SF-kritik af langsom sagsbehandling

Mads Nikolajsen kalder det pinligt og uværdigt, at borger ikke har fået svar på sine henvendelser til Norddjurs Kommune.

Artiklens øverste billede
Søren N. Larsen får ikke svar på sine spørgsmål til kommunalbestyrelsens 27 medlemmer i denne valgperiode. Foto: Søren Andersen

Læsere af denne avis vil vide, at førtidspensionist Søren N. Larsen, Grenaa, er en mand, der bidder sig fast, når han har en sag.

Vi har berettet om, hvordan han til tider har et anstrengt forhold til Norddjurs Kommune. Vi har skrevet om hans kamp om at få anerkendt retten til kompenserende specialundervisning for voksne. Og om sagen, hvor han gik i retten og fik et usb-stik tilbage. Og om de gange han har stillet spørgsmål på spørgsmål til kommunalbestyrelsen i håb om at få klarhed og ansvar placeret.Kære kommunalbestyrelse.

Det er pinligt, at Norddjurs Kommune længe, og senest siden september, har undladt at svare på kritiske spørgsmål fra en borger

Mads Nikolajsen SF i kommunalbestyrelsen i Norddjurs

Op til weekenden blev kommunalbestyrelsen i Norddjurs efter aftale med kommunaldirektør Christian Bertelsen ekstraordinært orienteret om sagsbehandlingen af henvendelser fra Søren N. Larsen.

Flere mails

Her berettes det, at de 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen i dagene 24., 25. og 28. oktober har modtaget flere mails fra Søren Larsen vedrørende manglende svar på en række spørgsmål, som Søren Larsen tidligere har fremsendt til Norddjurs Kommune. Der er tale om spørgsmål, Søren Larsen har ønsket at stille i forbindelse med kommunalbestyrelsens spørgetid.

Kommunalbestyrelsen orienteres om, at spørgetiden i en længere periode være suspenderet – og er det fortsat frem til kommunalbestyrelsens møde 18. januar 2022 – dels som følge af Covid-19, dels som følge af retningslinjerne for spørgetid, hvorefter spørgetiden suspenderes i tre måneder op til kommunalvalget og en måned efter valget.

»Søren Larsen er løbende orienteret herom senest 17. september. Han er endvidere orienteret om, at sagsbehandlingen af hans henvendelser vedrørende spørgetid vil blive genoptaget forud for kommunalbestyrelsens møde 18. januar, og at han vil modtage en indkaldelse til mødet. Det bemærkes, at foruden de spørgsmål der fremgår af henvendelserne af 24., 25. og 28. oktober, har Søren Larsen fremsendt yderligere tre henvendelser med en række spørgsmål til spørgetid,« hedder det i orienteringen.

Her oplyses det videre, at forvaltningen vil igangsætte sagsbehandlingen af disse henvendelser, og Søren Larsen vil modtage et svar fra forvaltningen. Det bemærkes dog, at Søren Larsen tidligere har modtaget et svar på én af henvendelserne.

»Såfremt Søren Larsen ønsker, at Norddjurs Kommune genoptager sagsbehandlingen af hans tre øvrige henvendelser vedrørende spørgetid - forinden spørgetiden genoptages - vil forvaltningen endvidere foranledige en besvarelse af disse henvendelser. For så vidt angår Søren Larsens øvrige henvendelser af 22. og 24. oktober, er det ifølge aftale med borgmesteren og kommunaldirektøren vurderingen, at der er tale om henvendelser af politisk karakter, og på denne baggrund vil der ikke blive udarbejdet et svar fra forvaltningen på disse henvendelser,« hedder det.

Pinligt og uværdigt

SF’s kommunalbestyrelsesmedlem Mads Nikolajsen kritiserer den sagsbehandling, som Søren N. Larsen har været udsat for.

»Det er pinligt, at Norddjurs Kommune længe, og senest siden september, har undladt at svare på kritiske spørgsmål fra en borger. Søren Larsen har stillet spørgsmål om specialundervisning for voksen, om ankesager kommunen skal behandle om igen og spørgsmål om sagsbehandlingstid. Til hele kommunalbestyrelsen. Den slags spørgsmål har vi aftalt besvares altid af borgmester eller udvalgsformand på området, aktuelt Voksen-pleje-udvalget. Det er uværdigt og imod vore regler om sagsbehandlingstid, at borgeren ikke har fået skriftlige svar. Vi har nu halvanden måned efter, at borgeren sidst har stillet spørgsmål, fået besked om, at arbejdet går i gang med at svare på hans spørgsmål. Svar kommer først efter kommunalvalget. SF´s gruppe har svaret borgeren i det omfang vi har data. Men det er pinligt, at formands- eller borgmestersvar skubbes hen på den anden side valget,« siger Mads Nikoaljsen, der ikke genopstiller til det kommende kommunalvalg.

Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen