Glade børn kræver engagerede medarbejdere.

Glade børn kræver engagerede medarbejdere. Foto: Per Folkver, Ritzau Scanpix

Debat: Lad potentialet blomstre frit

Af
Mads Nikolajsen og Aleksander Myrhøj

SF i Norddjurs Kommunalbestyrelse

DEBAT I SF ser vi en stor styrke i at lade potentialerne blomstre i område Grenaas dagtilbud - og vi tror på at mere frihed, politisk opbakning til forskellighed og ledelse tættere på den enkelte institution er vejen frem.

Derfor fremsatte vi i kommunalbestyrelsen 17. november 2020 et forslag om at lade Børne- og ungdomsudvalget gå i dialog med medarbejdere, forældrebestyrelse og ledelse i området med henblik på at styrke de enkelte institutioners profil og særlige potentialer.

I Norddjurs har vi en masse personale, der brænder for en bestemt vinkel på det pædagogiske arbejde med vores yngste børn. Det kan være natur, skov og strand, bevægelse og kost eller noget helt andet. Der er behov for at lade de kræfter, der ligger i dygtige og engagerede medarbejdere, komme mere til udtryk og skinne igennem. Til en start er der brug for, at der i Område Grenaa med mange institutioner, halvdelen af kommunens børn og en vellykket sammenlægning i bagagen bliver mulighed for at den enkelte institution skiller sig mere ud fra mængden. Senere er det oplagt at kigge på kommunens øvrige institutioner og dagplejere, men det giver mening at starte i Grenaa.

Med den glædelige indfasning af minimumsnormeringer kommer en øget konkurrence om pædagogisk personale indenfor dagtilbud. Også derfor har vi brug for aktivt at synliggøre og arbejde med profilerne på de enkelte institutioner, så ansøgere vælger bevidst og kommer derhen, hvor de brænder for at være. Det giver arbejdsglæde for personalet, trivsel, - og høj kvalitet for børnene.

Forestil jer lige en fremtid, hvor Område Grenaa rummer en skovbørnehave, en landbørnehave med dyr, en kystbørnehave, en idrætsbørnehave, en madbørnehave, en økologisk børnehave eller noget helt andet, der giver identitet og muligheder.

Vi ser gerne, at man samtidig bevæger sig væk fra centraliseringen af ledelse, så forældre, medarbejdere og ledere får mulighed for at opleve en hverdag tættere på hinanden. Det er vigtigt at forstå, at dette ikke er en kritik af områdets ledelse, men et ønske om at skabe en bedre struktur, der giver andre muligheder end i dag.

Forestil jer lige en fremtid, hvor Område Grenaa rummer en skovbørnehave, en landbørnehave med dyr, en kystbørnehave, en idrætsbørnehave, en madbørnehave, en økologisk børnehave eller noget helt andet, der giver identitet og muligheder.

Forslaget blev af kommunalbestyrelsen oversendt til Børne- og Ungdomsudvalget, hvor det behandles torsdag 26. november.

Publiceret 23 November 2020 14:13