Det er her i Trustrup, der skal etableres dobbeltspor, så der kan opnås halvtimesdrift på letbanen hele vejen til Grenaa.

Det er her i Trustrup, der skal etableres dobbeltspor, så der kan opnås halvtimesdrift på letbanen hele vejen til Grenaa. Foto: Aarhus Letbane

Halvtimesdrift på Grenaabanen må vente til 2022 - mindst

Dobbeltspor med krydsning i Trustrup trækker endnu længere ud

Af
Søren Andersen

TRUSTRUP "Vi bringer en trafikmelding. Der kommer ikke dobbeltspor og halvtimesdrift på Grenaabanen før 2022."

2022. Det er da en forsinkelse, der er til at tage og føle på, men de barske kendsgerninger står at læse i en pressemeddelelse fra Aarhus Letbane.

Aarhus Letbane har haft en forventning om, at krydsningssporet ved Trustrup Station ville kunne blive ibrugtaget sidst i 2020. Altså lige om lidt. Krydsningssporet er en af forudsætningerne for, at der kan køre to tog i timen mellem Grenaa og Ryomgård.

Leverandøren, ASAL, har senest fremsendt en tidsplan, der viser, at Trustrup nu først kan forventes åbnet i første kvartal 2022. Det er en ibrugtagning cirka 15 måneder senere end tidligere indikeret.

"Det er selvfølgelig meget frustrerende men skyldes især corona-krisen og forsinkelser med projektering, produktion og leverancer af komponenter og materiel til projektet, samt en række nye og yderligere forudsætninger og krav fra ASAL omkring produktion, test og installation, som adskiller sig markant fra tidligere projekter," siger letbanens direktør Michael Borre.

Længere forsinkelse

Og så er det faktisk ikke hele sandheden - det med de 15 måneder. Forsinkelsen er noget længere, for helt oprindeligt var forventningen af krydsningsstationen ville stå klar, når Grenaabanen åbnede.

Tidligt under anlægsfasen var projektet i Trustrup en option til Turn Key-kontrakten med ASAL-konsortiet, men blev ikke indløst inden sit udløb medio 2016 på grund af manglende bevilling. Flere efterfølgende forsøg på at lave en ny aftale med ASAL strandede på grund af store uenigheder om en ny og meget højere pris, om tidsplanen og øgede krav fra ASAL, samt et fokus på at få idriftsat Grenaabanen hurtigst muligt uden yderligere forsinkelser.

Ramt af Covid-19

"Kort tid efter underskrift af de endelige aftaler primo 2020 blev det meste af verden ramt af restriktioner på grund af Covid-19, således også de italienske medarbejdere, der skulle bidrage med blandt andet projektering af projektet og som også skulle rejse til Danmark. Desuden er produktionen af kritiske leverancer til projektet i USA nu også stærkt påvirkede af corona-krisen og af pres fra konkurrerende større projekter i andre lande. Aarhus Letbane er i dialog med ASAL omkring denne nye tidsplan med det sigte at finde en måde at fremrykke ibrugtagningen på. Dette arbejde foregår for øjeblikket, men det er selvsagt usikkert, om det kan lykkes," siger Michael Borre.

Vil ikke være sur

Borgmester i Norddjurs, Jan Petersen, (S), har tidligere udtrykt kritik af, at det går for langsomt med at få halvtimesdrift på hele strækningen fra Aarhus til Grenaa og retur - især fordi det er et vigtigt element i at få pendlere til at benytte letbanen og til at få gang i bosætning i byer med letbaneforbindelse.

"Men jeg har besluttet mig for ikke at blive sur over den nye udmelding fra Aarhus Letbane. I stedet vil jeg fremhæve det gode i, at de tog, der trods alt kører, kører til tiden. Og jeg ved, at den nuværende letbaneledelse knokler og gør, hvad der kan gøres for at komme i mål med projektet, som jeg så håber senere kan blive til læren om, hvad man ikke gør, når en letbane skal etableres. Der er kastet mange aber undervejs, men vi så jo også med Grenaa-Hundested i sin tid, at det er svært at være de første, da man satte den første hurtigfærge ind på ruten. Det gik heller ikke så godt," siger Jan Petersen.

Publiceret 09 October 2020 10:47