Velfærden i Norddjurs tager et skridt tilbage mod sit gamle niveau

Efter de massive besparelser i 2018 er der nu penge på vej tilbage til ældre- og voksenplejeområderne.

Artiklens øverste billede
Der er penge på vej tilbage til forbedret service i Norddjurs. Ældrerådet ser dog stadig med bekymrede øjne på velfærden. Arkivfoto

Med aftalen om budget 2022 afsatte kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune otte millioner kroner til ældre- og socialområdet samt en million kroner til fremme af sundhed.

Nu er fordelingen af midlerne godkendt. Det betyder, at velfærden på ældre- og socialområdet, sundhedsfremme og den frivillige sociale indsats begynder at bevæge sig i retningen af niveauet før den økonomiske krise i 2018.

Allerede med aftalen om budget 2022 blev der i Norddjurs Kommune afsat en pulje på 4,5 millioner til ældreområdet, en pulje på 3,5 millioner kroner til voksenhandicap samt en pulje på en million kroner i 2022 og 2023 til fremme af sundheden.

Puljerne blev endelig fordelt, da den nuværende kommunalbestyrelse 14. december på sit sidste møde godkendte den fordeling af puljemidlerne, som et et enigt voksen- og plejeudvalg havde indstillet.

Formand for Voksen- og Plejeudvalget Lars Møller (S) er godt tilfreds med, at kommunen igen kan begynde at opjustere servicen på ældre- og plejeområdet

»Det er lykkedes at give et løft af hele området og ikke mindst tilbagekøbe en lang række af de besparelser, som vi var nødsaget til at lave i 2018. Med denne udmøntning er vi godt på vej tilbage til det tidligere serviceniveau. Jeg er stolt af, at man i Norddjurs Kommune prioriterer et løft af velfærden. Også selvom det lige nu er mere vanskeligt end sædvanligt at ansætte de relevante medarbejdere, hvilket jo er en udfordring vi deler med resten af landet,” siger Lars Møller i en pressemeddelelse.

Stadig bekymring

Puljerne til henholdsvis ældreområdet og voksen-handicapområdet skal skal ses i lyset af, at Norddjurs Kommune efter den økonomiske krise i 2018 måtte lave store besparelser på blandt andet disse områder.

Pengene er derfor et velkomment skridt i den rigtige retning, men der er stadig flere at tage, som formand for Ældrerådet Ingeborg Kyed Petersen tidligere har givet udtryk for her i avisen.

»Vi er stadig meget bekymrede over kommunens budget. Vi blev udsat for så store besparelser i både 2018 og 2019. Nogle af pengene er kommet tilbage, men vi er jo slet ikke oppe på niveau endnu,« vurderede ældrerådsformanden tidligere på året og adresserede også allerede her problematikken i arbejdspresset på personalet.

»Der er store udfordringer med det arbejdspres, som ligger på på plejepersonalet, og det kommer jo blandt andet fra de besparelser, kommunen tidligere har lavet. Vi ser det blandt andet, når borgere bliver udskrevet fra hospitalet og har behov for mere kompleks pleje, så går tiden meget hurtigt fra andre borgere, som også har brug for hjælp. Det er nødvendigt, at der sættes flere penge af til at rekruttere og uddanne personale, for der er så meget, der skal dokumenteres hele tiden, og det er altså ikke det samme, hvis man bare henter folk ind fra gaden.«

Mere rengøring

Puljen på 4,5 millioner kroner til ældreområdet genindfører rengøring hver anden uge på plejecentre og giver en styrkelse af hverdagen på både plejecentre og i hjemmeplejen, som skal sikre bedre tid til løsningen af de daglige opgaver og styrke muligheden for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

Derudover sker der en styrkelse af genoptræningen for de borgere, der kommer med en genoptræningsplan fra sygehuset. Ligesom ældre- og socialområdet i fællesskab får mulighed for at styrke tilbuddet til borgere med en erhvervet senhjerneskade.

Foebyggende indsats

På socialområdet giver puljen på 3,5 millioner kroner en forøgelse af normeringen i både botilbud og til bostøtte til hjemmeboende samt en udvidelse af feriepuljen. Tilsammen et løft, som også styrker muligheden for ledsagelse til borgere i botilbud.

Derudover giver puljen et løft til det frivillige sociale arbejde i Norddjurs Kommune, hvor frivilligpuljen øges og driftstilskuddet til den sociale Cafe Grenaa øges.

Der sættes fokus på at forebygge og afhjælpe angst hos børn og unge gennem to konkrete projekter og rygestopindsatsen i folkeskolens ældste klasser styrkes. Derudover ansættes en socialsygeplejeske, som skal skabe sammenhæng i sundhedstilbuddet til socialt udsatte og den generelle sundhedsindsats til socialt udsatte borgere styrkes.Læs også

Del artiklen