Debat: Frygter de andre partier Det Radikale Venstre?

Artiklens øverste billede
Jacob Hørlyk, kandidat til Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune for Det Radikale Venstre.:

I løbet af de sidste par dage har Enhedslisten og Venstre gået direkte efter det Radikale Venstres bud på forandringer indenfor skoleområdet. Disse angreb fra Venstre og Enhedslisten udspringer af en kort udtalelse i forbindelse med et valgarrangement, hvor der ikke var mulighed for at uddybe nærmere pga. tid.

Det virker desværre ikke til de ovennævnte partier har læst vores bud på ændringer for skoleområde på ”www.radikalenorddjurs.dk” eller i de indlæg, der tidligere har være bragt i Lokalavisen.

Eller er det i virkeligheden en frygt for, at det Radikale Venstre og deres bud på nytænkning og konkret handling på skole-, erhvervs- og klimaområdet kan stjæle vælgere fra ovennævnte?

At sætte skolerne fri betyder bl.a. for os, at give skolerne muligheder for lokalt at træffe en lang række valg indenfor nogle overordnede politiske rammer.

Det betyder mere konkret, at elever, forældre og personale får lov til at udvikle den lokale skole i et tæt samarbejde.

Det Radikale Venstre i Norddjurs vil arbejde for følgende i de kommende år:

  • To-voksne pr klasse i indskolingen. På sigt skal der generelt være flere lærere omkring 4.-9. klasse også.
  • Pædagoger og lærere i folkeskolen skal sikres mere tid og ressourcer til at forebygge mistrivsel hos eleverne.
  • Lærernes undervisningstid skal nedsættes til max 24 lektioner, for at sikre forberedelse og evaluering af en tidssvarende og differentieret undervisning.
  • Et klasseloft på max 22 elever vil give læreren en realistisk mulighed for at nå omkring alle elever.
  • De lokale skoler skal have mulighed for at gentænke skolernes organisering af skoledagen mv.
  • Der skal skabes rammer for mere kreativitet og innovation i børns og unges dagligdag.
  • En ny måde at tildele ressourcer til dagtilbud og skoler, så der bliver bedre mulighed for forebyggende indsatser mv. igennem hele skoletiden.
  • Hvad vi samlet vil på skoleområdet kan læses fuldt ud på www.radikalenorddjurs.dk

Venstre nævner også vores ønske i forhold til flere tilbud om 0.-9. klasse på samme matrikel. Desværre fremgår det af dennes udlægning som om, at hver en skole skal have en overbygning, hvilket der nævnes ikke at være elevgrundlag for. Dette er også korrekt, men hvis Venstre kendte den skolestruktur, som man selv har være med til at beslutte, ville man vide, at det konkret handler om et tilbud i område Nord, f.eks. på Allingåbroskolen eller Rougsøskolen. Område Nord vil samlet blive en skole med ca. 630 elever og en 7.-9. årgang med ca. 60 elever pr. årgang. Samtidig vil det nye overbygningstilbud i område Nord frigive plads på Auning Skole, hvor plads er/kan blive et problem.

Søren Kanne-skolen har på nuværende tidspunkt ikke et samlet 0.-9. klasses tilbud på en matrikel. Dette kan nemt genetableres på afd. Vestre og fastholdes på afd. Søndre, således der bliver to muligheder for forskellige tilbud om overbygning for elever og forældre i Grenaaområdet.

Venstre er i valgforbund med Dansk Folkeparti. Det kan betyde, at måske op til 350 stemmer på Venstre kan gå til en kandidat fra Dansk Folkeparti. Er det ikke spild, eller er de to partier lig hinanden?

Igennem valgkampen har jeg på gaden snakket med flere forældre, som fravælger den kommunale folkeskole pga. mangel på et samlet skoletilbud på en matrikel. Fremad rettet må vi ikke miste elever på den baggrund.

Venstre nævner også, at det Radikale Venstre vil fratage lærerne deres metodefrihed. Metodefrihed tager udgangspunkt i, hvad den enkelte lærer synes er den rigtige måde at undervise og samarbejde på. Dette er et begreb, der hører fortiden til. I dag bruger man begrebet metodeansvar. Alle lærerteams har både erfaring og igennem forskning ikke mindst viden om, hvad der er god læring og undervisning. Derfor har alle lærer- og pædagogteams pligt til at foretage de lokale valg i undervisningen på baggrund af både deres erfaring, pædagogiske viden og forskning.

Og så lige til sidst. Venstre er i valgforbund med Dansk Folkeparti. Det kan betyde, at måske op til 350 stemmer på Venstre kan gå til en kandidat fra Dansk Folkeparti. Er det ikke spild, eller er de to partier lig hinanden?

I det hele taget, hvad vil Venstre udover at kritisere andre, det har jeg endnu ikke hørt eller set bud på.

Dette er det sidste pip fra mig i denne valgkamp. Om det har været en god eller tam valgkamp, kan jeg ikke helt udtale mig om, da det er min første som kandidat. Men på bagrund af valgmøder og debatindlæg, så er mit indtryk, at der fortsat et stykke vej, inden der bliver arbejdet for et fælles Norddjurs.

Nu, hvor der er tradition for en bred konstituering i Norddjurs, så vil vi da se frem til et nyt og bredt samarbejde til glæde for hele Norddjurs Kommune.

Husk, at stemme 16. november og stem på Det Radikale Venstre hvis du også ønsker nytænkning, samarbejde og handling.«

Hov, det her indhold benytter cookies

På denne plads ville vi rigtig gerne have vist dig indholdet, men det kan vi desværre ikke, da du har fravalgt cookies. Vil du se indholdet skal du acceptere Øvrige cookies, det gør du her: opdater dit samtykke.

Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen