Debat Norddjurs:

Tag nu beslutningen på et sagligt grundlag

Af Henrik Vinther, sekretariatsleder for VidenOmVind, Ellemarksvej 47, 8000 Aarhus C:

"Medlem af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune, Jytte Schmidt, informerer i et indlæg i Randers Amtsavis d. 11/1 om, at hun vil stemme nej til at godkende nye vindmøller i Hevring Ådal. Det er hendes selvfølgelige ret at tage en sådan beslutning som folkevalgt lokalpolitiker, og hun begrunder beslutningen med, at hun er blevet klogere på baggrund af høringer og deltagelse i borgermøde mv. Så meget desto vigtigere er det, at beslutningen tages på et sagligt grundlag.

Da det imidlertid fremgår af Jytte Schmidts indlæg, at hun ikke har fået fat i alle relevante informationer, håber jeg, at hun stadig er tilgængelig for argumenter og vil genoverveje sin beslutning ud fra nedenstående oplysninger.

Vedrørende støjgrænser: De danske støjgrænser er fastsat på baggrund af blandt andet to svenske og en hollandsk undersøgelse og tager som udgangspunkt, at ca. 11 % vil være stærkt generede ved en støjgrænse på 44 dB. Ikke 42 %, som Jytte Schmidt har fået opfattelsen af. Dette svarer meget godt til resultatet af en stor landsdækkende analyse, som Jysk Analyse har gennemført for VidenOmVind blandt naboer til eksisterende store vindmøller i efteråret 2012. Her svarede 8 ud af 10 naboer indenfor en radius af 2 km ?slet ingen gener? på spørgsmålet om graden af genevirkninger fra vindmøllerne.
Og der kommer ikke mere støj, fordi der eventuelt opstilles flere vindmøller på Norddjursland. Det er den samlede støjemission, der skal respektere 44 dB ved 8 m/s – inkluderende både gamle og nye møller.

Vedrørende samfundsøkonomiske omkostninger: Jytte Schmidt skriver, at der ikke er tungtvejende begrundelser for at opstille vindmøllerne på land, da de kan stilles op på havet. Men alle tilgængelige analyser fra fagøkonomerne viser, at nettoomkostningen pr. produceret kilowatt er 40-50 % dyrere for havvindmøller sammenlignet med landmøller. Er det ikke en tungtvejende begrundelse? Vurderet over den lange årrække, hvor el-forbrugerne i givet fald skal acceptere denne meromkostning, svarer det til et meget stort tocifret milliardbeløb. Penge, som vil gå fra forbrug på andre områder, og som kan understøtte den generelle økonomiske aktivitet i samfundet og bidrage til at opretholde eller skabe nye arbejdspladser på et tidspunkt, hvor netop dette er hårdt tiltrængt.

Vedrørende sundhedsrelaterede følgevirkninger: Det er rigtigt, at nogle få læger argumenterer for, at der er sundhedsmæssige risici forbundet med vindmøllestøj. Blandt andet pensioneret overlæge Peter Prinds, der har været inviteret som foredragsholder ved det afholdte borgermøde i Vivild. Men er Jytte Schmidt klar over, at disse læger på den ene eller anden måde er en del af den organiserede vindmøllemodstand i Danmark? Hvor vidt de spænder deres lægefaglighed for denne vogn må andre bedømme, men det er da tankevækkende, at de pågældende har fået stort set ubegrænset taletid i medierne uden at kunne overbevise de ansvarlige myndigheder om, at vindmøller kan forbindes med andet og mere end genevirkninger. Både Sundhedsstyrelsen i Danmark, og den svenske pendant Naturgårdsverket, følger løbende med på området og afviser ud fra et overblik over den internationale forskningslitteratur, at man kan tale om sundhedsrelaterede følgevirkninger. Det samme tilsiger i øvrigt den store erfaring, vi har med vindmøller i Danmark, hvor der i næsten 40 år har været opstillet tusindvis af vindmøller over hele landet. Uden et eneste dokumenteret eksempel på, at man kan tilskrive vindmøllestøj sundhedsrelaterede følgevirkninger som hjerte-kar lidelser eller tilsvarende dårligdomme."

Publiceret 16 January 2013 21:15