Partierne i Kommunalbestyrelsen forventer svære budgetforhandlinger

Forhandlingerne om næste års budget for Norddjurs Kommune er i gang, og rammerne er snævre. Der skal tages svære beslutninger og forhandlingerne er allerede i gang. Vi har stillet hvert parti i Kommunalbestyrelsen tre spørgsmål.

Artiklens øverste billede

Lars Møller, Socialdemokratiet

Hvad forventer du dig af de kommende budgetforhandlinger i Norddjurs Kommune?

Jeg forventer nogle svære forhandlinger set i lyset af en stram økonomiaftale og med at have balance mellem indtægter og udgifter i de kommende år. Men Socialdemokratiet håber også, at andre partier vil være med til at stabilisere den genopretning af serviceniveau og økonomi, vi har haft de sidste 3 år.

Hvilket område er særligt vigtigt for jeres parti at prioritere i år?

Velfærdsområderne (ældre, unge, handicappede, sundhed og socialområdet)

Ro og udvikling i folkeskolen

Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere.

Fritids, kultur og naturområdet.

Der bliver ikke meget at rutte med i de kommunale budgetter i denne omgang – hvor mener I, der kan spares?

Investering i at fastholde medarbejdere frem for stigende brug af dyre vikartimer.

Mere inddragelse af medarbejdere og ledere i arbejdet med effektivisering.

Ingen skattesænkning.

Jens Kannegaard Lundager, Nye Borgerlige

Hvad forventer du dig af de kommende budgetforhandlinger i Norddjurs Kommune?

At det bliver svært, fordi vi ved, at der skal spares med den økonomiske ramme, der er indgået mellem regeringen og KL, og det vil kunne mærkes i det serviceniveau, vi kan levere, når vi ikke må bruge flere penge på kernevelfærd.

Jeg forventer også, at det borgerlige flertal vil sætte aftryk på den måde, vi nu bruger skatteborgernes penge.


Hvilket område er særligt vigtigt for dit parti at prioritere i år?

Kernevelfærd for alle i Norddjurs og at vi prioriterer basis velfærd, så vi ikke skal skrue op og ned for tilbud i hele tiden. Det vil skabe ro på både for de ansatte og brugere.

Vi vil gøre tingene anderledes og kigge indad og skabe forandring. Ellers er jeg bange for, at vi vil se de sædvanlige besparelser igen og igen. Vi skal som politikere stå ved det serviceniveau, vi kan levere, inden for de rammer, vi bliver givet af regeringen og KL, og så kan der også være nogle ting, vi ikke skal gøre længere.

Men vi skal altid prioritere de ældre, syge og vores fremtid: Børn og unge.


Der bliver ikke meget at rutte med i de kommunale budgetter i denne omgang – hvor mener du, der kan spares?

Først og fremmest på centraladministrationen og ledelse, som bare vokser og vokser, og så skal vi samarbejde meget mere med det private erhvervsliv om at løse opgaver. Vi skal sørge for basis kernevelfærd og se på andre måder at gøre det på. Hvad gør andre kommuner, som gør det billigere end os, og hvad kan vi lære af dem? Vi må og skal indføre best-practice.

Og så skal vi tilpasse det serviceniveau, vi lover, til virkeligheden, så det ikke er medarbejderne, der skal stå på mål for at de ikke overholder det serviceniveau, vi lover. Det kan og skal være et politisk ansvar.

Stinne Thorsen Kvorning, Liberal Alliance

Hvad forventer du dig af de kommende budgetforhandlinger i Norddjurs Kommune?

Vi i Liberal Alliance forventer, at der trods de stramme rammer, vil være et øget fokus og implementering af LEAN. Altså, hvor håbet er, at vi tænker mere over at skabe flow i kommunen og undgå for meget kassetænkning og unødvendigt bureaukrati. Vi håber på en budgetaftale, hvor vi kan få flere velfærdsaftaler for pengene.

Hvilket område er særligt vigtigt for jeres parti at prioritere i år?

For Liberal Alliance er de vigtigste områder vores dagtilbud/skoler, samt socialområdet. Her arbejder vi på, at der vil være større fokus på mere frihed på de enkelte institutioner. Således vi kan give aftaleholderne større frihed til at skabe den velfærd, der er behov for. Vi tror på, at mere frihed til dem derude vil medføre større arbejdsglæde og større følelse af ejerskab på/for opgaverne.

Der bliver ikke meget at rutte med i de kommunale budgetter i denne omgang – hvor mener I, der kan spares?

Vi mener, vi kan finde penge i budgettet ved at udlicitere flere opgaver, såsom fx, pasning af grønne arealer, rengøring, og som vi har haft succes med, byggesagsbehandling. Hvis vi bliver bedre til at udlicitere opgaver, vil vi kunne spare yderligere på administrationen. Således at vi kan hyre/fyre efter behov.

Ulf Harbo, Enhedslisten

Hvad forventer du dig af de kommende budgetforhandlinger i Norddjurs Kommune?

Jeg forventer, at det bliver en utrolig barsk omgang med den stramme økonomiske aftale, der er lavet mellem regeringen og KL og med et teknisk budget, der viser store strukturelle underskud og manglende indtægter i forhold til de øgede udgifter, vi ser ind i de kommende år.


Hvilket område er særligt vigtigt for dit parti at prioritere i år?

Kernevelfærd, retssikkerhed og naturgenopretning.


Der bliver ikke meget at rutte med i de kommunale budgetter i denne omgang – hvor mener du, der kan spares?

Man kan spare ved ikke at sætte skatten ned og ikke at bruge penge på konsulenter og særlige indsatser for at effektivisere. Derudover så er der rigtig mange millioner i puljer, som kunne aktiveres og bruges til velfærd, hvis vi turde tro på, at vi er i stand til at overholde servicerammen samlet set og undgå sanktioner uden 18 millioner i puljer.

Rikke Albæk Jørgensen, Venstre

Hvad forventer du dig af de kommende budgetforhandlinger i Norddjurs Kommune?

Jeg har et håb og en forventning om, at vi samlet lander et budget, der giver ro og stabilitet på sigt. Aftalen mellem Kl og regeringen er stram, og giver os ikke meget råderum

Men jeg håber, at der er fælles vilje til at lave et budget, der balancerer og på sigt kan give plads til at udvikle.

Jeg forventer, vi kommer til at skulle træffe nogle urimeligt hårde prioriteringer ud fra de rammer, vi er givet.

Hvilket område er særligt vigtigt for jeres parti at prioritere i år?

Venstre er meget optaget af, at der er strukturel balance, så vi ikke ender i en situation som i 2018, hvor alle områder måtte ud og finde urimelige besparelser i løbet af ingen tid.

Socialområdet har et stor fokus i de kommende forhandlinger. Der er igangsat en undersøgelse på området, som vi prioriterer højt.

Derudover mener vi, at vedligeholdelse af vores veje, konkurrenceudsættelse, ro på velfærdsområderne og en ny erhvervsstrategi skal prioriteres.

Der bliver ikke meget at rutte med i de kommunale budgetter i denne omgang – hvor mener I, der kan spares?

Venstre vil meget gerne gå ind i forhandlinger og lave et budget der er i balance og giver stabilitet på sigt, så der ikke kommer de store udsving og snak om besparelser og nedskæringer.

Ved dette års budgetforhandlinger er der desværre rammer, der gør, at vi må tilpasse.

Konkurrenceudsættelse af fx. græsklipning, strandrensning, rengøring (ikke på velfærdsområdet) er nogle af de områder, vi kan bringe i spil.

Så vil der være anlægsopgaver, vi bliver nødt til at sætte på pause, selv om det gør ondt at bremse udviklingen, men det kan blive nødvendigt.

Benny Hammer, Det Konservative Folkeparti

Hvad forventer du dig af de kommende budgetforhandlinger i Norddjurs Kommune?

Det er jo en barsk omgang. Vi har godt og grundigt fået vredet armene rundt af både anlægs- og serviceloft, qua aftalen mellem KL og regeringen. Det er fælles for alle kommuner, og vi holder os selvfølgelig inde for rammen, selv om det er ubehageligt. Det er ærgerligt, for vi var ellers kommet i gang med at løfte anlægsområdet.

Det kan komme til at blive vanskelige forhandlinger, fordi Kommunalbestyrelsen er sammensat af en broget flok med mange forskellige interesser, men jeg tror vi alle har et fælles mål om, at vi finder en god løsning på tværs.

Hvilket område er særligt vigtigt for jeres parti at prioritere i år?

Vi prioriterer ældreområdet, voksenpleje- og handicapområdet og børn og unge.

En af vores udfordringer er, at vi er havnet i nogle situationer, hvor vi har overskredet budgetterne på specialområdet på grund af dyre enkeltsager. Vi skal kigge på, hvordan vi håndterer dem bedst, og om det kan gøres anderledes. Det går nemlig ud over ældreområdet hver gang, og det er uanstændigt.

Jeg mener også, at vi skal kassetænkningen til livs, når det kommer til udvalgenes budgetter, således at grænserne bliver mere flydende.

Der bliver ikke meget at rutte med i de kommunale budgetter i denne omgang – hvor mener I, der kan spares?

Vi vil prøve at effektivisere på nogle ting, og derfor vil vi udfordre nogle af vores områder og allerede tidligere aftaler, for eksempel udlicitering af serviceopgaver, det vi kalder konkurrenceudsættelse. Det kan være på områder som græsklipning, rengøring eller strandrensning. Vi skal undersøge, om vi kan spare noget der, for det er så vidt jeg ved ikke blevet gjort i de år, jeg har været med.

Og så skal vi kigge på kraftigt stigende omkostninger til ledelse og administration, der er eksploderet med 15 millioner kroner de seneste to år. Vi skal kigge på, hvad stigningen skyldes, og så skal den stoppes, hvis vi skal kunne få enderne til at nå sammen.

Aleksander Myrhøj, Socialistisk Folkeparti

Hvad forventer du dig af de kommende budgetforhandlinger i Norddjurs Kommune?

Der skal foretages svære prioriteringer i budgetforhandlingerne bl.a. pga. den voldsomt stramme anlægsramme på kun 95 millioner,- en ramme som vi ikke selv har indflydelse på. Samtidig er Norddjurs’ økonomi ikke i balance på den lange bane og kræver en forhandling om, hvilke tidligere prioriteringer og udvidelser, der skal bestå - og hvilke der ikke skal. Det er ikke rart at erkende, men det er ordentligt og ærligt at sige det højt!

Hvilket område er særligt vigtigt for jeres parti at prioritere i år?

I SF har vi bl.a. fokus på den fortsatte udvikling af rammerne for dagtilbud og skoler samt den vigtige ældrebolighandlingsplan, der rummer både senhjerneskadecenter og demenscenter. Det er vigtigt, at en stram anlægsramme ikke står i vejen for fortsat grøn omstilling og investeringer i fx. energirenoveringer.

Vi skal fastholde de kvalitetsløft for ældre og på børne- og skoleområdet, der tidligere er aftalt, og så skal socialområdet løftes, så der bliver bedre forhold for borgere og medarbejdere. Derudover ønsker SF generelt mere luft i velfærdsudvalgenes budgetter, så økonomiske udsving i løbet af året ikke automatisk fører til besparelser.

Der bliver ikke meget at rutte med i de kommunale budgetter i denne omgang – hvor mener I, der kan spares?

En tilbagerulning af beslutningen om tilskud til pasning af eget barn i eget hjem vil bidrage til, at der ikke glider penge ud af vores dagtilbud. Derudover er der penge at spare ved at sikre, at vores ledere får bedre mulighed for at bruge af lokalt opsparede overskud, så de har rum til at investere klogt og langsigtet. Den hurtigste vej til besparelser er udskydelse af tidlige aftalte anlægsprojekter og understøttelse af arbejdet med fastholdelse og rekruttering, der sætter medarbejderne i fokus og lader trivsel erstatte vikarudgifter.

Diana Therese Mikkelsen, Løsgænger

Hvad forventer du dig af de kommende budgetforhandlinger i Norddjurs Kommune?

Det bliver benhårdt arbejde, hvor vi kommer til at skære helt ind til benet endnu engang. Denne gang er det desværre på grund af udefrakommende påvirkninger. Vi skal være på forkant, så vi ikke ender i økonomiske problemer som i 2018.

Hvilket område er særligt vigtigt for dig at prioritere i år?

Kernevelfærd, hvor der gang på gang er set besparelser. Vi kommer ikke udenom det i år, men der skal findes løsninger, som skaber ro og stabilitet. Ligesom der prioriteres en indsats på ungeområdet, skal der fokus på de ressourcer, vi har for hånden, og i samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner skabes grobund for fremtidige jobrelationer.

Der bliver ikke meget at rutte med i de kommunale budgetter i denne omgang – hvor mener du, der kan spares?

På anlæg. Vi skal have solgt de bygninger, der blot står i tomgang og trækker penge ud af kassen. Der ud over skal projekter, der ikke ikke kan realiseres, skrinlægges.

Giv adgang til en ven

Hver måned kan du give adgang til 5 låste artikler.
Du har givet 0 ud af 0 låste artikler.

Giv artiklen via:

Modtageren kan frit læse artiklen uden at logge ind.

Du kan ikke give flere artikler

Næste kalendermåned kan du give adgang til 5 nye artikler.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke gives videre grundet en teknisk fejl.

Ingen internetforbindelse

Artiklen kunne ikke gives videre grundet manglende internetforbindelse.

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du give adgang til 5 låste artikler om måneden.

ALLEREDE ABONNENT?  LOG IND

Denne funktion kræver Digital+

Med et abonnement kan du lave din egen læseliste og læse artiklerne, når det passer dig.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke tilføjes til læselisten, grundet en teknisk fejl.

Forsøg igen senere.

Del artiklen
Relevant for andre?
Del artiklen på sociale medier.

Du kan ikke logge ind

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, men vi har sørget for, at du har adgang til alt vores indhold, imens vi arbejder på sagen. Forsøg at logge ind igen senere. Vi beklager ulejligheden.

Du kan ikke logge ud

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, og derfor kan vi ikke logge dig ud. Forsøg igen senere. Vi beklager ulejligheden.