Det er rønner, som denne, som der penge på budgettet i Norddjurs til at få revet ned. Bare ring til kommunen, lyder opfordringen fra tre socialdemokrater til borgerne.

Det er rønner, som denne, som der penge på budgettet i Norddjurs til at få revet ned. Bare ring til kommunen, lyder opfordringen fra tre socialdemokrater til borgerne.

Få gamle rønner jævnet med jorden

Den socialdemokratiske trio i Miljø og Teknik Udvalget i Norddjurs opfordrer borgerne til at slå på tråden, hvis de vil have væltet gamle rønner og ejendomme

Af
Af Lars Norman Thomsen

Hist, hvor vejen slår en bugt, ligger der en gammel rønne. Malerisk ser den måske ud, men bliver der for mange af slagsen, er det i mange mindre landsbyer et trøstesløs syn.
Den socialdemokratiske trio i Miljø og Teknik Udvalget i Norddjurs Kommune: Allan Gjersbøl Jørgensen, Tom Bytoft og Niels Basballe opfordrer nu borgerne i de mindre byer og på landet til at ringe til kommunen eller sende en mail, hvis de vil høre om mulighederne for at få nedrevet faldefærdige use og ejendomme.
Situationen netop nu er, at der er plads til flere nedrivningsprojekter i 2012 i Norddjurs i den pulje med midler, der er afsat til formålet.
Der er midler fra tidligere år som ikke er opbrugte, og der kan også søges midler i byfornyelsespuljen.
Samtidig er der i det kommende års budget afsat nye midler til at nedrive gamle rønner.
 

Bestemte kriterier skal være opfyldte

"Der foreligger et konkret ønske fra Trustrup Håndværker og Borgerforening, om nedrivning af faldefærdige og forladte bygninger. Flere af disse er begrundet med trafik-sikkerhedsmæssige årsager," fortæller Niels Basballe.

"Et godt eksempel på, at en samlet by kan få pyntet op i området, men der er selvfølgelig bestemte kriterier, der skal være opfyldte, for at få et projekt til behandling," tilføjer Niels Basballe.

Nedriving af faldefærdige rønner og ejendomme skal ske af frivillighedens vej og i samarbejde med ejeren af ejendommen.

"Der skal være tale om fraflyttede ejendomsboliger, og hvis der er et udhus eller en garage, indgår de selvfølgelig også," siger Basballe, der understreger, at det ikke vil være muligt at spekulere i at få offentlig støtte til at nedrive en ejendom og så efterfølgende opføre et nyt hus på matriklen med salg for øje.
De tre socialdemokrater minder om, at det er påvist, at bosætning er nemmere jo kønnere en stationsby eller landsby fremstår.

"Hvem vil være nabo til en ruin med rotter," spørger Niels Basballe.

Publiceret 24 September 2012 19:35