De partier, der bliver enige om et budget for Norddjurs Kommune i 2022, afgør selv, om der skal sendes en skite eller en budgetaftale til høring.

De partier, der bliver enige om et budget for Norddjurs Kommune i 2022, afgør selv, om der skal sendes en skite eller en budgetaftale til høring. Pressebillede

Skitse eller aftale - det bestemmer flertallet

Tidsplan og procedure for budget 2022 fastsat af kommunalbestyrelsen i Norddjurs

Af
Søren Andersen

NORDDJURS Kommunalforsker på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roger Buch slog i denne avis sidste år fast, at der i de 98 danske kommuner er frit valg for graden af åbenhed, når det kommunale husholdningsbudget skal forhandles. Nogle lægger meget frem for borgerne i håb om, at de vil deltage i den politiske proces inden budgettet vedtages efter de frister, som Indenrigsministeriet har fastsat. Og andre holder på informationerne - her har Norddjurs Kommune hidtil fundet sin plads - og lukker først for alvor dørene op, når en budgetaftale er forhandlet på plads.

Tirsdag skulle kommunalbestyrelsen på et virtuelt møde tage stilling til, hvordan budgetproceduren skal være i år - som jo er et valgår. Og her nævnes det i bilaget "Ligesom der er lagt op til, at der indgås en budgetaftale/budgetskitse inden 1. behandlingsbudgettet sendes i høring." Og alligevel understreges det, at man gerne vil inddrage borgerne bedst muligt. Nogle vil måske mene, at de to sætninger stritter i hver sin retning.

"Tingene er forbedret i år, hvor der er bedre tid til at behandle høringsforslag. Vi ønsker heller ikke denne gang "håndjern" på budgettet, så der ikke kan ændres på en budgetaftale, når den er indgået - som det har været tidligere i Norddjurs, men det slap vi heldigvis for sidste år, for så bliver det mindre interessant at indsende høringsforslag," sagde SF's Mads Nikolajsen.

Ikke afgøres nu

"Jeg har ikke taget stilling til, om det er en skitse eller en budgetaftale, der skal i høring. Det må være op til de partier, der bliver enige om det til sin tid, men jeg er med på at inddrage borgerne bedst muligt," kommenterede borgmester Jan Petersen, (S).

Venstres Kasper Bjerregaard var enig med borgmesteren i, at der skal være frie rammer for, om man skal kalde det en budgetskitse eller en budgetaftale - og det skal de partier, der kommer til at danne et flertal, selv bestemme, mente han.

SF stillede med to ændringsforslag - dels om at man nøjes med at sende en budgetskitse til høring og dels om hvornår man ser på effektivitetsforbedringer. Forslagene fik kun støtte fra de to SF'ere og Enhedslisten, mens alle andre stemte imod.

Budgettet skal førstebehandles i kommunalbestyrelsen 14. september og der er andenbehandling 12. oktober. Der er aftalt forhandlingsmøder både i august og september, og der er planlagt borgermøde om budgettet 6. september - så må tiden vise, hvor langt budgetforhandlingerne er nået på dette tidspunkt.

Publiceret 19 January 2021 17:41