Region Midtjylland afleverede COVID-19 vaccinen på havnen i Grenaa, hvor den blev løftet om bord på Anholtfærgen - klar til første stik på Kattegatøen sidst på eftermiddagen.

Region Midtjylland afleverede COVID-19 vaccinen på havnen i Grenaa, hvor den blev løftet om bord på Anholtfærgen - klar til første stik på Kattegatøen sidst på eftermiddagen. Søren Andersen

Så er vaccinen på vej mod Anholt

De første vaccineres mod corona fredag sidst på eftermiddagen

Af
Søren Andersen

ANHOLT Så er COVID-19 vaccinen på vej til Anholt, hvor ølæge Anders Fjendbo står klar til at vaccinere de første mod corona på Kattegatøen.

Oprindeligt var det Region Midtjyllands plan, at alle - også ældre og svagelige - skulle tage turen til vaccinationscentret i Randers for at modtage vaccinen, men borgmester Jan Petersen, (S), fik forhandlet en løsning på plads, så man i stedet sender vaccinen fra fastlandet til Anholt og vaccinerer der.

De første fra Anholt, der blev indkaldt til vaccination i Randers, takkede nej til tilbuddet, fordi det indebar en tur først i taxa til Anholt Havn. Så en færgetur på tre timer til Grenaa og derfra med bus til vaccinationscentret i Randers - og senere overnatning og hjemtur på samme måde.

Det fik læge Anders Fjendbo til at kontakte både Norddjurs Kommune og Region Midtjylland - med et ønske om, at han kunne står for vaccinationerne på Anholt.

Og det ønske fik han opfyldt, da forslaget fik medvind hele vejen i regionens hospitalsudvalg. Så fredag kørte en kølebil fra apoteket i Aarhus til Grenaa Havn og afleverede tre kasser med vaccine og det fornødne udstyr til personalet på Anholtfærgen

Tilfreds borgmester

Til borgmester Jan Petersens store tilfredshed.

"Vi får hermed også vaccineret borgere med særlig øget risiko uanset om de er over eller under 65 år. Et eventuelt overskud af vaccine herefter bruges til vaccination af medarbejdere på redningsstationen, der samtidig er ambulance- og brandberedskab. Jeg er meget lettet over aftalen, for Anholt er som Danmarks mest fjerntliggende ø, utroligt sårbar," skrev Jan Petersen på sin Facebookprofil.

Fredag mens færgen nærmede sig Anholt, sad Anders Fjendbo og indkaldte øboere til at blive vaccineret.

"I dag vil vi vaccinere fra klokken 16.45 til klokken 18, og så går vi i gang igen lørdag klokken 10. Jeg får seks ampuller, så hvis jeg kan få seks vacciner ud af hver, er der til 36, men jeg håber på at få syv vacciner ud af hvert glas, så lidt flere kan blive vaccineret," siger Anders Fjendbo.

Efter styrelses anbefalinger

I prioriteringen af, hvem, der skal stikkes først, følger han Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Der er tæt ved 130 fastboende på Anholt, men børn og gravide skal ikke vaccineres, så der skal lidt færre stik til for at komme hele øen rundt.

"Vaccinationstilbuddet kræver, at man har folkeregisteradresse på Anholt, og vi har nogle på øen, som ikke lever op til dette - og de må altså et andet sted hen for at blive vaccineret," siger Anders Fjendbo.

Det var planen, at han skulle stoppe som ølæge på Anholt til 1. marts. Det er lykkedes at finde en afløser, men ikke til 1. marts.

"Derfor har jeg lovet at blive indtil videre, så det bliver nok også mig, der skal give stik nummer to. Når vi starter på det om tre uger, så håber jeg, at vi til den tid vil få flere leverancer, så vi kan vaccinere alle på øen," siger Anders Fjendbo.

Kampen fortsætter

For borgmester Jan Petersen fortsætter kampen om at få vaccinen til kommunen. I stedet for at sende borgerne fra Norddjurs til Randers, som er det nærmeste vaccinationscenter.

"Nu gælder det så vaccinationsmuligheder uden for de af staten udpegede vaccinationscentre. Vi skal have vaccinationen tættere på borgerne end vaccinationscentrene er. Der er for langt for mange. Derfor har vi overfor regionen forklaret, at der skal være decentrale vaccinationssteder på den østlige del af Djursland og blandt andet et vaccinationscenter i Grenaa. Vi skal også have fleksible muligheder, så de praktiserende læger kan tage ud på institutioner og bofællesskaber, som det allerede sker på plejecentrene og der er borgere, der ikke skal ud at køre, men vaccineres hjemme, fordi de er meget svage," mener Jan Petersen.

Publiceret 15 January 2021 13:44