Emil Juul Christensen og Sakarias Aslan Jørgensen Kaagh fra Glesborg Skole gør klar til virtuel kursus som undervisningsmiljørepræsentanter. Foto: Norddjurs Kommune

Emil Juul Christensen og Sakarias Aslan Jørgensen Kaagh fra Glesborg Skole gør klar til virtuel kursus som undervisningsmiljørepræsentanter. Foto: Norddjurs Kommune

Skoleelever i Norddjurs skal inddrages bedre i undervisningen

Norddjurs Elever har nøglen til gode undervisningsmiljøer – nu bliver de inddraget i arbejdet

Emil Juul Christensen og Sakarias Aslan Jørgensen Kaagh fra Glesborg Skole har sat sig klar foran computerne.

De er gået online sammen med elever fra de andre skoler i kommunen for at modtage undervisning af Charlotte Helbo Lund fra Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) og ældre elever fra Danske skoleelever (DSE).

Disse to sammenslutninger gik sidste år sammen om at uddanne elever, så elevernes stemme kan blive stærkere i arbejdet med undervisningsmiljøerne på de danske grundskoler og ungdomsuddannelser i Danmark.

Almindeligvis forgår undervisningen som et kursus, hvor eleverne samles, men da corona igen udfordrede det fysiske rum, var DCUM og DSE hurtige til at omlægge forløbet til det virtuelle.

De fysiske møder er i øjeblikket afløst af virtuel undervisning på kurserne fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. Foto: Norddjurs Kommune

De fysiske møder er i øjeblikket afløst af virtuel undervisning på kurserne fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. Foto: Norddjurs Kommune

Det glæder skole- og dagtilbudschef, at arbejdet med større inddragelse af eleverne kan fortsætte.

"Vi ønsker at styrke elevernes stemme. Blandt skolefolk er der stor enighed om, at gode miljøer er med til at skabe trivsel og mulighed for læring. Der er også stor enighed om, at elevens perspektiv er afgørende i arbejdet med at etablere disse miljøer. Desværre peger forskellige data på, at dette perspektiv ofte overses. Sådan skal det ikke være i vores kommune," siger Lene Mehlsen Thomsen om baggrunden for, at skolerne i Norddjurs er i fuld gang med at uddanne undervisningsmiljørepræsentanter.

Eleven er vigtigst

Visionen er at etablere gode miljøer, hvor børn ses, lærer, trives, deltager og tør livet.

"Ved at lytte og træde i elevernes perspektiv får vi viden om, hvordan vi kan justere og regulere, så der skabes gode trivsels - og læringsmiljøer" udtaler Lene Mehlsen Thomsen.

Ifølge Charlotte Helbo Lund fra DCUM kræver det dog, at eleverne er klædt på til dette samarbejde.

"Når man går i 5 klasse, kan det være svært at forstå og forklare, hvordan undervisningsmiljøet påvirker egen trivsel og muligheder for læring. Ofte viser mistrivsel sig som ondt i maven eller uløste konflikter mellem eleverne. Gennem uddannelsen opdager eleverne, hvor mange forskellige elementer i undervisningsmiljøet, der kan påvirke deres trivsel. De bliver pludselig klar over, at de har rettigheder, og at de kan være med til at påvirke miljøet," fortæller Charlotte Helbo Lund.

Skal tages alvorligt

Uanset hvor veluddannede og velformulerede eleverne er, så ligger der ifølge Charlotte Helbo Lund også en opgave hos lederne og lærerne ude på skolerne.

"De voksne skal lytte og tage eleverne alvorligt, hvis det her uddannelse skal have en effekt. Ifølge en del forskning ved vi, at omsætning af den læring, som man har fået på et kursus langt væk fra den virkelighed, hvor læringen skal sættes i spil, er dybt afhængig af, hvordan der følges op, når man vender tilbage til virkeligheden," siger Chalotte Helbo Lund fra DCUM.

Fælles opgave

Også på Søren Kanne Skolen er man godt i gang med den øgede inddragelse.

Afdelingsleder Christine Elkjær Storgaard fortæller, at allerede dagen efter det første online forløb drøftede de i elevrådet, hvordan deres undervisningsmiljørepræsentanter skal inddrages.

Her blev de enige om, at undervisningsmiljøet skal være et fast punkt på elevrådsmøderne. Der er også blevet nedsat en trivselsgruppe, som skal træde sammen en gang om måneden. Elever fra skolen kan henvende sig til trivselsgruppen, og for at gøre opmærksom det nye arbejde og de nye undervisningsmiljørepræsentanter, er de på afdeling Vestre gået i gang med at producere en lille film, som skal vises for alle på skolen.

"Det er sammen, vi løfter kerneopgaven - både eleverne, skolelederne, lærerne pædagogerne, forældrene og os i forvaltningen," understreger skole-og dagtilbudschef Lene Mehlsen Thomsen.

SC

Publiceret 18 November 2020 07:30