Det er ikke første gang, at borgerne siger fra over for kommunale beslutninger i Ørum. Her fra 2012.

Det er ikke første gang, at borgerne siger fra over for kommunale beslutninger i Ørum. Her fra 2012. Arkivfoto

Debat: Vi skal udvikle - ikke afvikle

Af
Heine Eriksen

Kvasbrovej, Ørum

DEBAT Nu må tiden være til at udvikle og være innovative. Lyt til borgerne denne gang, vi vil faktisk gerne hjælpe med at udvikle Norddjurs og vi kan gøre meget fra midten. Vi har naturen, fællesskabet og masser af ildsjæle der kæmper hver dag med arrangementer, fællesspisning, trænere og meget andet til gavn for alle. Det lykkes rigtig mange steder, men det bliver umuligt hvis vores børn ikke kan være hjemme og være aktive i vores lokalsamfund.

Ikke mange vil bosætte sig i et område uden et skoletilbud fra 0-9 klasse eller uden et lokalsamfund med aktiviteter og fritidsmuligheder inden for en rimelig afstand. Ligger overbygningen timer væk, vælger børnene sine fritidsinteresser ved skoletilbudet eller de er for trætte når de kommer hjem og lokal samfundet vil lide.

Tænk hvis vi kunne have en folkeskole i udvikling. Gå nu foran og støt os i at sætte Norddjurs på landkortet, hjælp os med at vise vejen frem for folkeskolen og udvikle hele Norddjurskommune fra midten, hvilken reklame og profilering af Norddjurs.

Kvalitet i undervisningen, det er et emne der nævnes pt. Om det er et lille hår man prøver at finde eller putte i suppen, ved jeg ikke, jeg kan ikke finde det! Men ok selvfølgelig skal kvaliteten være god nok, det skal da være den bedste og det er jeg sikker på og tryg ved at vores dygtige lærere og skoleledere kan løse. Mangler der faglokale eller en speciel lærer så lav tema uger eller lign. På anden skole eller i skove, museum, værksteder eller andet der er mange muligheder, se nu ikke efter begrænsningerne se muligheder.

Dejligt at flere politikere er gået med ind i debatten med en positivt vinkel. Jeg kunne ønske mig flere ville træde frem og hjælpe os på vej. Der er en unik mulighed nu for at styrke Norddjurskommune fra midten og skabe udvikling, gejst og tryghed på skoleområdet sammen med borgerne.

Kom nu, vi skal udvikle, ikke mere afvikling.

Publiceret 11 September 2020 15:11