Snoren blev klippet til nye skovstier

Glesborg Flagene var søndag hejste i Glesborg, da byens Forsamligshus og Borgerforening havde arrangeret indvielsen af de nyanlagte stier i skoven – overfor rådhuset i Glesborg – samt de nye udearealer ved forsamlingshuset.

50 glade borgere deltog i festlighederne og startede med morgenkaffe og rundstykker i forsamlingshuset.

Formand Birthe Lund bød velkommen og takkede de frivillige for det store arbejde, som har givet de flotte udearealer. Tidligere lå der et hus på grunden, som blev købt af Forsamlingshus og Borgerforening, og det har været et stort projekt at få nedbrudt huset og anlagt de flotte arealer, konstaterede hun.

Birthe Lund takkede for de økonomiske tilskud, der var givet til projektet, og til slut takkede hun Superbrugsen i Glesborg for samarbejdet i forbindelse med arrangementet.

Hygge og store tanker

Efter kaffen gik deltagerne til Stierne i Skoven i Glesborg. Joan Knudsen fra Norddjurs Kommune foretog den officielle indvielse, og hun fortalte, at skoven havde stået ubrugt igennem årene.

Hun syntes derfor, at skoven burde åbnes og bruges aktivt, hvorfor hun for et par år siden foreslog at lave stier i skoven, hvor byens borgere kunne nyde det righoldige dyre- og insektliv. Joan Knudsen fortalte videre, at skoven skal være til ro, fordybelse, hygge og motion. Der er således opstillet borde og bænke ved stierne, hvor man kan sidde og slappe af, tænke store tanker, snakke sammen, drikke kaffe og hygge sig.

Der er tre ruter i skoven, som kan ses på en tavle ved indgangen til stierne. Forsamlingshus og Borgerforening håber derfor, at stierne vil blive brugt flittigt af borgerne og at alle vil nyde den flotte skov.

Publiceret 29 September 2020 09:43