem kan melde sig ind i den nye forening?

»Alle kan melde sig ind i og opfordres til at melde sig ind i den nye forening. Der vil blive informeret ud om dette.«

Hvad er årsagen til, at styregruppen nedlægges?

»Styregruppen blev nedsat til at komme i mål med de betingelser, der var stillet for at udløse de betingede midler hos fondene. Styregruppen har derfor været ansvarlig for

1: Ansættelse og samarbejde med af ny arkitekt om et nyt skitseoplæg, med udgangspunkt i allerede besluttet indhold

2: Et nyt og meget mere gennemarbejdet oplæg til fremtidig drift og organisering. Styregruppen fået stor hjælp fra arkitekt Claus Pryds og turisme- og attraktionsekspert Johanne Bugge. Styregruppens arbejde slutter 31. oktober, hvor ansøgningen sendes afsted. Men styregruppen har lavet en foreløbig overgangsgruppe, så der er stadig et solidt anker i projektet indtil en ny forening overtager.«

Omkring 130 mennesker mødte op til informationsmødet. Borgmester Jan Petersen (S) åbnede mødet med at konstatere, at man med tilsagn om fondsmidler fra Realdania står emd en unik mulighed for at udvikle i Stenvad. Foto: Simon Carlson

Hvornår forventer I, at den nye forening stiftes?

»Den nye forening bliver etableret i indeværende år. Hvornår den begynder sit virke afhænger af den overdragelsesaftale der bliver lavet mellem Norddjurs Kommune og DffD.«

Hvordan sikrer man sig en bred repræsentation fra midten af Norddjurs i den nye forening?

»Bestyrelsen skal være en arbejdende kompetencebestyrelse. Det betyder, at de der vælges ind skal bruge tid og de med forskellige kompetencer kan bidrage til at skabe et stærk Mosebrug.

Nogle af bestyrelsesmedlemmerne vil blive udpeget. Det gælder for eksempel en repræsentant fra Stenvad udpeget af Stenvad Borgerforening, En udpeget repræsentant fra Landsbyklyngen Midt i Norddjurs, og 2 politiske repræsentanter fra henholdsvis rød og blå blok. Der arbejdes stadig på den øvrige sammensætning af bestyrelsen og på vedtægterne for den nye forening.«

Hov, det her indhold benytter cookies

På denne plads ville vi rigtig gerne have vist dig indholdet, men det kan vi desværre ikke, da du har fravalgt cookies. Vil du se indholdet skal du acceptere Øvrige cookies, det gør du her: opdater dit samtykke.

Kan de nuværende ansatte i Stenvad Mosebrugscenter fortsætte, når en ny forening overtager driften?

»Det er et klart politisk ønske, at de nuværende ansatte får mulighed for at forsætte såfremt de ønsker at være en del af stedets udvikling. Ligesom det også er et ønske, at Stenvad Mosebrug fortsat løfter en social opgave.«

Hov, det her indhold benytter cookies

På denne plads ville vi rigtig gerne have vist dig indholdet, men det kan vi desværre ikke, da du har fravalgt cookies. Vil du se indholdet skal du acceptere Øvrige cookies, det gør du her: opdater dit samtykke.

Læs også

Del artiklen