I den østlige del af Auning kan et nyt plejecenter rejse sig som en del af udviklingen af ældrebolig-tilbud i Norddjurs Kommune. Planen indebærer desuden senhjerneskadecenter og nye boliger til demensramte borgere. Grafik: Norddjurs Kommune 

I den østlige del af Auning kan et nyt plejecenter rejse sig som en del af udviklingen af ældrebolig-tilbud i Norddjurs Kommune. Planen indebærer desuden senhjerneskadecenter og nye boliger til demensramte borgere. Grafik: Norddjurs Kommune 

Øst og vest skal give bedre pleje til kommunens ældre

Nye boliger til demensramte og nyt center til pleje af senhjerneskader er blandt andet planerne for fremtidens service i Norddjurs

Af
Simon Carlson

Grenaa/Auning  Norddjurs Kommune kigger ind i en fremtid, hvor andelen af ældre borgere er stigende. Det er blandt andet med den vished, at der ved indgåelsen af budgettet sidste år blev afsat 32,4 millioner kroner til at gennemføre en handlingsplan for ældreboliger i kommunen, som blandt andet opgraderer på kommunens faciliteter til borgere med senhjerneskader og borgere, der rammes af demens.

Handlingsplanen er begyndt at tage form, og den kan vise sig at resultere i markante projekter i både Grenaa og Auning.

Kan gøres bedre

Voksen- og Plejeudvalget har således besluttet sig for at arbejde videre med et scenarie, hvor der etableres et nyt senhjerneskadecenter og et nyt plejecenter i Auning, mens der i Grenaa opføres 30 nye demensboliger.

Vi har tilbud til dem i dag, men vi må også konstatere, at vi godt kan gøre det bedre.

Lars Møller (S), formand for Voksen- og Plejeudvalget

Det betyder også, at Norddjurs Kommune selv vil varetage en del af de opgaver over blandt andet borgere med senhjerneskader, som kommunen i dag køber fra eksterne udbydere. Det giver ifølge formand for Voksen- og Plejeudvalget Lars Møller (S) rigtig god mening i den service, kommunen vil tilbyde sine ældre borgere. 

"Vi skal ikke være en erstatning for Hammel Neurocenter, men der er flere, der overlever hjerneskader og flere, der bliver udskrevet tidligere fra indlæggelser. Vi har tilbud til dem i dag, men vi må også konstatere, at vi godt kan gøre det bedre. I dag køber vi en del pladser uden for kommunen. Dem vil vi i stedet kunne tage hjem. Det synes jeg, der vil være et godt tilbud til vores egne borgere, der kan komme tættere på eget lokalområde," siger Lars Møller. 

Fokuseret pleje

Voksen- og Plejeudvalget har arbejdet med fem forskellige scenarier i handlingsplanen for ældreboliger. I flere af disse scenarier har det været på tale at opføre et samlet tilbud til borgere ramt af henholdsvis senhjerneskade og demens. 

Formand for Voksen- og Plejeudvalget Lars Møller vurderer, at det kan have en positiv effekt, at kommunen kan tilbyde borgerne fokuseret pleje i deres normale lokalområde. Arkivfoto

Formand for Voksen- og Plejeudvalget Lars Møller vurderer, at det kan have en positiv effekt, at kommunen kan tilbyde borgerne fokuseret pleje i deres normale lokalområde. Arkivfoto

Ifølge Lars Møller valgte udvalget dog efter dialog med kommunens ansatte i plejesektoren at gå videre med en opdeling, så der i stedet etableres to separate enheder. 

"Vores medarbejdere har givet udtryk for, at det måske ikke er så smart at samle dem ét sted. Folk har både brug for forskellig slags hjælp, og så er der også mange former for senhjerneskader, og der kan være mange, der ikke ser sig selv i et demenstilbud," konstaterer Lars Møller. 

Positiv opbygning

Derudover kan det ifølge udvalgsformanden være gavnligt for kommunens samlede udvikling, at man spreder tilbuddene ud til flere steder i kommunen. 

Norddjurs Kommune har desuden en udfordring med at tiltrække højt uddannet arbejdskraft, og her kan nye fokuserede plejetilbud bidrage positivt, mener Lars Møller.

"Vi har allerede dygtige folk 'in house', så der er masser af godt at bygge videre på, men der vil blive behov for både sygeplejersker og neurologer. Der er meget efterspørgsel efter folk på sundhedsområdet, og jeg tror på, at der er mange der vil se en positiv mulighed i at være med til, at man kan komme til Norddjurs og være med til at bygge nogle helt nye tilbud op," vurderer Lars Møller. 

Scenariet med et senhjerneskadecenter i Auning og nye demensboliger i Grenaa er indtil videre Voksen- og Plejeudvalgets anbefaling og altså ikke endeligt besluttet. 

Torsdag 21. januar inspicerer udvalget grunde i Auning og Grenaa, hvor de nye grunde potentielt kan ligge.

Forslaget skal siden i høring, inden der tages en endelig beslutning til handlingsplanen for kommunens ældreboliger. 

Fakta

Forslag til handlingsplan for ældreboliger

 • Kommunalbestyrelsen afsatte i forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget at afsætte 32,4 millioner kroner til udvikling af kommunens ældreboliger. Voksen- og Plejeudvalget arbejder videre med følgende scenarie:
 • Der etableres senhjerneskadecenter på Møllehjemmet i Auning.
 • Der opføres nyt plejecenter med 40 boliger, heraf to ægtefælleboliger, i Auning.
 • Der opføres 30 nye demensboliger i Grenaa. Fuglsanggården får dermed fremover kun almindelige plejeboliger.
 • Eventuel senere opførelse af yderligere 20 boliger i tilknytning til det nye plejecenter i Auning (etape 2). 
 • Eventuel senere opførelse af 24 nye almindelige plejeboliger i tilknytning til demenscentret i Grenaa (etape 2).

Fakta

Forslag til handlingsplan for ældreboliger

 • Kommunalbestyrelsen afsatte i forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget at afsætte 32,4 millioner kroner til udvikling af kommunens ældreboliger. Voksen- og Plejeudvalget arbejder videre med følgende scenarie:
 • Der etableres senhjerneskadecenter på Møllehjemmet i Auning.
 • Der opføres nyt plejecenter med 40 boliger, heraf to ægtefælleboliger, i Auning.
 • Der opføres 30 nye demensboliger i Grenaa. Fuglsanggården får dermed fremover kun almindelige plejeboliger.
 • Eventuel senere opførelse af yderligere 20 boliger i tilknytning til det nye plejecenter i Auning (etape 2). 
 • Eventuel senere opførelse af 24 nye almindelige plejeboliger i tilknytning til demenscentret i Grenaa (etape 2).

Publiceret 20 January 2021 06:30