Lige nu er området foran Auning Idræts- og Kulturcenter ikke synderligt attraktivt, men for bestyrelsesformand Jeppe Friis markerer projektet at af mange positive udviklingsskridt, som skal gøre hele centeret til et attraktivt opholdssted i fremtiden.

Lige nu er området foran Auning Idræts- og Kulturcenter ikke synderligt attraktivt, men for bestyrelsesformand Jeppe Friis markerer projektet at af mange positive udviklingsskridt, som skal gøre hele centeret til et attraktivt opholdssted i fremtiden.

Drømmene bliver større og større i AIK:

Nu bliver de også snart til virkelighed

Idræts- og Kulturcenteret i Auning er godt kørende. Trods et uhyre vanskeligt år går årets regnskab i nul

Af
Simon Carlson

Auning Lige nu syner indgangen til Auning Idræts- og Kulturcenter (AIK) ikke umiddelbart af store drømme og fremdrift. Pladsen foran centeret er gravet op, og på sådan en halvvåd efterårsdag ser det en anelse trist ud.

Det er imidlertid et af de første synlige beviser på de positive strømninger, der er i gang i centeret. Området har således gennem mange år været lidt af en torn i øjet for centeret og dets brugere, men nu munder det endelig ud i et nyt stor samlingspunkt, som samtidig kombinerer klimasikring og trafiksikkerhed.

Store drømme

Imens arbejdes der også i kulisserne hårdt på at gøre Idræts- og Kulturcenteret attraktivt til fremtiden.

Siden januar, hvor der blev holdt borgermøde i Auning om centerets fremtid, er der arbejdet intens på at gøre skitserne til en ny masterplan for centeret endnu tydeligere, så mange af borgernes ønsker til AIK rent faktisk også kan begynde at realisere sig.

Allerede næste år regner AIK med at kunne indvie en ny hal med baner til øjeblikkets mest populære sportsgren, padel tennis, og det er samtidig starten på en liste af tiltag, der skal skabe gode oplevelser for centerets brugere. Det fortæller formand for AIK Jeppe Friis.

"Vi drømmer, og vi drømmer stort. Siden januar har masterplan udvalget arbejdet med de ønsker, der kom på borgermødet, fordi vi er meget bevidste om, at hvis vi skal have et dynamisk center, så skal vi ikke bare selv bestemme, hvad der skal til til. Der skal vi lytte til brugerne, så vi bliver større og bedre for vores brugere og naturligvis gerne trækker nogle nye brugere til," siger Jeppe Friis.

Snart virkelighed

AIK forventer at kunne levere masterplanen til Norddjurs Kommune i løbet af efteråret. Heri kan man til den tid læse, at AIK blandt andet også vil etablere nye omklædnings- og handicapfaciliteter i forbindelse med svømmehallen, ny multihal mellem hal b og svømmehallen til blandt andet et nyt og større fitnesscenter og nye faciliteter til holdtræning, renovering af eksisterende omklædningsfaciliteter i hal a og hal b, udendørs wellnessområde ved svømmehallen og etablering af nye p-pladser bag hal b.

Vi drømmer, og vi drømmer stort

Jeppe Friisformand for bestyrelsen i Auning Idræts- og Kulturcenter

Det kan umiddelbart virke som mange store drømme og millionbeløb, der skal til, men det er på ingen måde luftkasteller, forsikrer Jeppe Friis.

"Selvfølgelig skal finansieringerne være på plads, men det er ting, som vi kunne tænke os at realisere inden for fire-fem år. Vi skal have kommunen med og søge hos fonde, men vores to ejerselskaber er også helt klar på, at gå ind i det her for at fortsætte med at skabe udvikling. Vi er ret stolte af, at vi står med planer for store projekter og udvikling. Det er jo en fødselshjælper i forhold til branding af byen," fortæller Jeppe Friis.

Positiv fremtid

Stolthed er der også, når der kigges tilbage på et uhyre vanskeligt 2020. AIK blev ligesom så mange andre steder lukket ned i foråret, og det er gået ud over mange af de indtægter, centeret skulle have haft på diverse arrangementer.

Alligevel ser det ud til, at AIK kommer igennem året uden tab. Det er en ret stor sejr, og giver masser af tro på fremtiden, noterer bestyrelsesformanden.

"Det ser ud til, at regnskabet går i nul i 2020, og det er vi stolte af, for det har været et svært år. Det giver en tro på, at vi kan tjene penge i fremtiden, og det er bare positivt for dem, der bruger centeret. Vi skal jo ikke ud og tjene mange penge, men dem vi tjener, de skal gå til en fortsat udvikling til gavn for brugerne," fastslår Jeppe Friis.

Fakta

Klimasikring og trafiksikkerhed ved AIK

Projektet består grundlæggende af to ting:

  • AquaDjurs skal beskytter området ved Auning Idræts- og Kulturcenter mod oversvømmelse. Centeret ligger lavt og er i klimamunde det, man kalder et hotspot med høj risiko for at blive oversvømmet i tilfælde af et skybrud, som der sandsynligvis vil komme flere af i en fremtid med klimaforandringer.
  • Norddjurs Kommune øger trafiksikkerheden i et område, hvor der dagligt færdes rigtig mange børn og biler, og hvor parkeringsforholdene har resulteret i farlige situationer.

I projektet indgår også etableringen af Auning Aktivitetspark, som gør området til samlingssted og rekreativt opholdssted.

Fakta

Klimasikring og trafiksikkerhed ved AIK

Projektet består grundlæggende af to ting:

  • AquaDjurs skal beskytter området ved Auning Idræts- og Kulturcenter mod oversvømmelse. Centeret ligger lavt og er i klimamunde det, man kalder et hotspot med høj risiko for at blive oversvømmet i tilfælde af et skybrud, som der sandsynligvis vil komme flere af i en fremtid med klimaforandringer.
  • Norddjurs Kommune øger trafiksikkerheden i et område, hvor der dagligt færdes rigtig mange børn og biler, og hvor parkeringsforholdene har resulteret i farlige situationer.

I projektet indgår også etableringen af Auning Aktivitetspark, som gør området til samlingssted og rekreativt opholdssted.

Publiceret 28 October 2020 11:30