Der bliver sat mere tid af til rengøring hos de ældre i Norddjurs i det budgetudspil, som nu behandles.

Der bliver sat mere tid af til rengøring hos de ældre i Norddjurs i det budgetudspil, som nu behandles. Foto: Klaus Gottfredsen, Ritzau Scanpix

Debat: Mere rengøring og tid i hverdagen

Af
Lars Møller (S)

Formand for Voksen og Plejeudvalget i Norddjurs

Djursgade 26, Grenaa

DEBAT Med den budgetskitse, der nu er sendt i høring af en enig kommunalbestyrelse i Norddjurs, er vi på vej tilbage til et mere rimeligt serviceniveau. Rent faktisk er det et ret flot budgetudspil og jeg kan godt forstå at alle partier, nu, vil være med!

Hvor budget 2019 var et horribelt spare budget, var 2020 et stabiliseringsbudget med lidt genopretning og nu et 2021 oplæg med endnu mere genopretning af serviceniveau.

Set fra et Voksen og Plejeudvalgs synspunkt, er det på sin plads med en delvis genopretning af serviceniveauet på social, ældre og omsorgsområdet. Det er også disse grupper der blev ramt hårdest i 2019 sparerunden og leveret mest til den økonomiske genopretning i Norddjurs.

Lad mig kort ridse de kommende forbedringer op:

· Normering på plejecentre og i hjemmeplejen forbedres betragteligt. Inden for rammerne af denne forbedring, skal vi indføre en klippekortsordning som kan øge fleksibiliteten i ydelserne.

· Vi kommer tilbage til rengøring hver 2. uge frem for hver 3. uge som det er i dag.

· På socialområdet forbedres normeringen på bostederne og ledsage- og ferieordninger forbedres også.

· Der sættes ekstra penge af til sundhedsforebyggelse, drift af el standere samt til øget fokus på kost og ernæring.

· På anlægssiden er der sat penge af til et nyt hjerneskadecenter, flere ældreboliger, boliger til par på plejecentre samt lade standere til hjemmeplejens nye elbiler.

Læg dertil, at der i sidste års budget blev afsat midler til de stigende omkostninger på socialområdet, så der også er taget højde for disse i de kommende år. Alternativt ville dette jo have udløst nye besparelser på voksen/handicapområdet.

Så alt i alt er jeg tilfreds med denne budgetskitse. Ja, jeg, og VPU, kunne bruge mange flere midler til vores ældre og udsatte borgere, men det her er et rigtigt godt skridt i den rigtige retning.

Med det store fokus på normeringer sikrer vi, at vores medarbejdere får bedre tid i hverdagen til en værdig og god pleje af ældre og udsatte borgere i Norddjurs.

Publiceret 06 September 2020 15:20