»Jeg vil savne fornemmelsen på vej hjem fra et møde, hvor jeg fik sat noget i gang. Det er fedt at være med til«

Mads Nikolajsen har været en del af den lokalpolitiske scene i 40 år. Ved årsskiftet er det slut.

Artiklens øverste billede
Mads Nikolajsen kan for første gang i mange år se ind i et nytår, hvor kalenderen ikke allerede er booket med politiske møder. Arkivfoto

Når kalenderen skifter til 2022 er det slut med politik i frontlinjen for SF’s Mads Nikolajsen.

Han har været aktiv i i lokalpolitik siden starten af 80’erne, hvor han i 1983 kom ind i kommunalbestyrelsen i det daværende Grenaa Kommune. Han var blevet valgt som 1. suppleant ved valget og kom ind i kommunalbestyrelsen cirka et år inde i valgperioden.

Ved valget i 1993 genopstillede han ikke, men da kommunalreformen trådte i kraft, var Mads Nikolajsen klar til endnu en tørn. Han har således været med på rejsen fra de små kommuner til sammenlægningen og etableringen af Norddjurs Kommune, hvor han har været medlem af kommunalbestyrelsen siden 2006.

Vi har bedt Mads Nikolajsen om at evaluere lidt på sin tid som lokalt folkevalgt på tærsklen til at blive pensioneret politiker.

Grenaa skulle omstilles

Hvorfor gik du i sin tid ind i lokalpolitik?

»Fordi området trængte til en miljøindsats. Jeg flyttede tilbage til hjembyen Grenaa efter ni år andre steder og oplevede nye, særligt forurenende industrier - som det hed de i planlægningen. De og Grenaa trængte til at omstilles.«

Hvordan husker du tiden som politiker i en mindre kommune i forhold til tiden i Norddjurs Kommune?

»Der er ganske meget, som går igen i den vidtstrakte kommune. Men vi var tættere på borgere, skoler og børnehaver i den lille kommune. Til gengæld har vores beslutninger en større rækkevidde i dag.«

Gjort forskel

Hvilke hændelser eller sager har brændt sig mest fast i hukommelsen i din tid som politiker?

»Da arbejderne på en af de kemiske fabrikker krævede rensning i stedet for forurening, vidste jeg at en vigtig sejr var på vej. Da vi åbnede de første børnebyer efter Mølle i Glesborg, Ørsted, Toubro, Allingåbro og Vivild. Og også fine glimt fra, når jeg har været i praktik i en skole eller børnehave.«

Hvor synes du, at du har gjort den største forskel for borgerne gennem dit virke som politiker?

»Ved at skubbe til at virksomheder renser og er mere bæredygtige. Fornæs Renseanlæg og Kattegatcentret er vartegn for det. Ved at oprette børnebyer. Så landdistrikternes børn får et tilbud fra de er helt små til folkeskolens ældste klasser. Ved at anlægge Danmarks første letbane, som snart endda med nogle års forsinkelse får halvtimedrift fra Grenaa. Og så har SF og jeg virket for at kommunen blev mere åben. Men hverdag er lige så vigtig som store sager. Jeg vil savne fornemmelsen på vej hjem fra et møde, hvor jeg fik sat noget i gang, eller fik rykket beslutninger et bedre sted hen. Det er fedt at være med til.«

Lysere fremtid

Hvad har i dit perspektiv været den største udfordring som politiker i tiden i Norddjurs Kommune?

»At skabe sammenhængskraft i hele Norddjurs. Det lykkedes på mange områder allerede i første periode, takket være en masse engagerede borgere og ansatte og frivillige. I dag er udfordringen især at omstille os til at være bæredygtige.«

Norddjurs Kommune har været igennem en række svære år. Hvordan ser fremtiden i din optik ud for Norddjurs Kommune?

»Som en børnevenlig uddannelseskommune med gode skoler, med grønne fag på Skovskolen i Løvenholm, med en række velfærdsuddannelser og gerne også genbrugs-uddannelser i Grenaa.«

Hvad ser du personligt mest frem til i tilværelsen som pensioneret politiker?

»At på én gang få mere tid hjemme med min kone Ellen, familie og venner. Og samtidig mere tid til at komme ud i verden. Jeg blev politisk aktiv efter at jeg som ung oplevede oktober-krigen i 1973. Det var først, da jeg selv fik børn, at jeg blev lokalpolitisk aktiv. Jeg vil fortsat være politisk aktiv, men mere græsrodsagtigt og mindre forpligtende. Og hjemme går vi ind i 2022 med åben kalender, det er ikke prøvet før.«Læs også

Del artiklen