Debat: Genåbning af akutklinikkerne - selvfølgelig

Af
Ulrich Fredberg, (V)

Læge og medlem af regionsrådet i Region Midtjylland

DEBAT Det har været en tragikomisk håndtering af beslutningen om lukningen af de fire akutklinikker i Grenaa, Ringkøbing, Skive og Silkeborg – og de deraf afledte lukninger af lægevagterne samme sted.

Al erfaring viser, at antallet af henvendelser til behandlingsstederne falder, hvis man besværliggør adgangen, hvilket naturligvis primært rammer de ældre og de svageste borgere.

De fire akutklinikker blev lukket efter en administrativ beslutning, som regionsformanden – men ikke regionspolitikerne - var involveret i.

Heller ikke selv om det fejlagtigt blev forsøgt fremstillet, som om regionspolitikerne var enige heri.

Borgmestrene i de involverede kommuner blev heller ikke hørt eller informeret, før de kunne læse det i aviserne.

Og hvad var så den officielle begrundelse for dette hastværk?

Det var angivelig omsorg for de mange medarbejdere, der yder en enorm ekstraindsats og tager sig af de mange ekstra indlagte med corona.

Det er en helt relevant begrundelse, som alle naturligvis støtter. Men den hjælp skulle have været hurtigere og først og fremmest langt mere effektiv.

I denne sammenhæng er de få sparede timer ved at sende en sygeplejerske og patienterne fra en lukket Akutafdeling til samme behandling på et fortravlet akutsygehus stort set uden reel betydning. Direktionen undgår derfor ikke, at man igen får tanker om andre bevægegrunde for lukningerne af akutklinikkerne, som direktionen har forsøgt mange gange tidligere.

Havde man reelt primært tanke på medarbejdernes bedste, havde man nok kontaktet de ca. 5.000 (pensionerede) fagpersoner, der har meldt sig. De udgør en enorm ressource. Og tak til dem alle.

Desværre blev mange af de frivillige aldrig kontaktet, skønt aflastningen af medarbejder på de fortravlede afdelinger ville have været langt, langt større end ved at lukke Akutklinikkerne.

Glædeligt at alle stemte for genåbne Akutklinikkerne (undtagen SF og Enhedslisten).

Specielt tak til Steen Thomsen (DF) og Ib Bjerregaard (V) for at tage initiativet til dette.

Publiceret 18 January 2021 20:42