Klima dømt ude på vælgermøde i Ørsted

Til gengæld gavebod med løfter til byens skole og børneby.

Artiklens øverste billede
De ni kandidater i panelet kom vidt omkring lige fra den lokale gavebod til debat om det kommunale ledelsesstruktur. Foto: John Pedersen

Tendensen om at klima er et af de store emner, der optager vælgerne ved det kommende kommunevalg, blev i den grad gjort til skamme, da mere end 150 borgere havde fundet vej til valgmøde på Ørsted Kro.

Hvis man skal vurdere ud fra de ni kandidaters indledende oplæg, så er det ikke miljø eller klima, der står højt på deres prioriteringsliste.

Kun Enhedslistens Ul Harbo kom ind på et klimaemne, da han talte for at der oprettes kommunale solcellelaug, der kan være med når der skal oprettes større solcelleanlæg i fremtiden i Norddjurs.

Rougsøskolen fredes

Til gengæld var der gang i den helt store gavebod, da der bredt blandt kandidaterne i panelet blev talt varmt for at sikre bevarelse af skole og børnepasning i Ørsteds børneby.

En overbygning kom også i spil og her ser det så ud til, at valget kommer til at stå mellem Ørsted og Allingåbro.

Ingen ville lægge navn til, at der bliver tale om skolelukninger i de næste fire år.

Tværtimod, var der bred enighed om at skabe ro på skoleområdet så både de nuværende men også eventuelle tilflytterfamilier kan flytte i tryghed om, at der også fremover vil være en skole i nærområdet.

Den positive fortælling

I den ultra-korte indledende præsentation konstaterede debutanten Martin Hansen fra Nye Borgerlige, at skolestrukturen i Norddjurs stinker.

En anden nybegynder udi politikerfaget, Venstres Benno Blæsild, ønskede at være med til at fortælle den gode og positive fortælling om kommunen og styrke de mange kulturværdier, der findes fra øst til vest.

Socialdemokraten Lars Pedersen talte varmt for at kommunen støtter lokale tiltag, mens SF`s Jytte Schmidt fandt det bydende nødvendigt med kortere transporttid i busserne til Auning Skole fra den vestligste ende af kommunen.

Større kommunal engagement i planlægningen af større solcelleanlæg og større frihed til skolerne, var mærkesager for Ulf Harbo fra Enhedslisten.

Velfærd og erhvervsliv

Et løft i de ældres velfærd og styrkelse af indsatsen overfor erhvervslivet stod på ønskelisten hos Diana Therese Mikkelsen fra Dansk Folkeparti.

Den konservative veteran, viceborgmester Benny Hammer afviste at være med til at lukke skoler i de næste fire år, hverken i midt- eller vestkommunen.

Ole Svit fra De Radikale foreslog der oprettes et nyt kommunalt fagudvalg, der skal tage sig af det vigtige emne bosætning og med deltagelse af en bred kreds af deltagere.

Endelig kunne Jens Melvang fra Liberal Alliance love at arbejde for decentralisering, så ikke alt der er kommunalt placeres i de større byer som Grenaa og Auning men spredes bredere ud i hele geografien.

Ændringer i toppen

Den kommunale ledelsesstruktur på direktionsgangene gav anledning til en del ransagelse blandt de nuværende medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Jytte Schmidt, Benny Hammer, Jens Meilvang og Ulf Harbo udtalte alle deres tvivl om den nuværende samling af teknik, miljø og kultur under en direktør er det mest vellykkede, der er set i Norddjurs kommunes historie.

Samme spekulative tanker blev rejst af samme kreds omkring mega-direktørposten på velfærdsområdet, der angiveligt er ansvarlig for 63 til 65 af de samlede lønsummer i Norddjurs Kommune.

Lars Pedersen kunne ikke tilslutte sig sine tre kollegers kritik og mente, at der nok var problemer, men at det ville der jo altid være på så store områder.

»Vi har en stor uløst opgave i at skabe bedre arbejdsforhold for vores medarbejdere, hvor vi på nogle områder oplever et stort frafald og besvær med at rekruttere nye folk,« konstaterede Benny Hammer, der gav tilsagn om, at det er noget han vil følge op på i den kommende valgperiode.

Færgefart og vejasfalt

Fra tilhørerne og aftenens to udspørgere tidligere borgmester Torben Jensen og journalist John Pedersen, blev de ni politikere også præsenteret for spørgsmål om fortsat færgedrift over Randers Fjord, behovet for nye erhvervsgrunde i Ørsted, normeringen på kommunale plejecentre, en kommunal rolle i fremtidens udbygning af de private lokale varmeværker og kvaliteten af asfalten på de mange kilometer kommunale veje.


Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen