Solcelleanlæg på Samsø. Er det vejen frem i Norddjurs?

Solcelleanlæg på Samsø. Er det vejen frem i Norddjurs? Foto: Mads Jensen, Ritzau Scanpix

Debat: Skal vi virkelig plastre vores skønne kommune til med solceller?

Af
Niels Basballe, (S)

Kommunalbestyrelsen i Norddjurs

DEBAT Norddjurs Kommune har fået ansøgninger om etableringer af kæmpe solcelle anlæg, typisk på gode landbrugsjorde. Der gives store økonomiske tilskud til de investorer som ansøger, beløb som er højere end der kan tjenes ved almindelig jordbrugsdrift.

I skrivende stund er der ansøgninger på i alt 815 ha.

Det skal betragtes som en mulighed for at nedbringe C02-udledning, som regeringen har en ambition om at reducere med 70% inden 2030.

Samtidig kan opdyrkningen af landbrugsjord udfases, så der ikke skal sprøjtes osv. Så drikkevandskilderne undgår forurening fra sprøjte og gødningstilførslen.

Dette er meget fornuftigt, men er det ikke også en stor påvirkning af den skønne landskabsudsigt, vi har liggende uden for vores fordør. Skal jeg prioritere klima med en reduktion af C02, med væsentlige økonomiske gevinster for jordbesiddere og investorer, eller skal jeg lade borgere i det åbne land beholde deres smukke natur.

Som tidligere fortaler for store landvindmøller, og med denne kæmpe arealanvendelse til solceller, må jeg erkende at jeg foretrækker de store havvindmølleanlæg, som også er under etablering, lad dem bidrage til den ønskede reduktion af C02.

Jeg mener, at forvaltningen skal anvise udpegede områder hvor der kan placeres solcelleanlæg. Det kan være særlig drikkevandsbeskyttede områder, og i nærheden af varmeværker eller andre erhvervsmæssige områder, som ikke kan bruges til andet. Reno Djurs f.eks., der ligger hen med deponerede materialer i områder, som aldrig reetableres, ville være oplagte at placere solceller på, uden jeg ved om det kan lade sig gøre.

Hellere flere mindre og ikke så dominerende anlæg er at foretrække. De er nemmere at sagsbehandle end de kæmpe anlæg. Der er mange forhold, der spiller ind i vedtagelser, inden der endeligt kan igangsættes etablering af et anlæg. Et eksempel er en ansøgning fra Meilgård Gods om etablering af et anlæg på 263 ha, hvor forvaltningen indstiller, at kun 45 ha kan realiseres, selv om det er i egen baghave og ikke særlig synligt. Det er summen efter de mange nøje granskninger, der skal foretages via gældende lovgivning.

Jeg må indrømme, at jeg blev noget chokeret, da det gik op for mig, hvor store disse anlæg er. De omkranser de små landsbyer voldsomt.

Norddjurs Kommune har tidligere sagt nej til et anlæg ved Kare, med den begrundelse, at det vil i høj grad begrænse byudviklingsmulighederne i den pågældende by. Der kan være risiko for at byområder ligefrem vil blive afkoblede.

Nu er der høringsfaser, og der vil blive afholdt borgermøder, når man er længere fremme i sagsbehandlingerne

Publiceret 02 July 2020 13:06