Løn og pension følges ikke ad i Norddjurs Kommune, mener læserbrevsskribenten.

Løn og pension følges ikke ad i Norddjurs Kommune, mener læserbrevsskribenten. Foto: Thomas Borbjerg, Ritzau Scanpix

Debat: Offentlige ansatte får ikke løn men bidrag

Af
Claus Pedersen

P. Madsens Vej 13, Ramten

DEBAT Offentligt ansatte får ikke løn, men bidrag!

Det er sådan, at Norddjurs Kommunes HR afdeling tolker det.

I 37 år har jeg arbejdet som pædagog i amt, kommune og region og altid regnet med, at jeg fik løn for mit arbejde, men Norddjurs Kommune påstår, at en del af min løn har været bidrag fra det offentlige.

Min løn har bestået af flere dele - blandt andet grundløn, anciennitetstillæg, kvalifikationstillæg, funktionsløn og en procentdel til indbetaling i pensionskasse. Det er denne sidste del, at Norddjurs Kommune påstår, at det offentlige har ydet bidrag til.

Hele min løn er kommet fra samme kasse hos mine arbejdsgivere, så måske har jeg slet ikke fået løn som pædagog, men bidrag. Har jeg så heller ikke arbejdet? Det samme gælder så for alle offentlige ansatte incl. alle medarbejdere i Norddjurs Kommune – I får ikke løn, men bidrag!

Selv er jeg ansat som afløser ved Elevbefordringen i Norddjurs Kommune og får en grundløn og anciennitetstillæg, men ikke pensionsindbetaling (cirka 15% af den øvrige løndel).

Grunden til, at jeg ikke får denne del af lønnen er, at jeg er folkepensionist og får udbetalt penge fra min pensionskasse PKA. Mine arbejdsgivere har indbetalt en del af min løn til PKA. Da mine arbejdsgivere har været offentlige institutioner, har det offentlige åbenbart ydet bidrag til min pension, hvorimod private arbejdsgivere har indbetalt en løndel til pensionskassen. Hvor er logikken i dette ræsonnement??

Denne passage står i mit ansættelsesbrev fra Norddjurs Kommune: "Bestemmelserne i overenskomstens §10 Pension gælder ikke for pensionerede tjenestemænd fra staten, amter/regioner, kommuner og statsfinansierede eller koncessionerede virksomheder og andre, der får egenpension eller understøttelse fra en pensionsordning, det offentlige har ydet bidrag til."

Hvis jeg i stedet havde arbejdet i et privat firma, havde jeg fået cirka 15% mere i løn lige som mine kollegaer får. Jeg som ellers troede vi havde ligestilling i Danmark.

Publiceret 07 March 2021 15:33