Hvordan kan man først protestere mod vindmøller - og så nu stå bag planerne om Nordens største solcelleanlæg samme sted, spørger læserbrevsskribenterne.

Hvordan kan man først protestere mod vindmøller - og så nu stå bag planerne om Nordens største solcelleanlæg samme sted, spørger læserbrevsskribenterne. Foto: Jens Dresling, Ritzau Scanpix

Debat: Glem os ikke, Norddjurs

Af
Jenny og Ole Kofoed

Møllebakkevej 5, Ålsø,

Beboere i "baghaven" til solcellerne

DEBAT Som mange sikkert er bekendte med, har Norddjurs Kommune modtaget ansøgning om opførelse af Nordens største solcelleanlæg omkring Kejsegaarden i Ålsrode- dækkende 190 ha (cirka 270 fodboldbaner).

En enkelt politiker har udtalt sig desangående, men vi håber, resten af kommunalbestyrelsen vil sætte sig grundigt ind i sagen og se, hvilke negative konsekvenser det kan få for egnen omkring Ålsrode.

Egnen har i forvejen mistet sin skole i 2019, men den prøver at få lokalsamfundet til at fungere med de ændrede vilkår - men skal egnen nu "plastres" til med solceller, hvilke konsekvenser vil det mon få?

Egnen vil fx miste sit udsyn og befolkningen vil blive mere eller mindre stavnsbundet.

Vi er tilhængere afsolceller, men ikke i vores "baghave".

Mange undrer sig også over, at den/de, der i sin tid stod bag protesten mod kæmpevindmøllerne på næsten samme lokalitet, nu selv vil opføre det store anlæg. En af begrundelserne dengang var blandt andet, at man ikke ønskede udsyn til møllerne. Mange af dem, der dengang støttede mølleprotesten, føler nu, de selv bliver ofre for de alt for mange solceller.

Vort råd er derfor: Giv ikke tilladelse til det planlagte anlæg - flyt det evt. til marginaljorde.

Kunne kommunen evt. selv lave et sådant projekt og derved få fortjenesten, kommunekassen ville få gavn deraf.

Norddjurs Kommune: Glem os ikke- Gør nu noget til gavn for Ålsrode og omegn, så vi kan få lidt af den mistede tillid til kommunalbestyrelsen tilbage.

Publiceret 14 July 2020 13:31