Jytte Schmidt, SF Norddjurs.

Jytte Schmidt, SF Norddjurs.

KV17 - debat:

Giv Djurs Mad en chance

Jytte Schmidt, formand, SF Norddjurs:

“Jeg er overrasket over den indstilling 6 medlemmer af Voksen/pleje udvalget i Norddjurs har besluttet den 29.aug 2017 vedrørende fremstilling af mad til hjemmeboende:

”At den fremtidige madproduktion til hjemmeboende borgere skal finde sted i et tværkommunalt samarbejde med en eller flere andre kommuner” (her underforstået at samarbejdet med Syddjurs om Djurs Mad ophører)
”Enhedslistens medlem ønsker, at Djurs Mad fortsat skal producere mad, og at den skal laves af lokalproducerede økologiske råvarer”

Med flertallets indstilling er der jo næsten fortalt til Syddjurs Kommune, hvilken beslutning de skal træffe. Jeg håber, at den samlede kommunalbestyrelse i Norddjurs træffer en anden beslutning den 12.sept. Og at Syddjurs er klar til bakke op om Djurs Mad.

Jeg er forundret over, at Djurs Mad, der har ca. 20 ansatte, ikke bakkes 100 procent op af det politiske udvalg. Hvad er det der haster? Produktion af mad på plejecentrene starter tidligst til foråret.

Jeg kan læse, at det vil koste ca 1 mio ekstra for Norddjurs, når plejecentrene ikke længere skal have mad fra Djurs Mad. Men det kunne jo tænkes, at Djurs Mad finder andre at levere til. Giv dem dog en chance.

Hvorfor ikke lade Djurs Mad fortsætte som hidtil og opfordre Syddjurs Kommune til også at fortsætte med at få mad herfra til hjemmeboende?

Og hvis Enhedslistens forslag følges kunne det tænkes, at maden blev så eftertragtet, at salget stiger og færre bruger andre tilbud.

Jeg var selv med til at beslutte at bygge Djurs Mad i 2010, da der så kunne spares ca 5 mio om året. Efter nogle lidt svære år i starten for leder og ansatte, er det nu en veldrevet virksomhed. Tak til alle ansatte for en stor og ofte utaknemlig indsats.

Vi skal kæmpe for at bevare Djurs Mad og ikke bare ”smide håndklædet i ringen.”

Publiceret 31 August 2017 08:48