Clara Nørevang, formand for fællesbestyrelsen i Børneby Nord. Arkivfoto

Clara Nørevang, formand for fællesbestyrelsen i Børneby Nord. Arkivfoto

Debat: Vil kommunen overhovedet stadig have en folkeskole?

Af
Clara Nørrevang

Formand for Fællesbestyrelsen i Børneby Nord.

Jeg er bange for, at de kerneværdier folkeskolen er opbygget omkring, bliver svære at fastholde, når besparelseskniven svinges i sådan en grad, at det fundament er væk, og det bærende skelet snart er hugget i stumper og stykker. Er det kommunalpolitikkerne i Norddjurs Kommunes mening at gøre N.F.S Grundtvig til skamme?

"Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati." Citat: N.F.S Grundtvig.

Tilbage i 70érne var folkeskolen præget af integration frem for inklusion, med de nye besparelser, er det som om at kommunalpolitikkerne i Norddjurs Kommune vil bremse folkeskolens udvikling de sidste ca. 50 år. I 2012 blev det vedtaget at børn med f.eks. ADHD, autisme og andre børn med udfordringer ikke længere skulle tilpasse sig skolen, men at skolen skulle tilpasse sig eleven med specielle behov, for at blive inkluderet i folkeskolen og derved være en aktiv del af samfundet fra starten.

Historietimen.

Lad os gå folkeskolen og dens betydning igennem.

Vores dejlige folkeskole har eksisteret i mange årtier, men vi arbejder stadig i de samme normer eller gør vi?.

Folkeskolen hviler i høj grad på N.F.S Grundtvigs tanker om oplysning, åndsfrihed, ligeværdighed og demokrati. Han talte for, at skolen ikke kun skulle være til for samfundets skyld, men også gavne det enkelte barns personlige udvikling og være med til at gøre børn til hele mennesker.

I forlængelse heraf har folkeskolen siden 1800-tallet også prioriteret ikke-boglige fag og færdigheder som idræt, musik, madlavning, træsløjd osv.

Dannelse af det hele menneske og senere hen alle børn uanset opland og behov, er kerneværdierne.

Vi ønsker, at børnene ”ikke bare” skal blive til noget – de skal blive til nogen, og føle at de uanset hvad har en værdi for samfundet og at de kan finde deres plads i livet ved at få fyldt rygsækken op med de redskaber som folkeskolen er forpligtet til at give dem, efter et påbud fra vores kære politikkere.

Besparelser + Besparelser = store konsekvenser!!

- Færre understøttende undervisningstimer til elever med særlige behov.

- Stærkt stigende arbejdspres på de ansatte.

- Ingen lejrskole og ture ”ud af huset”.

- Manglende økonomi til materialer.

- Manglende midler til at bemande med to lære i timerne.

- færre specialpædagogiske støtteindsatser.

- børn med specialpædagogisk behov inkluderes uden nogen form for støtte.

Er bare noget af det, der kommer til at ske, hvis besparelserne bliver til noget. Derud over er der pt. ansættelsesstop i kommunen indtil budgettet for 2021-2022 er vedtaget og det mærkes også på personalet i børneby Nord.

Ønsker vi at specialbørnene skal falde ned imellem sprækkerne og tage de andre børn med i faldet?

Det bliver sværere og sværere at inkludere børn der fra starten ikke har fundet sig til rette i folkeskolen pga. manglende støtte fra kommunalpolitikerne fordi de ser på økonomien frem for det enkelte menneske og deres behov.

Vi kan ikke komme uden om at børn med specielle behov fylder mere og mere i dag og man på dette område bliver klogere hele tiden. Hvis besparelserne bliver en realitet og at klasserne med inklusions elever skal gå fra to lærere til en, vil det for store konsekvenser for de andre børn i klassen, hvilket vil gå ud over deres læring og trivsels.

Personalet skal arbejde som blæksprutter med spændetrøjer.

Frustrationer og skuffelser fylder mere og mere, når personalets dag endelige er omme. Man kunne være bange for at den gnist der fik dem til at ville præge vores børns hverdag, vil brænde ud. Personalet vil blive endnu mere presset end de er i forvejen og føle sig så utilstrækkelig med kommunalpolitikkerne i Norddjurs kommunes ”besparelses spændetrøje” at det vil resultere i sygemeldinger på stribe, flere vikartimer, dårligere læring uden fast klasselærer. Med disse forudsætninger vil der så overhovedet være noget at spare?

Et dårligt arbejdsmiljø for skole personalet er lig med dårlig trivsels til vores børn uanset behov.

Den danske folkeskole bliver ofte rost for at være noget helt særligt hvor der fokuseres på dannelse frem for blot uddannelse. Dannelsen af det hele menneske. I denne globale kultur må folkeskolen følge med og i Børneby Nord er vi stolte af at inklusionen er lykkes for os, det bliver Børneby Nord straffet for med disse besparelser.

Vi vil have nærheden tilbage!!

Tør i at være en af de kommuner, der tager et af de første skridt? Kære Kommunalpolitiker i Norddjurs Kommune, tør I satse på de mindre skoler? Ikke alle er egnet til og har behovet for store skoler og mange børn i skolegården. Med mangfoldigheden i øje, er det vigtigt at give os retten til at vælge imellem en stor og lille skole. Slip sparekniven og tænk på fremtiden.

Hvis vi stadig vil bevare vores folkeskole kultur som en slagkraft i vores samfund, tænker jeg vi skal investere i folkeskolens vej og ikke spare!!

Det koster at tænke langsigtede løsninger og det tager tid – men guleroden i den sidste ende vil være at Børneby Nord mestre at favne vores børn.

Jeg vil investere i vores folkeskole og dens personale, jeg vil fjerne spændetrøjen og give dem bevægelsesfriheden tilbage, så der er plads til at tænke stort og være kreativ.

Vi skal huske på det er vores Børn, uanset om man har udfordringer eller ej, der skal fører vores velfærds samfund videre, og derfor Kommunalpolitikkere i Norddjurs Kommune vil det ikke være en god ide at gå ind og sparer. Hertil besparelserne kan jeg kun sige, at dette er ikke i N.F.S Grundtvigs ånd!!!

Husk i flere sammenhænge har i sagt ro på skolerne, kalder i det her for RO??

Jeg som mor til en dreng med autisme, har jeg så et valg?

Så kære forældre – det er nu vi skal stå sammen!

Publiceret 18 November 2020 19:00