Ramten og Dystryp Søerne er med på listen over naturplejeprojekter, der har fået penge fra den uafhængige Den Danske Naturfond

Ramten og Dystryp Søerne er med på listen over naturplejeprojekter, der har fået penge fra den uafhængige Den Danske Naturfond

Naturpleje:

408.000 kroner fra Den Danske Naturfond til naturplejeprojekt ved Ramten og Dystrup Søerne

Stenvad Mosebrugcenter er med på listen over 18 danske naturprojekter, der har fået bevilget økonomisk støtte fra Den Danske Naturfond

Af
Af Lars Norman Thomsen

18 naturprojekter har netop fået at vide, at de modtager million-støtte fra Den Danske Naturfond, sammenlagt 11,8 mio. kroner.
Projekterne er blevet udvalgt blandt 60 forslag til projekter, der er foreslået af lokale ildsjæle, foreninger og lodsejere m.fl.
Med på listen er Stenvad Mosebrugscenter, der fået bevilget 408.000 kroner til et naturplejeprojekt ved Ramten og Dystrup søerne.
De to søer er dannet som dødishuller under istiden. Søerne var tidligere sammenhængende, men på grund af uddybninger af afløbet fra søen, har vandstandssænkningerne delt søen i to.
Søerne er forbundet gennem en kanal. I 1937 opgav man at udtørre søerne.
Imellem søerne er der tørvegrave og moser, som i dag er groet til.
Søerne er omfattet af en fredning der dækker i alt 190 hektar.

Publiceret 14 December 2016 09:00