Sådan er posterne fordelt

Den nye kommunalbestyrelse i Norddjurs har konstitueret sig.

Artiklens øverste billede
Den afgående borgmester i Norddjurs Kommune, socialdemokraten Jan Petersen, der her holder tale for sin afløser, Venstres Kasper Bjerregaard ved det konstituerende møde i den nye kommunalbestyrelse, har ikke plads i et af de faste udvalg i kommunen de kommende fire år. Foto: Søren Andersen

Den nye kommunalbestyrelse i Norddjurs tiltræder 1. januar. Onsdag mødtes det nye hold på 27 kommunalbestyrelsesmedlemmer, hvoraf de ni er nyvalgte, for første gang i rådssalen på Grenaa Rådhus til det konstituerende møde.

Her er et samlet overblik over hvilke kommunalpolitikere og andre, som er politisk udpeget, der kommer til at sidde i hvilke stående udvalg samt hvilke, der er udpeget til at sidde i diverse råd og bestyrelser som udpeget af kommunalbestyrelsen. Her viser sig ofte forskellen mellem de nye og de erfarne lokalpolitikere, for nogle poster er ulønnede, mens andre kaster både større og mindre beløb af sig. Og der kæmpes om de gode ben - i for eksempel Reno Djurs, Aqua Djurs og Grenaa Havn. Men man kan også få en plads i bestyrelsen, der afgør hvem der skal have Frøken Pauline Andersens Brudelegat.

To valggrupper

Ifølge lov om kommunernes styrelse foretages forholdstalsvalg på grundlag af den d’hondtske metode, ved at kommunalbestyrelsens medlemmer deles i de grupper, hvori medlemmerne har anmeldt for borgmesteren at ville stemme ved det pågældende valg. Ved valg til økonomiudvalg og stående udvalg skal foretages samme gruppeanmeldelse.Der er modtaget følgende gruppeanmeldelser:Valggruppe 1: V, K, LA, NB og DF - i alt 14 medlemmer.Valggruppe 2: S, SF, EL - i alt 13 medlemmer. Disse talt betyder, at den blå blok har flertal i alle udvalg, mens den røde side i salen er blevet tildelt flere formandsposter, end deres stemmetal berettiger til - som tak for, at alle 27 har bakket op om Venstres Kasper Bjerregaard som borgmester og den konservative Benny Hammer som viceborgmester.

Det er værd at bemærke, at den afgående borgmester, socialdemokraten Jan Petersen, ikke har en plads i et af de faste udvalg. Men han skal i de kommende fire år blandt andet bruge sine kræfter i bestyrelserne for Det Grønne Museum og Sydhavnen.

Her er resultatet af konstitueringen

Økonomiudvalget: Valggruppe 1: Formand: Kasper Juncher Bjerregaard (V), Benny Hammer (K), Jens Meilvang (LA), Jens Kannegaard Lundager, (NB), Diana Therese Mikkelsen (DF). Valggruppe 2: Lars Møller (S), Tom Bytoft (S), Kasper Vindbjerg (SF) og Ulf Harbo (EL).

Erhvervsudvalget: Valggruppe 1: Formand: Niels Ole Birk (V), Benny Hammer (K), Diana Therese Mikkelsen (DF). Valggruppe 2: Bente Hedegaard (S) og Fritz Birk Sørensen (S).

Arbejdsmarkedsudvalget: Valggruppe 1: Martin Raghner (K), Jens Kannegaard Lundager (NB), Diana Therese Mikkelsen (DF). Valggruppe 2: Forkvinde: Karoline Bergkvist Søgaard (A) og Ulf Harbo (EL).

Børne- og ungdomsudvalget: Valggruppe 1: Morten Heidemann (V), Martin Raghner (K), Stinne Thorsen Kvorning (LA), Jens Kannegaard Lundager (NB). Valggruppe 2: Annette Liebe (S, )Bente Hedegaard (S) og formand Aleksander Myrhøj (SF).

Kultur- og fritidsudvalget: Valggruppe 1: Benno Blæsild (V), Niels Skov Pedersen (K), Sebastian Rode-Møller Grauert (LA). Valggruppe 2: Formand Allan Gjersbøl Jørgensen (S) og Fritz Birk Sørensen (S).

Miljø- og teknikudvalget: Valggruppe 1: Niels Ole Birk (V), Niels Skov Pedersen (K), formand Jens Meilvang (LA). Valggruppe 2: Niels Basballe (S)og Aleksander Myrhøj (SF).

Voksen- og plejeudvalget: Valggruppe 1: Rikke Albæk Jørgensen (V), formand Mads Jensen (K), Jens Kannegaard Lundager (NB), Diana Therese Mikkelsen (DF). Valggruppe 2: Karoline Bergkvist Søgaard (S), Tom Bytoft (S) og Jytte Schmidt (SF).

Børn- og ungeudvalg: Valggruppe 1: Rikke Albæk Jørgensen (V) med Morten Heidemann, (V) som stedfortræder. Valggruppe 2: Fritz Birk Sørensen (S) med Jan Petersen (S) som stedfortræder.

Bevillingsnævnet: Valgruppe 1: Kasper Juncher Bjerregaard, (V), Benny Hammer (K), Jens Kannegaard Lundager (NB), Jens Meilvang (LA) (sagkyndigt medlem). Valggruppe 2: Ulf Harbo (EL), Frank Brogaard (S) og Kasper Vindbjerg (SF).

Grenaa-Anholt Færgefart: Valggruppe 1: John Daugaard (V), Henrik Andersen (NB), Lars Glerup (DF). Valggruppe 2 meddeler senest 1. januar 2022 navne på to udpegede.

Repræsentantskab i Kommunernes Landsforening: Rikke Albæk Jørgensen, (V), er stedfortræder for borgmester Kasper Juncher Bjerregaard, (V). Delegerede: Valggruppe 1: Rikke Albæk Jørgensen (V) med Niels Ole Birk (V) som stedfortræder, Benny Hammer (K) med Mads Jensen (K) som stedfortræder, Jens Meilvang (LA) med Sebastian Rode-Møller Grauert (LA) som stedfortræder. Valggruppe 2: Tom Bytoft (S) med Lars Møller (S) som stedfortræder, Kasper Vindbjerg (SF) med Ulf Harbo (EL) som stedfortræder.

Beredskabskommissionen: Borgmester Kasper Juncher Bjerregaard, (V) er født medlem. Valgruppe 2 har udpeget Niels Basballe, (S) med Lars Møller (S) som stedfortræder.

Handicaprådet: Valggruppe 1: Morten Heidimann (V) med Benno Blæsild (V) som stedfortræder, Sebastian Rode-Møller Grauert (LA) med Stinne Thorsen Kvorning (LA) som stedfortræder, Jens Kannegaard Lundager (NB) med Diana Therese Mikkelsen (DF) som stedfortræder. Valggruppe 2: Karoline Bergkvist Søgaard (S) med Tom Bytoft (S) som stedfortræder. Jytte Schmidt (SF) med Aleksander Myrhøj (SF) som stedfortræder.

Distriktsudvalg for Hjemmeværnet: Valggruppe 1 har meddelt, at Helle Ringberg (DF) indstilles.

Repræsentantskabet for Midttrafik: Valggruppe 1 har meddelt, at Benny Hammer (K) indtræder i repræsentantskabet med Mads Jensen (K) som stedfortræder.

Fredningsnævn: Kommunalbestyrelsen udpeger Jytte Dalgaard (SF) med Lone Bording Jensen (EL) som stedfortræder.

Grundlisteudvalg: Valggruppe 1: Bettina Grønbjerg (V), Martin Hansen (NB), Helle Ringberg (DF). Valggruppe 2: Ellen Birthe Christensen (S) og Gitte Busck (SF).

Hegnsyn: Valggruppe 1: Ilka Daniel (V) som formand med Søren Holck (V) som stedfortræder for formanden, Lars Christian Palmkvist (DF) med Jens Kannegaard Lundager (NB) som stedfortræder. Valggruppe 2: Bent Krog (S) med Susanne Madsen (S) som stedfortræder.

Mark - og vejfredslov: Valggruppe 1: Arne Holm Hansen (K) som formand, Peter Husum (NB). Valggruppe 2: Georg Hansen (EL).

Aqua Djurs: Valggruppe 1: John Daugard (V) med Kate Barner (V) som stedfortræder, Benny Hammer (K) med Mads Jensen (K) som stedfortræder, Jens Kannegaard Lundager (NB) med Diana Therese Mikkelsen (DF) som stedfortræder. Valggruppe 2: Anders Lind (S) med Tom Bytoft (S) som stedfortræder, Ulf Harbo (EL) med Jytte Schmidt (SF) som stedfortræder.

Reno Djurs I/S: Valggruppe 1: Jens Meilvang (LA) med Sebastian Rode-Møller Grauert (LA) som stedfortræder, Diana Therese Mikkelsen (DF) med Niels Ole Birk (V) som stedfortræder. Valggruppe 2: Aleksander Myrhøj (SF) med Tom Bytoft (S) som stedfortræder.

Ekspropriationskommissionen: Peter Husum (NB).

Overtaksationskommissionen og Taksationskommission vedrørende Ekspropriationsloven: Jens Kannegaard Lundager (NB).

Ekspropriationsloven vedrørende Vejloven: Valggruppe 1: Laurits Hougaard (V). Valggruppe 2: George Hansen (EL).

Skatteankenævn og Vurderingsankenævn: Valggruppe 1: Søren Peter Hansen (K) med Mads Jensen (K) som stedfortræder (skatteankenævnet), Peter Husum (D) (vurderingsankenævn). Valggruppe 2: Per Søjmark (S) med Kasper Vindbjerg (SF) som stedfortræder (skatteankenævn).

Ungdomsskolebestyrelsen: Valggruppe 1: Rikke Albæk Jørgensen (V) med Morten Heidemann (V) som stedfortræder. Valggruppe 2: Niels Basballe (S) med Anette Liebe (S) som stedfortræder.

Dialogforum for socialt udsatte: Jens Kannegaard Lundager, (NB).

Dialogforum for integration: Aleksander Myrhøj (SF).

Styregruppe Socialt værested Grenaa: Valggruppe 1: Jens Kannegaard Lundager (NB). Valggruppe 2: Laila Charlotte Jensen (EL).

Skov- og Naturstyrelsen, Kronjyllands Brugerråd: Birgitte Poulsen, (EL).

Valgbestyrelsen til folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg: Valggruppe 1: Kasper Juncher Bjerregaard (V) med Rikke Albæk Jørgensen (V) som stedfortræder, Jens Kannegaard Lundager (NB) med Diana Therese Mikkelsen (DF) som stedfortræder. Valggruppe 2: Tom Bytoft (S) med Ulf Harbo (EL) som stedfortræder, Jytte Schmidt (SF) med Aleksander Myrhøj (SF) som stedfortræder.

Valgbestyrelse til kommunalvalg: Valggruppe 1: Kasper Juncher Bjerregaard (V) med Rikke Albæk Jørgensen (V) som stedfortræder, Benny Hammer (K) med Mads Jensen (K) som stedfortræder, Jens Meilvang (LA) med Sebastian Rode-Møller Grauert (LA) som stedfortræder, Diana Therese Mikkelsen (DF) med Jens Kannegaard Lundager (NB) som stedfortræder. Valggruppe 2: Lars Møller (S) som næstformand med Tom Bytoft (S) som stedfortræder, Kasper Vindbjerg (SF) med Aleksander Myrhøj (SF) som stedfortræder, Ulf Harbo (EL) med Jytte Schmidt (SF) som stedfortræder.

Grenaa Havn A/S: Valggruppe 1: Benny Hammer (K), Jens Meilvang (LA). Valggruppe 2: Anette Liebe (S).

Letbaneråd: Jens Meilvang (LA).

Kattegatcentrets Driftsfond: Helle Ringberg (DF).

Ejendomsfonden Kattegatcentret - Havets Hus: Valggruppe 1: Sebastian Rode-Møller Grauert (LA). Valggruppe 2: Kasper Vindbjerg (SF), Heidi Hass Madsen (S).

Djurslands Udviklingsråd: Økonomiudvalget.

Djursland For Fuld Damp: Valggruppe 1: Niels Skov Pedersen (K). Valggruppe 2: Fritz Birk Sørensen (S).

Dronningens Ferieby: Valggruppe 1 har meddelt, at Vibeke Binderup (V) indtræder i bestyrelsen med Kate Barner (V) som stedfortræder.

LAG: Valggruppe 1: Janine Kannegaard Lundager (NB). Valggruppe 2: Mads Nikolajsen (SF).

Repræsentantskabet TV2 Østjylland: Valggruppe 1: Søren Peter Hansen (K). Valggruppe 2: Carsten Hering Nielsen (S).

Kulturhuset Pavillonen: Valggruppe 1: Janine Kannegaard Lundager (NB). Valggruppe 2: Bo Lindballe (S).

Kyst- og Fjordcentret: Marlene Gryesten (EL).

Det Grønne Museum: Jan Petersen (S), Lone Bording Jensen (EL).

Gammel Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum: Borgmester Kasper Juncher Bjerregaard, (V), er født medlem.

Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn: Valggruppe 1: Benny Hammer (K). Valggruppe 2: Jacob G. Haaber (S).

Grenaa Lystbådehavns Fond: Valggruppe 1: Mogens Adamsen (V). Valggruppe 2:Frede Frandsen (S).

Lystbådehavn Udbyhøj Syd: Carsten Pleman, (S).

Udviklingsselskabet Sydhavnen A/S: Valggruppe 1: Benno Blæsild (V). Valggruppe 2: Jan Petersen (S).

Randers Social- og Sundhedsskole: Rikke Thorsen Kvorning (LA).

FGU Østjylland: Birgitte Dahl Jeppesen (SF).

VUC: Stig Toftgaard (V).

Grenaa Gymnasium: Jacob G. Haaber (S).

Norddjurs Kulturskole: Allan Gjersbøl Jørgensen (S) indtræder i bestyrelsen med Fritz Birk Sørensen (S) som stedfortræder.

Kristent Skole- og Kursuscenter i Fjellerup: Benny Hammer (K).

Ejerforeningen Fuglsanggården: Valggruppe 1: Sebastian Rode-Møller Grauert (LA) med Stinne Thorsen Kvorning (LA) som stedfortræder. Valggruppe 2: Marianne Jensen (S).

Ejerforeningen Posthaven: Valggruppe 1: Pia Bjerregaard (DF), Jens Kannegaard Lundager (NB) som stedfortræder. Valggruppe 2: Marianne Jensen (S).

Vivild Varmeværk: Jytte Schmidt (SF).

Ørsted Varmeværk: Torben Jensen (V).

Auning Varmeværk: Lars Sørensen (V).

Allingåbro Varmeværk: John Saaby (S).

Trustrup-Lyngby Varmeværk: Inge Didriksen, (S).

Grenaa Varmeværk: Benny Hammer (K).

Ørum Aktivcenter: Valggruppe 1: Benno Blæsild (V) i repræsentantskabet, Niels Skov Pedersen (K) i bestyrelsen. Valggruppe 2: Niels Basballe (S) i repræsentantskabet.

Allingåbro Idrætshal: Martin Hansen (NB).

Den selvejende institution Rougsøhallen: Fritz Birk Sørensen (S).

Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter: Valggruppe 1: Morten Heidemann (V), Pia Bjerregaard (DF). Valggruppe 2: Morten Torp Nielsen (S).

AIF Hallernes Fond: Lars Pedersen (S).

AIK - Auning Idræts- og kulturcenter: Brian Pedersen (S).

Den selvejende institution Nørre Djurs Hallen: Valggruppe 1 har meddelt, at Sebastian Rode-Møller Grauert (LA) indtræder i bestyrelsen. Valggruppe 2 har meddelt, at Jan Petersen (S) indtræder i repræsentantskabet.

Foreningen Nørre Djurs Egnsarkiv: Helle Ringberg (DF).

Lokalhistorisk Forening Sønderhald: Alice Krog (S).

Rougsø Lokalhistorie Forening: Birgitte Poulsen (EL).

Pumpelaget Kragsø: Carl-Eric Würtz Pallesen, (S) med Lone Bording Jensen, (EL) som stedfortræder.

Landdistrikternes Fællesråd: Valggruppe 1: Sebastian Rode-Møller Grauert (LA). Valggruppe 2:Allan Gjersbøl Jørgensen (S) Marlene Gryesten (EL).

Den selvejende institution ”Broager”, Allingåbro: Valggruppe 1: Lars Nielsen (V) med Jens Bagger (V) som stedfortræder. Valggruppe 2: Lars Pedersen (S) med Jytte Schmidt (SF) som stedfortræder.

Den selvejende institution Djursvold: Valggruppe 1: Helle Ringberg (DF). Valggruppe 2: Carsten Hering Nielsen (S).

Grenaa Håndværkerforenings Lærlingelegat: Valggruppe 1: Diana Therese Mikkelsen (DF). Valggruppe 2: Lars Møller (S).

Frøken Pauline Andersens Brudelegat: Valggruppe 1: Jens Meilvang (LA). Valggruppe 2: Lars Møller (S).

Læs også

Del artiklen