15 har afsluttet danskundervisningen på Sprogskolen i Grenaa.

15 har afsluttet danskundervisningen på Sprogskolen i Grenaa. Pressebillede

Dimission på Sprogskolen

15 har afsluttet danskuddannelsen

Af
Søren Andersen

NAVNE På trods af corona-nedlukning i tre måneder er endnu et hold kursister blevet færdig med deres danskuddannelse på Sprogskolen i Grenaa. Forleden blev de dimitteret og fejret med taler, sang og optræden.

Formand for Norddjurs Kommunes Arbejdsmarkedsudvalg, Else Søjmark, (S), holdt dimissionstalen, hvor hun roste de nye medborgere for deres meget store indsats for at gennemføre undervisningsforløb og eksamen.

Else Søjmark understregede de særdeles vanskelige vilkår for kursisterne, men ønskede samtidig til lykke med, at der nu er åbnet en vej frem til beskæftigelse og uddannelse. Hun fremhævede specielt en enkelt kursist, som har gennemført hele to danskuddannelser, både DU 2 og DU 3. Det drejer sig om tandlæge Abdulhade Almohammad fra Syrien, som fik et 12-tal, som en af sine karakterer.

"Men lov mig, at I er vedholdende, arbejder for god integration og sætter jer et mål for den nærmeste fremtid," sagde Else Søjmark.

Herefter overrakte leder for sprogskolen Henrik Christensen eksamensbeviserne til de 15 dimittender. Også Henrik Christensen understregede den fine bedrift, det har været at have været afhængig af online-undervisning i tre måneder og alligevel bestå eksamen med et fint resultat.

En stor del af kursisterne har netop meldt sig til VUC for her at klargøre sig til en videregående uddannelse, mens andre er tilmeldt Teknisk Skole for her at gå videre med en erhvervsuddannelse.

Et par stykker er allerede i beskæftigelse, så de har skullet passe både danskundervisning og job. Disse fremtidsplaner passer vældig godt med Norddjurs Kommunes strategi, som understreger at målet for de nye medborgere er uddannelse og beskæftigelse.

En af de dimitterede kursister udtaler, at det for hende handler om hele tiden at træne sit danske sprog for at kunne begå sig i samfundet.

"Selvfølgelig har jeg nu fået mere selvtillid, men jeg skal hele tiden blive ved med at lære dansk - jeg får jo kun arbejde, hvis jeg kan bruge sproget," siger hun.

Corona krisen er nu så inddæmmet, at sprogskolen kan starte nogenlunde normalt op efter en sommerpause, hvor et nyt hold kursister starter op på de to eksamenshold for at blive forberedt til deres eksaminer i november-december 2020.

Publiceret 17 July 2020 13:17