Lokalplan skal åbne op for en ny Rema 1000 i Grenaa

Trafikken i McDonald's krydset i Grenaa virker allerede som en prop - spørgsmålet er om endnu en svingbane kan hjælpe nok på det.

Artiklens øverste billede
Allerede i dag er trafikken udfordret, når biler skal ind og ud fra McDonald's på Århusvej i Grenaa. Foto: Søren Andersen

Først sagde politikerne i kommunalbestyrelsen i Norddjurs nej til at give tilladelse til at etablere en ny Rema 1000 på det, der i daglig tale kaldes ”cementgrunden” i Grenaa. Tæt på Århusvej og McDonald’s-krydset. Det skete med afsæt i en rapport fra et konsulentfirma, der konkluderede, at der var risiko for det eksisterende handelsområde i Grenaa Midtby, hvis man begyndte at give tilladelse til nye butikker uden for området.

Siden fik sagen en ny tur i kommunalbestyrelsen - og nu var flertallet skiftet, så der kunne arbejdes videre med planerne. Og nu bliver der sat mere skub på, da et stort flertal i kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal arbejdes videre med en ny lokalplan for området. men nogle udtrykker stor frygt for, at trafikken vil sande til på Århusvej med endnu mere trafik.

Jeg er tryg ved at gå videre med sagen, og vi har jo ikke endnu fundet ud af, hvordan vi skal håndtere trafikken. Det må den konkrete planlægning vise

Jens Meilvang

Formanden for Miljø og Teknikudvalget, Liberal Alliances Jens Meilvang, åbnede talerrækken ved at sige, at det er en god sag for Norddjurs, når der er nogle, der vil investere og skabe arbejdspladser.

Kommuneplan ændret

»Vi har ændret i kommuneplanen, så det blev muligt at etablere en detailhandelsforretning på denne grund, og nu har vi en konkret ansøgning. Der har været betænkelighed omkring håndteringen af trafikken. Men nu er der et notat vedlagt ansøgningen, som er undersøgt i vores forvaltning. Jeg er tryg ved at gå videre med sagen, og vi har jo ikke endnu fundet ud af, hvordan vi skal håndtere trafikken. Det må den konkrete planlægning vise,« sagde Jens Meilvang.

Der vil også komme folk med barnevogne, rollatorer og cykler, så jeg vil kalde det et trafikalt vildskud. Også fordi der i ansøgningen også søges om etablering af yderligere to-tre butikker og et vaskeanlæg

Aleksander Myrhøj

SF’s Aleksander Myrhøj var blandt skeptikerne.

»Jeg synes stadig, at en butik på denne placering er en dårlig idé. Allerede nu ser vi lange bilkøer fra krydset og ned forbi Teknisk Skole, særligt mellem klokken 16 og 18 er der mange farlige situationer, hvor folk i bil kører ud fra McDonald’s parkeringsplads og skal manøvrere mellem biler, der holder i kø, for at komme over krydset. Det har alle set - også de farlige situationer, hvor man må op og stå på bremsen for ikke at blive torpederet af en krydsende bil. Det vil nu blive genskabt 50-100 meter tættere på byen, fordi man vi lave endnu en venstresvingsbane og endnu en udkørsel,« sagde han.

Han savner, at man tager højde for, at letbanetrafikken tæt på krydset nu fordobles på visse tidspunkter.Trafikalt vildskud

»Der vil også komme folk med barnevogne, rollatorer og cykler, så jeg vil kalde det et trafikalt vildskud. Også fordi der i ansøgningen også søges om etablering af yderligere to-tre butikker og et vaskeanlæg. Så SF kan ikke anbefale at gå videre - ikke fordi vi har noget imod udvikling og Rema 1000, men trafikken er allerede i dag overbelastet på stedet,« sagde Aleksander Myrhøj.

Socialdemokraten Niels Basballe var ikke enig.

»Jeg tror ikke vi vil se større trafikproblemer på stedet, og jeg kan ikke se noget, der skal stoppe planlægningen af ny udvikling i Grenaa. Der kommer jo også en høringsperiode,« sagde han.

Partifællen Bente Hedegaard havde et andet syn på sagen.

»Der er daglig trafikkaos på stedet. Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanen, så vi kan godt sætte planlægningen i gang, men jeg forudser massive protester. Og jeg forudser også, at en del af S-gruppen ikke kan stemme for, når lokalplanen skal behandles,« sagde hun.

Ulf Harbo bakkede op om Aleksander Myrhøjs standpunkt, fordi de trafikale forhold bliver værre.

Heller ikke socialdemokraten Karoline Bergkvist Søgaard var tilhænger.

Kaos i krydset

»Trafikberegninger og målinger foretaget over et helt døgn viser ikke problemerne i spidsbelastningstiden. Der er i perioder kaos i krydset, og jeg er ikke tilhænger af, at man etablerer flere butikker uden for midtbyen. Jeg vil lytte til høringssvar,« sagde hun.

Fra Venstre var der ifølge Niels Ole Birk fuld opbakning til at sætte arbejdet med at udarbejde en lokalplan i gang.

»Den kan vi kun sige ja til. Vi kan ikke se problemer med trafikanalysen fra Cowi, men vi skal da i Miljø og Teknikudvalget være opmærksom på, hvad der dukker op. Vi mangler udvikling i Grenaa,« sagde han.

Socialdemokraten Tom Bytoft pegede også på, at der allerede i dag opstår kaos og trafikproblemer i krydset ved McDonald’s.

»Nu vil man mangedoble problemet. Vi har set i Auning, at den løsning, som Rema 1000 kom med, ikke virker. Jeg er meget i tvivl om det her kan lykkes, så jeg støtter SF i, at vi skal stoppe det her nu,« sagde Tom Bytoft.

Fra Dansk Folkeparti var Diana Therese Mikkelsen, der var alene om at repræsentere sit parti, fordi der var afbud fra både Pia Bjerregaard og Steen Jensen, synes, at der blev malet fanden på væggen.

»Lad os da bare få stoppet al udvikling i Grenaa og i kommunen, hvis vi skal forholde os til gisninger om, hvad der kommer af trafik. Hvis man vil se trafikkaos, skal man tage til Aarhus, for jeg synes ikke vi ser de store udfordringer med trafikken i Grenaa. Et sted med større problemer er rundkørslen ved Kvickly, hvor der flere gange er blevet kørt cyklister ned,« sagde hun.

»Gisninger kan vi ikke bruge til noget, og jeg har aldrig haft problemer med at komme igennem krydset. Det kan godt være, at det tager et par minutter,« sagde Niels Basballe, (S).

»Det er vigtige beslutninger, vi skal træffe, når vi beslutter, hvordan vores byer skal udvikles. Derfor har vi i kommuneplanen sat en retning for, hvordan det skal ske,« advarede Aleksander Myrhøj.

Lever med ventetid

Den konservative Benny Hammer stolede på den rådgivning, der er blevet leveret i sagen.

»Indtil det modsatte er bevist, vil jeg gøre det. Og kødannelse er vist ikke særlig udbredt i Norddjurs. At skulle vente et minut på at komme over et kryds, lever jeg fint med,« sagde han.

Socialdemokraten Lars Møller afslørede på dette tidspunkt, at S-gruppen er stillet fri i denne sag og må stemme som de vil, uden hensyn til partidisciplin.

»Jeg vil selv stemme for, at vi igangsætter planlægningen for området, men jeg er en del af den bekymring, der lyder for trafikafviklingen i området,« sagde han.

Borgmester Jan Petersen, (S), sagde inden han åbnede stemmeafgivningen, at han også vil holde et øje med, hvordan man ser trafikken afviklet på stedet.

Afstemningen viste et flertal på 17 - Socialdemokratiet minus Allan Gjersbøl Jørgensen, Else Søjmark og Karoline Bergkvist Søgaard, der alle undlod at stemme - samt Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative. Fire var imod - SF, Enhedslisten og Tom Bytoft fra S - så lokalplanforslaget sættes nu på skinner og ender senere igen på bordet i den nye kommunalbestyrelse, som tiltræder til nytår.Læs også

Del artiklen