To medarbejdere fra fra Norddjurs Kommune arbejdede sammen med frivillige fra Sportsfiskerforeningen med udlægning af gydegrus.

To medarbejdere fra fra Norddjurs Kommune arbejdede sammen med frivillige fra Sportsfiskerforeningen med udlægning af gydegrus. Pressebillede

Sportsfiskerforeningen udbedrer kommunal skade

Norddjurs Kommune overtrådte vandløsloven i Skærvad å

Af
Søren Andersen

NORDDJURS I september gjorde Sportsfiskerforeningen for Grenå og Omegn Norddjurs kommune opmærksom på, at kommunen havde overtrådt vandløbsloven ved opgravning af cirka 25 kubikmeter gydegrus i Skærvad å.

Norddjurs kommune erkendte ved selvsyn, at de havde overtrådt gældende lovgivning. Men i stedet for en længevarende omkostningskrævende sagsbehandling aftalte kommunen og Sportsfiskerforeningen, at skaden hurtigst muligt skulle udbedres.

Kommunen kunne dog ikke udbedre skaden alene, fordi de ikke råder over komplet personale med kompetencer til vandløbsrestaurering, så i aftalen indgik frivillige fra Sportsfiskerforeningen med at hjælpe kommunen, og forleden løste et par medarbejdere fra kommunen opgaven i fint samarbejde med mandskab fra Sportsfiskerforeningen, og udlagde i alt 25 kubikmeter gydegrus og store skjulesten i Skærvad å.

Et andet væsentligt argument for Sportsfiskerforeningen til at indgå i samarbejdet med kommunen var hensynet til naturen/vandmiljøet, hvor der netop i denne tid kommer havørreder svømmende ind i Kolindsund og videre op i blandt andet Skærvad å for at lægge deres æg i åens sten og grusbanker.

Sten og grus er vigtigt

Foruden fisk er der også mange vandinsekters livscyklus, som er afhængige af åernes sten og grus banker. Isfugle, vandstære, hejrer og lignende lever ligeledes også gerne af de små fisk og insekter, der findes i åernes sten og grus banker. Så uden sten og grusbanker i vandløbene, ville det såvel over som under vandet, se endnu dårligere ud med vandmiljøet og biodiversiteten i Norddjurs Kommune.

Sportsfiskerforeningen har i mange år holdt øje med vandmiljø og biodiversitet på såvel det marine som det vandløbsmæssige område på Djursland. Nedgangen i biodiversiteten var allerede synlig for over 50 år siden, men politikerne på Djursland har efter sportsfiskernes opfattelse generelt aldrig forstået eller vist interesse for biodiversiteten i vandløbene.

Penge for arbejdet

For at hjælpe kommunerne har Miljøstyrelsen nedsat vandråd til at vejlede kommunerne i, hvor de skal udføre forskellige arbejdsopgaver til gavn for vandløb og biodiversitet. Derudover har Miljøstyrelsen i 2020 afsat over 6 millioner af gode danske kroner, som de forærer Syddjurs og Norddjurs, når opgaverne bliver udført, så der er både økonomi og arbejdspladser i og få lavet de arbejdsopgaver, som vandrådet har vejledt kommunerne i.

"I Syddjurs har man udført ganske få af de udstukne opgaver fra vandrådet, men i Norddjurs har de os bekendt ikke udført en eneste opgave! Man fristes til at tro, at det må være Tornerose, som bestemmer miljøpolitikken i Norddjurs, gad vide om hun nogensinde vågner," siger Gerhard Brandt Jørgensen, der står for vandplejen i Sportsfiskerforeningen for Grenaa og omegn og Lars Pedersen, der er sportsfiskernes formand.

Publiceret 11 October 2020 14:36