Åge Dragsted er ny formand for Grenaa Menighedsråd.

Åge Dragsted er ny formand for Grenaa Menighedsråd. Foto: Søren Andersen

Kølig stemning da menighedsrådet fik ny formand

Liste 1 satte sig på de vigtigste poster efter blokafstemninger

Af
Søren Andersen

GRENAA Under præsentationsrunden var der ingen ende på, hvor meget de 15 medlemmer af det nyvalgte menighedsråd i Grenaa Sogn ville samarbejde bredt, starte på en frisk og se fremad i fællesskab, da det konstituerende møde blev holdt i Sognegården i Grenaa. Det skete efter et usædvanligt valgforløb, hvor især medlemmer af Grenaa Gospelkor efter det de selv kalder god forberedelse - og grundig instruktion og orkestrering af provst Lars Seeberg - satte sig på 11 pladser ved valgforsamlingen i Grenaa Kirke i september, mens der kun blev plads til fire medlemmer fra det tidligere menighedsråd.

Provsten har over for biskop Henrik Wigh-Poulsen siden erkendt og beklaget, at han gik for vidt i sin involvering i valgprocessen, som så endte med et afstemningsvalg i sognet tirsdag 17. november.

Og nu skulle man så efter valget se, om der var vilje til at lægge gamle stridigheder til side og finde fælles fodslag.

Men så må man godt nok sige, at det nye menighedsråd kom særdeles dårligt fra start - med en debut, der generelt var præget af mistillid, blokpolitik og en noget kølig stemning, der passede fint til årstiden.

Ny formand

Med ni valgte fra Liste 1 og seks fra Liste 2 var der på forhånd lagt op til, at Liste 1 - som gospelkoret støtter - kunne besætte de vigtigste poster - og det skete da også præcist med samme stemmetal, så ny formand er Åge Dragsted og næstformand er også en nyvalgt, Carina Lykke Sax.

En konstellation som Mette Kirk fra Liste 2 - med udspring i det gamle menighedsråd - advarede imod. Hun foreslog genvalg af Birthe Jensen, der i otte år har været formand for Grenaa Menighedsråd.

"Med 111 personlige stemmer til Birthe Jensen og et mangeårigt medlemsskab af menighedsråd, har hun en komfortabel platform til sit virke. 111 personlige stemmer taler sit tydelige sprog og er svære at komme uden om," sagde Mette Kirk - med tydelig adresse til, at Åge Dragsted ved valget måtte nøjes med 42 stemmer.

Den kendsgerning replicerede ingen fra Liste 1 på. Heller ikke da Mette Kirk i sin anbefaling af Birthe Jensen som næstformand nævnte, at det er vigtigt med erfaring på denne post, når den nye formand ikke har erfaring fra menighedsrådet.

Vis det nu

På det tidspunkt bad den mangeårige lokalpolitiker Niels Erik Iversen om ordet - efter selv at være bragt i forslag som næstformand, men takkede nej, fordi der stadig venter et års arbejde i regionsrådet.

"Jeg er ked af, at I fra Liste 1 ikke kan bakke op om kandidaten fra Liste 2. Vis nu, at det er alvor, at I går ind for samarbejde," sagde Niels Erik Iversen.

Men han blev pure afvist af Åge Dragsted, der nu ledte mødet, som var blevet indledt med Birthe Jensen som mødeleder på grund af flest stemmer.

"Afstemningen er i gang. Jeg vil bede jer om at stemme færdigt," sagde han.

Kassererposten er nok ikke helt i top i indflydelse i menighedsrådsarbejde, men den gik uden afstemning til den nyvalgte Gunnar Thybo Johansen fra Liste 2, så her blev der dog set til den anden side af bordet.

Varsler ikke godt

I det hele taget fik det konstituerende møde en åbning, som ikke varsler godt for stemningen.

Åge Dragsted foreslog, at man ikke satte navne på alle udvalgsposter, men udsatte dette punkt - med den begrundelse, at hans liste er gået til valg på at lave strukturen om og ikke bare arve den fra det gamle menighedsråd.

Det gik Birthe Jensen imod.

"Det kan godt være, at der skal ses på strukturen, men vi har først det næste møde til januar - og der er aktiviteter, som skal gennemføres inden af udvalgene," sagde hun.

Men Åge Dragsted replicerede, at det vil låse strukturen fast.

"Vi er gået til valg på et program, som skal præsenteres og diskuteres i menighedsrådet. Vi skal se, hvad der er enighed om, men vi er ikke forpligtet til at gøre som i det gamle menighedsråd," sagde han.

Ydmyg som formand

Åge Dragsted lovede at gå ind i rollen som formand med en god portion ydmyghed.

"Men der skal ske en ændring i ledelsen af menighedsrådet. Det er mit oprigtige håb, at vi kan undgå blokpolitik, for det er opgaven for vigtig til. Men jeg vil bestræbe på på at stå for en åben stil som formand," sagde Åge Dragsted.

Og det blev fulgt op af Mette Kirk.

"Det bliver sværere og sværere at opretholde den gode tone. Åge Dragsted snakker om ledelse og om at udstikke ordrer. Den tone er vi ikke vant til. Menighedsrådsarbejdet er frivilligt arbejde," slog hun fast.

Der var andre poster, som mødet satte navne på. Kjeld Simonsen er nyvalgt som kirkeværge, mens Jan Nørager Sørensen fortsætter som kontaktperson til kirkernes personale - efter at have vundet kampvalg om posten mod Niels Erik Iversen. der til gengæld skal stå for kirke- og kirkegårdsudvalget sammen med Hanne Juul og Ilse Skøtt Larsen.

Publiceret 25 November 2020 15:25