Debat: Vi er godt på vej i Norddjurs

Af
Else Søjmark (S)

Formand for Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

DEBAT Budget 2021-24 i Norddjurs er nu godkendt i kommunalbestyrelsen.

Vi er godt på vej videre efter besparelserne i 2019, og at udvikling også er prioriteret.

På erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet er der prioriteringer, som i en svær coronakrise skal understøtte, at vi får vore ledige medborgere i job og uddannelse samtidig med, at vi fører en aktiv erhvervspolitik.

I forbindelse med Covid19-indsatsen har Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget (EAU) været i tæt dialog med kommunens erhvervs- og handelsforeninger, om behov for kommunale initiativer. "Køb og støt lokalt” kampagnen er med succes gennemført af foreningerne i hele ND og samtidig har repr. fra erhvervsforeninger, uddannelsesinstitutioner og LO underskrevet en Partnerskabsaftale i regi af FN’s verdensmål. Den skal være rammen for et løft i uddannelse, opkvalificering og beskæftigelse. Der er afsat 200.000 kr i 2021 og 22 til at understøtte disse samarbejder.

I budgetaftalen indgår også en iværksætterpakke, hvor der kan indgå forsøg med mikrolån. Hvordan pakken endeligt kommer vi til at drøfte på et kommende møde i erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Der er afsat 300.000 i 2021.

Coronakrisen har også betydet, at vi har flere borgere i risiko for langtidsledighed, især en del forsikrede ledige, både faglærte og ufaglærte, som kan have udbytte af tilbud om opkvalificering og uddannelse. Vi investerer derfor 1 mio i 2021 til køb af uddannelse. Og sætter styrket fokus på indsatsen for ledige med psykiske problemer. Vi har brug for et permanent fokus på dette område!

Og så er der de unge, som ikke er uddannelsesparate. Dem har vi al for mange af. Det samme gælder unge, som ikke gennemfører en ungdomsuddannelse. Derfor er det vigtigt at vi prioriterer et styrket samspil mellem skole og erhvervsliv, så flere unge skal vælge en ungdomsuddannelse på et kvalificeret grundlag og flere også gennemføre den. Det er et vigtigt skridt videre mod beskæftigelse.

Dette kan ske ved at styrke vejledningen herunder elevernes viden og kendskab til arbejdslivet og fagene. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal være tovholder. Der er afsat 400.000 i 21 og 300.000 i 2022, til indsatsen. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget skal på udvalgsmøde i november nedsætte en arbejdsgruppe med repr. fra skolelederne og UU, der ud fra inspiration fra andre kommuner, skal komme med forslag til, hvordan en Norddjurs model skal se ud.

I Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget og Miljø- og teknikudvalget er vi optaget af at virksomhederne skal have den bedst mulige service. Vi har senest godkendt en handleplan for komplekse virksomhedssager, som skal styrke kommunens service til virksomhederne. De skal opleve vores kommune mest mulig tilgængelig, serviceminded og løsningsorienteret. I budgettet har vi derfor afsat midler til et IT værktøj, der skal skabe overblik over erhvervsaktiviteter, og på den måde understøtte handleplanen.

Jeg ser frem til samarbejdet om at udmønte budgettet.

Publiceret 08 October 2020 15:27