Kommentar:

Kun et par vindstød?

Af
Af Lars Norman Thomsen

redaktør:

"De mange borgerindsigelser til planerne om at rejse fem-seks vindmøller i Hevring Ådal begynder tilsyneladende at påvirke lokalpolitikerne.
I sidste uge meldte SF's gruppeformand Jytte Schmidt således, at hun ikke vil stemme for vindmølleprojektet.
"Ingen undersøgelser dokumenterer, hvordan kæmpevindmøller påvirker vores helbred. Den usikkerhed og det ansvar for andre menneskers helbred, er jeg ikke klar til at tage på mig, selv om jeg går ind for vedvarende energi og vil arbejde for at nå målet: 50 procent vedvarende energi i 2020, som kommunerne har indgået aftale med regeringen om," skrev hun på norddjurs.lokalavisen.dk.
Et par dage senere var det De konservatives Benny Hammer, der samme sted opfordrede til, at der blev trådt på bremsen.
"Mit forslag er, at vi i Norddjurs Kommune træder på bremsen og afventer et fyldestgørende beslutningsgrundlag, som dokumenterer, hvorledes kæmpevindmøller påvirker helbred og adfærd hos både mennesker og dyr. Det nuværende beslutningsgrundlag er bare ikke godt nok," skrev Benny Hammer.
Argumenterne hos begge er velkendte. De er blevet fremført af utallige modstandere af vindmøller på land i andre egne af landet.
Også da det gik hedt for sig i Syddjurs, hvor det lykkedes flere grupper af aktive borgere i de berørte områder at påvirke et flertal af politikere til at skrinlægge to af tre planlagte vindmølleprojekter.
Kun en manøvre fra borgmester-partiet SF, der mere mindede om demokratur end demokrati, sikrede flertallet for det sidste af de tre vindmølleprojekter - det ved Skaføgaard.
Hidtil har der i Norddjurs Kommunalbestyrelse været et solidt flertal for vindmøllerne i Hevring Ådal, og den politiske vilje til at lytte til borgernes indvendinger har været der. Det har ændret de oprindelige planer for Hevring Ådal.
Nu har to lokalpolitikere  så tilkendegivet, at de ikke kan støtte planerne. Spørgsmålet er, om det medfører en Bandwagon-effekt i kommunalbestyrelsen.
Begrebet repræsenterer den såkaldte lemminge-effekt, altså politikernes tendens til at efterligne hinanden og mene det samme.
Når et nyt synspunkt opnår voldsom popularitet på ganske kort tid, kan det udvikle sig til en trend. Hvem bliver den næste, der hopper med på vognen?"

Publiceret 18 January 2013 07:00