Det er ikke muligt at se eller høre, hvad der blev debatteret under de første otte punkter på dagsordenen til tirsdagens kommunalbestyrelsesmøde i Norddjurs.

Det er ikke muligt at se eller høre, hvad der blev debatteret under de første otte punkter på dagsordenen til tirsdagens kommunalbestyrelsesmøde i Norddjurs. Foto: Søren Andersen

Coronalukning er et demokratisk problem

SF foreslår pressen tilbage til møderne i kommunalbestyrelsen i Norddjurs

Af
Søren Andersen

NORDDJURS Det er et demokratisk problem, at corona sætter en stopper for offentlig adgang til kommunalbestyrelsens møder i Norddjurs. Heller ikke pressen må være til stede, men er lige som borgerne henvist til at følge møderne på video.

Men tekniske problemer betød, at de første otte punkter på tirsdagens møde ikke blev transmitteret med hverken lyd eller billede - og heller ikke efterfølgende kan ses på kommunens hjemmeside. Så ingen aner, hvad der blev debatteret under så væsentlige dagsordenspunkter som en ny masterplan for Kattegatcentret, opfordring til at købe julegaver lokalt og opstilling af solceller ved Søby.

SF's gruppeformand Mads Nikolajsen har nu taget sagen op og henvendt sig til alle gruppeformænd i kommunalbestyrelsen.

Han fortæller, at det er vigtigt, at teknikken fungerer godt - og det gør den normalt i rådssalen på Grenaa Rådhus, men ikke de andre steder, hvor man har forsøgt at holde møder.

Færre direktører i salen

SF foreslår, at kommunalbestyrelsens møder åbnes for presse og for spørgetid i det omfang, der kan skabes plads i byrådssalen på Grenaa Rådhus.

"Byrådssalen må efter corona-reglerne kun rumme 32 personer. Vi er 27 folkevalgte og fem nøglepersoner fra forvaltningen, der altid følger mødet, og dermed er salen fyldt op. SF foreslår, at kun rådhusbetjent, der styrer teknikanlægget, kommunaldirektør og referent, der sidder ved dirigentpulten kan deltage. De øvrige ledende embedsfolk må så følge mødet på skærm. Det frigiver to pladser til pressen, som kan besættes ved forhåndstilmelding og først-til-mølle. Der kan også genåbnes for spørgetid, hvor spørgeren jo skal være til stede. Her foreslår SF, at der er plads til én spørger pr møde. Spørgsmål/svar må journalist nr. 2 nødvendigvis afvente udenfor salen," hedder det i forslaget fra SF.

Mads Nikolajsen begrunder forslaget således: "Vi kan ikke gå på kompromis med sundhedsreglerne, som kun tillader 32 pladser i den lille sal. Flytning til et større lokale giver nemt tekniske og logistiske problemer. Møderne er som bekendt åbne at følge for alle borgere og al presse på nettet. Men man kan kun se og høre den, der har ordet. Det giver noget ekstra at følge debatten, stemningen, uformelle bemærkninger. Det indgår også næsten altid i journalistiske dækninger af møder, som vi kendte det før corona-krisen. Det er fair at give de to eneste mulige pladser til medier, fordi: 1/ de bagefter formidler til mange borgere, 2/ journalist og folkevalgte kan – med den nødvendige fysiske afstand – udveksle bemærkninger og informationer i pauserne. 3/ vi har brug for pressen som vagthund."

Publiceret 20 November 2020 11:29