Det er ikke specielt opløftende læsning, når man kigger ind i kommunens egne fremskrivninger af børnetallene. In mente er dog, at fremskrivningerne er lavet på baggrund af sidste års meget store fald i børnetallet. Grafik: Norddjurs Kommune

Det er ikke specielt opløftende læsning, når man kigger ind i kommunens egne fremskrivninger af børnetallene. In mente er dog, at fremskrivningerne er lavet på baggrund af sidste års meget store fald i børnetallet. Grafik: Norddjurs Kommune

Skal kommunen investere sig ud af drastisk faldende børnetal?

Kommunens daginstitutioner bliver et fyldigt punkt i de kommende budgetforhandlinger

Af
Simon Carlson

Norddjurs Børnetallet i Norddjurs Kommune er ikke særligt opløftende, og når man kigger ind i den forventede udvikling i de kommende år, så er det for alvor graverende læsning. Norddjurs Kommune har på baggrund af flere daginstitutioners lave børnetal udarbejdet et scenario for udviklingen frem mod 2029 i alle kommunens skoledistrikter, og det går kun én vej. I perioden fra 2016-2029 forventer Norddjurs Kommune, at der vil være et fald i aldersgruppen 0-5 årige fra 2032 i 2016 til 1609 i 2029. Altså 423 færre børn i denne aldersgruppe. Den negative udvikling gør indtryk på formand for Børne- og Ungdomsudvalget Mads Nikolajsen (S)

"Det er meget voldsomt. Det må jeg sige. Det ser alvorligt ud," konstaterer Mads Nikolajsen.

Styrke eller lukke?

Fremskrivningerne i børnetallet er dog lavet ud fra et 'bad case scenario' på baggrund af den voldsomme tilbagegang i børnetallet, som kommunen oplevede sidste år, og beregningerne er således foretaget ud fra et pessimistisk grundlag.

Børne- og Ungeudvalgsformanden noterer, at man kan håbe på, at det ikke går så galt, som fremskrivningerne viser, men det ændrer imidlertid ikke ved, at den generelle udvikling er støt nedadgående. Derfor er der nu et stort behov for en strategi, der kommer udviklingen i møde, mener Mads Nikolajsen.

"Der er nogle institutioner, hvor børnetallet allerede er ret lavt, og her skal man jo overveje, hvad man kan gøre. Kan man styrke dem, eller kan det blive nødvendigt at lukke en eller flere børnehaver? Mit bud er, at vi skal vove at investere, frem for at lave en masse nedlukninger, og på den måde tiltrække folk til kommunen. Jeg mener, vi skal have lavet en handlingsplan for de kommunale daginstitutioner, så vi ved, hvor vi kan styrke eller understøtte dem. Det håber jeg, der kan blive et resultat af budgetforhandlingerne," siger Mads Nikolajsen.

Kannibalisering

Der er da også allerede flere daginstitutioner, som kræver fokus nu. Norddjurs Kommunes forvaltning fremhæver således fire institutioner med meget lave børnetal i en sagsfremstilling på det seneste møde i Børne- og Ungeudvalget.

Det drejer sig om Skovbørnehaven i Grenaa, Møllehaven ved Ålsø, Nordlyset i Vivild og den selvejende daginstitution i Nørager. På udvalgsmødet indstillede Mads Nikolajsen netop, at arbejdet med at udarbejde handlingsplaner for de tre kommunale tilbud sættes i gang.

Det kan imidlertid også føre ulemper med sig, hvis man begynder at arbejde for at få flere børn i udvalgte institutioner, erkender Mads Nikolajsen.

"Hvis der kommer flere børn i nogle institutioner samtidig med, at børnetallet er faldende, så betyder det jo bare, at man har taget børnene fra en anden institution. Jeg vil dog gerne arbejde for, at vi får lavet handlingsplanen, fordi det blandt andet kan give god mening at styrke Skovbørnehaven, som har sin egen profil, og Møllehaven som en landbørnehave," siger Mads Nikolajsen.

Møllehaven er vigtig

Møllehaven er det eneste kommunale tilbud, der er tilbage i Ålsø, efter Norddjurs Kommune sidste år lukkede Mølleskolen. Afviklingen af skolen har allerede ført til, at mange af områdets børn er flyttet til skoler i Syddjurs Kommune - blandt andet Rosmus Skole - og netop af den årsag, ser udvalgsformanden gerne, at der ikke sker yderligere afvikling i området.

Trods lave børnetal er børnehaven Møllehaven i Ålsø vigtig for fremtidens bosætning i området, mener formand for Børne- og Ungdomsudvalget Mads Nikolajsen (SF). Her billede fra sidste års lukning af Mølleskolen, som var med til at sende massevis af børn i skole på den anden side af kommunegrænsen.

Trods lave børnetal er børnehaven Møllehaven i Ålsø vigtig for fremtidens bosætning i området, mener formand for Børne- og Ungdomsudvalget Mads Nikolajsen (SF). Her billede fra sidste års lukning af Mølleskolen, som var med til at sende massevis af børn i skole på den anden side af kommunegrænsen.

"Nu lukkede Mølleskolen jo, så børnehaven derude bliver en vigtig institution at have tilbage. Den er vigtig for området Glatved, Hoed og ind til Grenaa, så det er attraktivt for børnefamilier," lyder det fra Mads Nikolajsen, som dermed mener, at det for nuværende ikke er muligt at tale om, hvorvidt det drastisk faldende børnetal betyder risiko for flere lukninger i Norddjurs Kommune.

"Det vil jeg ikke spekulere i. Vi tager ikke stilling til noget endnu. Det er et punkter, der vil indgå i budgetforhandlingen, men jeg mener, det er afgørende for os, at vi har penge til at investere i skolerne og børnehaverne og gøre dem bedre," fastslår Mads Nikolajsen.

Fakta

Budget 2021

Budgetforhandlingerne i Norddjurs Kommune er i gang og med pt. 237 millioner kroner i kommunekassen er der endelig mulighed for igen at tænke udvikling. Men hvordan skal pengene fordeles?

Lokalavisen følger budgetforhandlingerne tæt, men vi hører også meget gerne fra læserne. Har du idéer,forventninger eller ønsker du blot at debattere, hvordan Norddjurs Kommune skal bruge skattekronerne, så send os en mail på red.grenaabladet@lokalavisen.dk. Skriv 'Budget 2021' i emnefeltet.

Læs også side 12 om, hvordan du giver din mening til kende over for Norddjurs Kommune.

Publiceret 26 August 2020 11:30