Ginneruparkitekterne står bag stregerne til det kommende vandværk.

Ginneruparkitekterne står bag stregerne til det kommende vandværk.

Nyt vandværk:

Drikkevand fra Løvenholm-skoven på vej

Husstande i det vestlige Norddjurs får skovvand i hanerne

100 meter under Løvenholmskoven, nede i det hvide kalklag, løber det reneste drikkevand. Om et års tid løber noget af det lige ud i vandhanerne hos husstandene i den vestlige del af Norddjurs Kommune. De fire boringer, der skal hente vandet op til forbrugerne, er nu etableret, og de første vandprøver viser, at forventningerne holder stik.

“Der er masser af vand under Løvenholmskoven, og det har den fineste kvalitet. Det bliver let og simpelt at behandle det til færdigt drikkevand,” fortæller en begejstret formand for Vandsamarbejde Vest Djursland (VSVD), Brian Pedersen.

VSVD er et fællesskab mellem ni vandværker, der har valgt at gå sammen om at etablere et helt nyt vandværk, der skal producere vand til deres forbrugere. Det er en fremtidssikring af både vandkvaliteten og forsyningssikkerheden. Vandet fra Løvenholm er godt beskyttet af fredskov - helt upåvirket af bysamfund og landbrugsdrift.

Pumper på prøve

I slutningen af september i år vil pumperne på de fire boringer køre på fuld kraft, ganske vist kun på prøve i en kort periode. Manøvren skal vise, om indvindingen påvirker vandspejlet i nærliggende søer, boringer og vandløb.

“Det regner vi ikke med, men skulle der være nogen, som bliver generet, skal vi holde dem skadesløse,” forklarer Brian Pedersen.

Næste skridt bliver at bygge vandværket og det ledningsnet, der skal forbinde vandværket med de eksisterende forsyningsområder. Det samlede anlægsbudget er på 45 mio. kr. Stort set alle kontrakter er i hus, og budgettet ser ud til at holde.

Første spadestik 4. oktober

4. oktober er de nærmeste samarbejdspartnere samlet til første spadestik på vandværket, der skal ligge nord for Porsbakkerne i Auning.

“Vi regner med en samlet energibesparelse på driften på 20 pct. i forhold til den vandforsyning, vi har i dag. Dertil kommer, at vi er ved at afdække mulighederne for at etablere solceller på vandværket,” forklarer Brian Pedersen.srj

Publiceret 27 September 2016 07:00