Gunnar Thode Nielsen mener, at Niels Basballe og socialdemokraterne i kommunalbestyrelsen i Norddjurs skal leve om til et valgløfte fra 2013 om at bevare Ørum Skole.

Gunnar Thode Nielsen mener, at Niels Basballe og socialdemokraterne i kommunalbestyrelsen i Norddjurs skal leve om til et valgløfte fra 2013 om at bevare Ørum Skole. Foto: Søren Andersen

Er der tale om løftebrud om Ørum Skole?

Ørum-borger mener Niels Basballe og socialdemokraterne har svigtet i skolesagen. Det afviser Niels Basballe

Af
Søren Andersen

NORDDJURS Hvor meget kan man tro på en politiker i Norddjurs Kommune?

"Det ser ud til det ikke er muligt, konstaterer Gunnar Thode Nielsen fra Ørum.

Helt konkret kritiserer han det socialdemokratiske kommunalbestyrelsesmedlem Niels Basballe for at løbe fra løfter afgivet tilbage i 2013 om ikke at gå ind for at lukke Ørum Skole. En lukning, der nu gennemføres - med Niels Basballes stemme.

Gunner Thode Nielsen peger på, at det tidligere var socialdemokratisk politi at bevare Ørum Skole - som også ved valget i 2013 var et varmt emne, fordi flere i Venstre og Borgerlisten gik ind for en lukning af skolen. Gunnar Thode Nielsen så allerede dengang en risiko for en Norddjurs Kommune delt op i øst og vest - og for lidt prioritering af midten.

Niels Basballe mener ikke, at han har svigtet i sagen om Ørum Skole, der nu foreslås lukket.

Niels Basballe mener ikke, at han har svigtet i sagen om Ørum Skole, der nu foreslås lukket. Foto: Søren Andersen

Niels Basballe svarer

Avisen har tilbudt Niels Basballe at svare på kritikken, og her er hans svar:

"Jeg blev indvalgt til kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune ved kommunalvalget i 2009. Her fik jeg blandt andet sæde i bestyrelsen for Ørum Aktiv Center (ØAC), som kommunalbestyrelsens repræsentant.

Her oplevede jeg ret hurtigt en konstruktiv og handlingsorienteret bestyrelse, med orden i økonomien. Jeg sad i to udvalg, hvor jeg hurtigt fik følelsen af, at jeg blev Ørum-områdets indgang til det politiske og forvaltningsmæssige arbejde.

Et af de første ”hængepartier” jeg blev oplyst om, var den manglende asfaltering af den planlagte parkeringsplads, som 13 år efter hallens etablering ikke var udført. Jeg fik den sat på dagsordenen igen, og den blev så etableret efterfølgende.

Det udviklede sig til flere mindre og større opgaver. En af de større var tilladelsen til at udflytte Brugsen til den nuværende placering. Efter henvendelse fra brugsuddeler Henrik Simonsen, blev jeg oplyst om, at der var problemer med tilladelse fra offentlige instanser. Borgmester Jan Petersen trådte i karakter og hev de nødvendige tilladelser hjem. Naturstyrelsen pointerede, at Ørum var en såkaldt centerby, således at man ikke måtte bygge uden for centrum af byen. Jeg blev inviteret til at foretage det første spadestik 9. august 2016, i øvrigt sammen med hele områdets børn. Den 8. april 2017 kunne den nye flotte Brugs åbne. Her blev jeg inviteret til at holde en mindre åbningstale, efter borgmesterens tale.

En anden væsentlig spekulation i området var bevarelsen af Ørum Skole. Der blev i 2015 nedsat et kommissorium for udarbejdelse af en budgetanalyse på folkeskoleområdet, som skulle ligge klar til godkendelse i kommunalbestyrelsen 14. juni 2016.

Her blev der udstukket flere eksempler på, hvor der eventuelt kunne spares - blandt andet på Ørum Skole. Dette vakte jo en del undren i skoledistriktet, og med rette. Selv om det kun var ment som et eksempel, trådte lokale kræfter i gang med at komme med modargumenter.

Klar i mælet

Jeg var klar i mælet, og var direkte imod nedlukning af Ørum Skole, som jeg meldte klart ud til valget i 2013, som Gunner Thode Nielsen jo også skriver til mig. Jeg blev endda spurgt om jeg ville indlede et møde på Ørum Skole med mine betragtninger.

Da Venstre fik formandskabet for skolerne ved Lars Østergaard ved valget 2013, blev Gunner Thode Nielsen urolig for bevarelsen af Ørum Skole. Han betragtede det faktisk som et løftebrud fra S og min side, da han mente de borgerlige kunne bestemme en eventuel lukning af Ørum Skole. Jeg beroligede Gunner med, at vi jo var tre socialdemokrater, som sammen med konstitueringsgruppen havde flertal imod en skolelukning.

Jeg blev jævnligt krediteret for min interesse for Ørum og omegn, og kunne forvente flere stemmer, som Gunner jo også havde anbefalet kunne ske til valget 2013. Til valget 2017 fik jeg 16 stemmer fra området. Man ville hellere havde en fra lokalområdet, Kristina Hviid fra Venstre.

Jeg følte at tiden var inde for mig at koncentrere mig om andre udpegede områder, jeg blev tildelt. Så min tid var slut i ØAC´s bestyrelse.

Og da jeg ikke mere var i Børne og Ungdomsudvalget, fulgte jeg mine medlemmer af udvalget i deres dispositioner. Men jeg vil være ærlig at sige - jeg syntes ikke det var nogen god ide, først lukke overbygningen og senere helt lukke Ørum Skole.

Jeg støtter nu op om fællesønsket om at få en overbygning på Glesborg Skole, så midten stadig vil have en overbygningsskole.

Så til Gunners spørgsmål om man kan stole på en politiker i Norddjurs Kommune, specifikt på min person, føler jeg ikke at have foretaget noget løftebrud. Mit løfte om bevarelsen af Ørum Skole ved valget 2013, har jeg overholdt til punkt og prikke.

Efter valget til nuværende periode føler jeg ikke, jeg har givet nogen garantier, som jeg ikke har overholdt. Den må Gunner adressere andre steder hen."

Publiceret 21 October 2020 01:00