Den nye styregruppe skal blandt omfatte området med bosteder og bostøtte, som her i Auning. Foto: John Pedersen

Den nye styregruppe skal blandt omfatte området med bosteder og bostøtte, som her i Auning. Foto: John Pedersen

Styregruppe i stedet for en uvildig undersøgelse af socialområdet

Af
John Pedersen

NORDDJURS "Der er ikke noget sagligt grundlag for at iværksætte en særlig undersøgelse af socialområdet".

Sådan lød en del af ordvalget i det afværgeforslag, der blev bragt i spil, da kommunalbestyrelsen på sit møde tirsdag, skulle behandle et forslag til en omfattende uvildig undersøgelse med ekstern ledelse, fremsat af otte medlemmer, der repræsenterede SF, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Diana Skøtt Larsen fra Dansk Folkeparti.

Fagforeninger med

Hen mod finalen i et meget langt møde, var der stemning for en forslag, hvorefter der tages initiativ til, at der oprettes en styregruppe der skal ind over områderne Ørsted, Allingååbro og Auning- Det skal ske via Voksen- og Plejeudvalget der udlægger retningslinjerne for styregruppen.

Det oprindelige forslag faldt med fem stemmer for. To fra SF, Ulf Harbo fra Enhedslisten, Mads Jensen fra Det Konservative Folkeparti og Diana Skøtt Larsen der Dansk Folkeparti..

Tom Bytoft undlod at stemme, mens de øvrige fra S og Vemstre-gruppen stemte imod.

Styregruppen skal bestå af det lokale LMU på ledelsesplan, menige medarbejderrepræsentanter og repræsentanter for de faglige organisationer, der har medlemmer ansat på de enkelte arbejdspladser.

På voksen-, handicap- og psykiatriområdet er det fagforeningerne FOA og SL.

Lukket personalesag

En af grundene til, at det blev på den sene side af klokken 22, før sagen om en uvildig undersøgelse kom til en afgørelse var, at en lukket sag om personaletiltag indenfor området var lagt ind på lukket dagsorden og blev behandlet før forslaget fra de otte medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Ved mødet start protesterede SF`s Alexander Myrhøj over denne disposition, som blev forsvaret af borgmester Jan Petersen (S) og ikke anfægtet af andre.

Publiceret 23 February 2021 22:30