Peter Lønborg og Betina Pape kæmper for at få Amalia anbragt et andet sted end institutionen 'Grenen'.

Peter Lønborg og Betina Pape kæmper for at få Amalia anbragt et andet sted end institutionen 'Grenen'.

16-årig med psykiatrisk lidelse tvangsfjernet og indsat blandt kriminelle

Amalia lider af ADHD og ODD og er af Norddjurs Kommune blevet anbragt på institutionen Toppen, en afdeling af 'Grenen' for unge kriminelle

Af
Anette Bonde

"Det er som en ond drøm". Sådan beskriver Peter Lønborg fra Grenaa det seneste halve år. Her har han og hustruen Betina Pape kæmpet for at få Betinas datter Amalia placeret et godt sted, der kan tage hånd om hendes sygdom, ADHD og ODD.
Det gik ikke som de ønskede. Datteren blev tvangsfjernet og 2. juli blev hun anbragt på Grenen, en døgninstitution for unge mellem 12 og 18 år. Der er kriminelle, unge med domssanktioner og unge med misbrugsproblemer. Grenen tager også imod selvskadere, oplyser Betina Pape.

Rystende nervøse

Betina Pape og Peter Lønborg er rystende nervøse for, hvad der kan ske Amalia. Hendes ODD-lidelse betyder, at hun har en tendens til at kopiere adfærdsmønstre uden at forstå hverken årsager eller konsekvenser for disse.
"Børn med handicaps hører ikke hjemme på forvaringsanstalter, med mindre de har begået vold på sig selv eller andre. Det har vores datter ikke. Hun har til gengæld ved denne anbringelse allerede modtaget adskillige ideer til, hvordan noget sådant er muligt", fortæller Betina Pape.

Tilbud fra kommunen

I 2011 besluttede mange kommuner at hjemtage deres unge, som var anbragt uden for kommunen. Amalia havde siden hun var 12 år boet på JBF Centret i Brovst. I efteråret 2011 fik Betina Pape og Peter Lønborg til deres store overraskelse besked fra skolen i Brovst om, at Norddjurs Kommune havde hjemtaget hende.
"Vi blev overrumplede, men derefter blev både Amalia og vi optimistiske. Vi så det som en mulighed for, at hun kunne leve sit ungdomsliv på et opholdssted tættere på familie og venner."
Amalia kom hjem i oktober 2011 og kom til at gå hjemme, idet familien og kommunen var uenige om, hvilket skoletilbud hun skulle have. Kommunen ville at hun skulle følge et fuldt skema på Djurslandskolen, men familien holdt fast i, at det ville være for massivt for Amalia. De pegede på erfaringer fra andre specialskoler, hvor hun ikke trivedes.
Deres første-prioritet er døgninstitutionen Forcen i Randers, som de synes passer allerbedst til Amalia. Indenfor kommunegrænsen vil de også kunne acceptere institutionen Østergaard i Skindbjerg. I marts kom tilbuddet så fra Norddjurs kommune om, at Amalia kunne flytte ind på Grenen. Det er imidlertid slet ikke en mulighed i Betina Papes og Peter Lønborgs øjne.
"Det vil ikke hjælpe hende. Tværtimod mener vi, at det vil virke modsat og øge hendes vanskeligheder i faretruende grad."

Fortalte om sine drømme

Deres protester blev overhørt i kommunen, og de klagede derfor til Ankestyrelsen.
I april blev Amalia indkaldt til møde i kommunen, som loven påbyder. Barnet skal høres. Her fortalte hun om sine ønsker og drømme for sit liv og for fremtiden.
Så hørte man ikke mere fra kommunen, førend der i juni kom et brev om, at tilbuddet om Grenen stod ved magt. Dels fordi Ankestyrelsen ikke havde godkendt klagen, og dels fordi Betina Pape undervejs havde peget på, at hun som mor ikke havde de pædagogiske ressourcer til at styrke sit barn.

Pædagogiske redskaber

Det har Betina Pape ikke lagt skjul på. Det er netop derfor, både familien og Amalia selv gerne vil, at hun bor på en døgninstitution.
"Vi har to andre børn på seks og ti år, der også skal fungere. Og Amalia skal fungere. Vi vil gerne have de gode timer sammen, i stedet for at det nemt går i hårdknude, når Amalia skaber konflikter".
At erklæringen om, at hun som mor mangler de pædagogiske værktøjer, havde hun ikke sin vildeste fantasi regnet med ville føre til en tvangsfjernelse. Den beslutning blev taget i Ankestyrelsen og blev som nævnt effektueret 2. juli.
"Der har på intet tidspunkt været tale om manglende personlige ressourcer eller omsorgssvigt. Men de specialpædagogiske redskaber kan vi jo ikke give hende optimalt. Dem har vi naturligvis ønsket at give vores datter gennem et offentligt tilbud, som der jo findes mange af. Men nu er hun anbragt på en lukket institution for en helt anden målgruppe, og det er svært at gennemskue, hvordan fremtiden vil blive for hende."

Amalias mulighed for samvær med sin familie, venner og kæresten fra Brovst er sat til:
på Grenen hver lørdag klokken 10.30 til 13.40, to hverdage fra 16.30 til 18, en hverdag fra 18.30-19 såfremt der ikke er andre aktiviteter på Grenen, hun skal følge eller hun har madlavning eller hun ikke er færdig med pligten i rengøring af afdelingen eller værelset. I realiteten betyder det meget begrænset kontakt med venner, kæreste og familie udover forældre og søskende.
Hun må komme på besøg i hjemmet i Grenaa 1 time en gang om måneden under ledsagelse af personale fra Grenen. Samværet er betinget af at hun overholder regelsættet på Grenen, og hun straffes således med at hendes samvær med familien inddrages, hvis hun ikke formår at overholde det regelsæt for tillid, som Grenen definerer.

Publiceret 01 August 2012 10:00