Kommunalbestyrelsesmedlem Niels Basballe havde i 12 år Grenaa Sygehus som arbejdsplads - og han er imod at give tilladelse til at rive det gamle kapel ned.

Kommunalbestyrelsesmedlem Niels Basballe havde i 12 år Grenaa Sygehus som arbejdsplads - og han er imod at give tilladelse til at rive det gamle kapel ned. Foto: Søren Andersen

Flertal sikrer det gamle kapel mod nedrivning

Region Midtjylland fik nej til at rive kapelbygningen ved Grenaa Sygehus ned

Af
Søren Andersen

GRENAA Et flertal er et flertal, og med tre stemmer for og to imod har Miljø- og Teknikudvalget i Norddjurs besluttet at udstede et forbud mod, at kapelbygningen i Grenaa skal rives ned.

Region Midtjylland har 4. juni søgt om at rive bygningen ned. Bygningen er opført i 1922 som kapel til Grenaa Sygehus. Bygningen er nogle dage endnu fortsat i brug som kapel, men lejeaftalen med lokale bedemænd udløber her i efteråret 2020, hvorefter kapelfunktionen flytter til et nyt og tidssvarende kapel på Kejserbækvej i Grenaa.

Bygningen er optaget som bevaringsværdig i Grenaa Kommuneatlas, hvor den er tildelt en høj bevaringsværdi. Efter Bygningsfredningsloven må en bevaringsværdig bygning ikke nedrives, før nedrivningsansøgningen har været offentligt bekendtgjort, og kommunalbestyrelsen har oplyst ejeren, om man efter Planlovens §14 vil nedlægge forbud mod nedrivningen. Et §14- forbud indebærer, at der skal udarbejdes en lokalplan med bestemmelser om bevaring inden for et år.

Fortrød et køb

Det så længe ud til, at Norddjurs Kommune skulle købe flere af bygningerne i det tidligere sygehus af Region Midtjylland, men efter at være advaret om bygningernes dårlige stand, besluttede kommunen at sige nej til at købe.

Nedrivningsanmeldelsen har været annonceret på Norddjurs Kommunes hjemmeside samt sendt i høring hos Museum Østjylland og Bygnings- og Landskabskultur i Norddjurs (BLIN). Museum Østjylland opfordrer til, at kapellet ikke nedrives men genanvendes til andet formål, idet bygningen udgør en markant del af sygehuskomplekset.

BLIN finder, at det må være muligt, for relativt beskedne midler, at sætte bygningen i stand og finde anvendelse for den - eventuelt med en mindre historisk udstilling om Grenaa Centralsygehus og sygehusets udvikling til Sundhedshus.

Region Midtjylland har kvitteret med at begrunde, hvorfor man ikke vil anvende kapelbygningen. Af begrundelsen fremgår blandt andet, at bygningen er i meget ringe stand, og den er i dag afspærret af sikkerhedsmæssige hensyn. Begrundelsen peger endvidere på, at en renovering af bygningen vil være forbundet med et forholdsmæssigt stort beløb for blandt andet at kunne leve op til myndighedskrav i forhold til brand, energi og statik.

Ikke penge til det

Regionen henviser endvidere til, at ingen eksterne har vist interesse i at leje eller købe denne bygning, og overordnet har Region Midtjylland ikke ubegrænsede midler til at renovere og istandsætte bygninger, som ikke er i brug.

I det tilfælde at det er fastlagt med en lokalplan, at en bygning skal bevares og ejer søger om tilladelse til nedrivning og tilladelsen nægtes, kan ejeren forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. Forvaltningen vurderer, at der i den aktuelle sag kan være risiko for at kommunen kan blive nødsaget til at overtage ejendommen. Risikoen vurderes dog som mindre ud fra tilsvarende afgjorte sager, hvor begrundelsen har været ekstra omkostninger til renovering i forhold til at nedrive og bygge nyt. Der kan dog i den aktuelle sag fremkomme andre nye væsentlige argumenter fra ejeren, som vil medføre overtagelsespligt.

Tre mod to

I udvalget besluttede et flertal bestående af Jens Meilvang, Liberal Alliance, socialdemokraten Niels Basballe og Aleksander Myrhøj, (SF), at nedlægge forbud mod nedrivningen efter Planlovens §14. Niels Ole Birk, (V), og Steen Jensen fra Dansk Folkeparti stemte for en tilladelse til nedrivning.

Derimod var flertallet enige om at give tilladelse til nedrivning af den bygning, som tidligere husede køkkenet på Grenaa Sygehus. Også her var der høringssvar fra Museum Østjylland og BLIN. Museum Østjylland savner begrundelse for, hvorfor bygningen ikke tænkes genanvendt til andet formål og opfordrer til, at det tidligere centralkøkken ikke nedrives men tænkes med i den udvikling, bygningerne ved Grenaa Sundhedshus i øjeblikket indgår i. BLIN savner en begrundelse for, at det ikke kan lade sig gøre at genanvende bygningen, inden for sundhedshusets virke. Man anfører, at der i disse år er fokus på genanvendelse og bæredygtighed, hvorfor det findes særdeles kritisabelt, at nedrive en bygning af så stor værdi for Grenaa by.

Publiceret 14 October 2020 01:00