Debat: Økonomisk ansvar og fortjent udvidelse

Af
Mads Nikolajsen, SF

Medlem af kommunalbestyrelsen i Norddjurs

DEBAT Video-optagelsen i byrådssalen på Grenaa rådhus gik i udu under sidste ”åbne” kommunalbestyrelsesmøde. Uheldigt, fordi mødet på grund af coronaregler er lukket for tilhørere.

Derfor skal borgerne kende SF´s og min stillingtagen til at forhøje kommunens tilskud til Kattegatcentrets udvidelse fra 15 til 16 mio.

Det er godt, klogt og spændende at gennemføre det projekt. Jeg glæder mig – ud over til de berømte pingviner - særligt over skoletjenesten og de forbedringer den får. Måske det vore og andre kommuners børn får allermest ud af. Det var rigtigt i byggesituationen at bevilge 1 mio ekstra til et dyrere byggeri.

Men det var skidt og uklogt, at der i sagen ikke var redegjort for, hvad der fordyrer projektet. Det er lidt flovt, at vores kommunale repræsentanter i centrets bestyrelse ikke har sikret det. De er forbindelsesleddet mellem Kattegatcentret og Norddjurs kommune.

En af repræsentanterne, Kasper Bjerregaard, der selv ganske ofte og ivrigt efterlyser økonomisk ansvarlighed hos andre, blev opfordret til at uddybe, og henviste til dyrere udbud.

Men sagen er, at vi godkendte merbevillingen uden klar og skriftlig information om overskridelserne. Vi har derfor heller ikke holdepunkter, hvis overskridelser igen bliver aktuelle.

Når SF støttede merbevillingen på trods af manglen, tæller det, at fonde der i forvejen bidrager med 2-cifrede millionbeløb og følger processen nøje, også sagde ja og bidrog med ekstrabevilling.

Jeg ser frem til at Norddjurs, der i forvejen har en af landets bedste skoletjenester, får et endnu bedre tilbud om skoletjeneste, når udvidelsen står klar.

Publiceret 23 November 2020 10:45