Her er det nye Ældreråd i Norddjurs

Der er god repræsentation i hele kommunen blandt de valgte medlemmer.

Artiklens øverste billede
Yvonne Karnøe er genvalgt til Ældrerådet. Hun er nuværende næstformand i Ældrerådet.

Tirsdag 16. november var der ud over kommunal- og regionsrådsvalget også valg til Ældrerådet, og her er der valgt ni medlemmer ti rådet samt to suppleanter.

Ældrerådet har ikke politisk magt, men rådet er det organ, der rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører ældre.

Kommunalbestyrelsen skal således høre Ældrerådet om alle forslag, der har betydning for ældre borgere.

Det nye ældreråd består af følgende ni medlemmer:

Else Jacobsen - Grenaa, Gitte Eilersen - Ørum, Hans Erik Nielsen - Grenaa, Yvonne Karnøe - Udby, Rita Kirkegaard - Auning, Knud Sejersen Nielsen - Ørsted, Benthe Andersen - Ålsrode, Anne-Marie Schougaard - Fannerup, Knud Birch Kristensen - Auning

Som suppleanter er i rækkefølge valgt: Georg Hansen - Grenaa, Henrik Lemberg - Ginnerup.

Ældrerådet har endnu ikke konstitueret sig med formand og næstformand.

Spredning i kommunen

Valgresultatet betyder, at der i sammensætningen af det nye ældreråd er en god geografisk dækning af kommunen.

Fordelingen mellem kvinder og mænd er, at der er valgt seks kvinder og tremænd til ældrerådet.

Valget betyder et velkommen til nye medlemmer af Ældrerådet.

Der er fire fra det tidligere ældreråd, som genopstillede til Ældrerådet, og alle fire blev valgt ind, og det betyder, at der er fem nye medlemmer af det nye Ældreråd.

Nuværende formand Ingeborg Kyed Pedersen genopstillede ikke til valget.

Lav valgdeltagelse

12.444 borgere over 60 år havde mulighed for at stille op som kandidat og for at deltage i afstemningen.

Ifølge Norddjurs Kommune afgav 7013 af de 12.444 stemmeberettigede deres stemme.

Det betyder en stemmeprocent på 56,4 procent. Det er væsentligt lavere end stemmeprocenten til ældrerådsvalget i 2017, hvor stemmeprocenten var 64,5 procent.

Tendensen med en lavere valgdeltagelse gjorde sig desværre sig også gældende for kommunalvalget, hvor 66,25 af de stemmeberettigede afgav deres stemme. Det var næsten 3 procent færre end ved valget i 2017.

Herunder er det nye Ældreråd:

Anne-Marie Schougaard
Benthe Andersen
Else Jacobsen
Gitte Eilersen

Hans Erik Nielsen
Knud Sejersen Nielsen
Knud Birch Kristensen
Rita Kirkegaard
Yvonne Karnøe

Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen