Borgmester Jan Petersen tog, under overværelse af Kattegatcentrets direktør Helle Hegelund Knudsen, tidligere på året første spadestik til den store udvidelse af centret.

Borgmester Jan Petersen tog, under overværelse af Kattegatcentrets direktør Helle Hegelund Knudsen, tidligere på året første spadestik til den store udvidelse af centret.

Kommunen sender endnu en million kroner til Kattegatcentret

Det er meget hurtigt, der igen skal findes kommunale kroner til udvidelsen, lyder konservativ kritik

Af
Simon Carlson

Grenaa Det er godt tre måneder siden, det første spadestik til den store udvidelse af Kattegatcentret blev taget, og dermed blev der også taget hul på de på de 15 millioner kroner, som Norddjurs Kommune har bevilget til projektet.

Det var derfor med en vis undren blandt nogle af kommunalbestyrelsen politikere, da de i sidste uge endnu en gang måtte tage stilling til, om kommunekassen skulle i brug og bevilge flere penge til Kattegatcentret.

Årsagen er, at licitationen i forbindelse med udvidelsen har vist sig væsentlig dyrere end antaget. I oktober viste det sig således, at der mangler finansiering på i alt 6,3 millioner kroner.

Siden da er der blevet arbejdet på en løsning for at finde den resterende finansiering, og heri lød indstillingen til kommunalbestyrelsen, at Norddjurs Kommune bidrager med en millioner kroner. Det resterende beløb finansieres af Realdania og Kattegatcentret selv.

Konservativ kritik

Da sagen kom til afstemning i kommunalbestyrelsen var der ikke ret meget spænding om udfaldet. Det var således kun Konservative Folkepartis to medlemmer, der var direkte imod at sende flere penge til Kattegatcentret.

Konservative Folkeparti har fra starten været imod at bruge kommunale kroner på udvidelsen, og partiets ene medlem af kommunalbestyrelsen, Mads Jensen, da også særdeles skeptisk over for de seneste udvikling.

"I vores optik har Norddjurs Kommune allerede postet rigeligt med penge i Kattegatcentret. Det er et dyrt projekt, så vi mener, at Kattegatcentret må gøre, hvad de kan med de penge, de allerede har fået eller anmode kommunalbestyrelsen om at udskyde nogle af udvidelserne, hvis pengene ikke er til det," siger Mads Jensen.

Kommunen skal bidrage

Det er borgmester Jan Petersen (S), der har haft dialogen med Realdania for at finde en løsning på finansieringen, siden det stod klart,at projektet ville blive dyrere end forventet.

Han noterer således, at fonden i denne proces også har brug for at se, at kommunen er villige til at investere for at nå til enighed om en løsning og affærdiger derfor den konservative kritik.

"Realdania var hele tiden positive over for at finde en løsning, men det forudsatte, at både kommunen og Kattegatcentret også bidrog. Det blev til det her forslag om, at kommunen bidrager med en million kroner. Det er jo ikke første gang, at et licitationsresultat viser noget andet end kalkuleret, men hvad er det så de konservative synes, man skal gøre? Skal man vente et halvt eller helt år, eller skal man se at få gjort sagen færdig nu? Det er jo nu sagen foreligger," konstaterer Jan Petersen.

Større perspektiv?

Hos Konservative Folkeparti anerkender Mads Jensen, at et flertal i kommunalbestyrelsen har sagt ja til at støtte udviklingen af Kattegatcentret, hvorfor han da også respekterer, at et stort flertal har nikket ja til den ekstra støtte.

Det ændrer imidlertid ikke ved en stor portion skepsis i forhold til det fremtidige forløb.

"Vi synes, det er meget hurtigt, efter man er gået i gang med et meget dyrt projekt, at man allerede mangler penge. Skal vi allerede give penge efter to måneder, så frygter jeg da, at der ikke går mere end to måneder, før vi igen skal finde penge. Vi bliver vi jo også usikre på, hvor længe fondene så vil være med, og vil kommunen fremover være den eneste, der kan bidrage til projektet," lyder det fra Mads Jensen.

Det argument vinder dog ikke umiddelbart gehør hos Jan Petersen.

"Et godt samarbejde med fonde, der gerne vil investere i Norddjurs Kommune, forudsætter, at de kan se, at vi også gerne selv vil kommunen. Jeg synes, de konservative leger med en eller anden form for ligegyldighed over for, hvordan man samarbejder med fonde. Jeg går jo ud fra, at de gerne vil have, at andre fonde vil investere i vores kommune, men det kræver, at de konservative må se det her i et større perspektiv og ikke kun en isoleret sag, som de på en eller anden måde har fået gravet sig ned i, at de ikke kan lide," mener Jan Petersen.

Fakta

Udvidelse

  • Den 1500 kvadratmeter store udvidelse kommer til at byde på et nyt stort pingvinanlæg, et moderne skoletjenestelaboratorium og nye faciliteter til dyrene bag kulisserne.
  • Udvidelsen løber op i mere end 50 millioner kroner. De største bidragsydere er Norddjurs Kommune, Realdania, A.P. Møller Fonden.
  • Den ekstra million som Norddjurs Kommune nu bidrager med, tages fra anlægsbudgettet 2021, hvor kommunen har afsat penge til medfinansiering af fonde.

Publiceret 25 November 2020 11:30