I Stenvad har borgerne også arbejdet med forslag til, hvad der kan bidrage til mere liv i og omkring fabrikken. Efter sommerferien inviteres borgere, foreninger med videre til en lignende dag, hvor de kan komme med deres input.

I Stenvad har borgerne også arbejdet med forslag til, hvad der kan bidrage til mere liv i og omkring fabrikken. Efter sommerferien inviteres borgere, foreninger med videre til en lignende dag, hvor de kan komme med deres input.

Det summer af nyt liv i den gamle tørvefabrik

MiN Landsbyklynge og Stenvad Mosebrugscenter er godt på vej til at skabe et nyt mødested med støtte fra Realdania og Lokale- og Anlægsfonden

Stenvad I Stenvad gemmer den store gammel tørvefabrik sig. Under de frie spær og ved siden af tipvognssporene er den gamle fabrik ved at få nyt liv.

Der er nemlig godt gang i kedlerne på Stenvad Mosebrugscenter, hvor en bredt sammensat styregruppe arbejder på, hvordan man kan forny og udvide de autentiske historiske rammer til glæde for både besøgende og borgere. Styregruppen har således fået tilsagn om støtte fra Realdania og Lokal- og Anlægsfonden til at udvikle et nyt mødested.

”Vi er meget glade for, at fondene har valgt at støtte dette projekt. Gode mødesteder og gode fællesskaber har stor betydning for livet på landet. Det er her, vi mødes på tværs af landsbyer, aldre og interesser. Stenvad Mosebrug er helt særligt for vores område. Rigtig mange borgere føler en stor samhørighed og kærlighed til stedet, som gennem over 100 år har samlet os historisk, kulturelt og socialt,” fortæller Ikki Lyng, bestyrelsesformand i MiN Landsbyklynge, i en pressemeddelelse.

Hvis alt går vel er der således stor sandsynlighed for at få 4,5 millioner kroner fra fondene. Det svarer til 50 procents medfinansiering til realisering af projektet.

Masser af potentiale

Projektet hedder ”Nyt liv i den gamle Tørvefabrik”, og målet er, at Stenvad Mosebrugscenter – ud over at være turistattraktion – også i langt højere grad kan blive et sprudlende mødested for et væld af lokale aktiviteter og fællesskaber, hvis indhold kredser om det gode liv på landet. Derfor arbejdes der på at styrke de fysiske faciliteter, som ramme for nye aktiviteter.

”Drømmen er at skabe et dynamisk samlingssted med aktivitetsmuligheder, som tager udgangspunkt i stedets potentialer, borgernes ønsker og tidens tendenser. Lige nu peger pilen på brug af værksteder, lokalhistorisk formidling, outdoor-oplevelser, kunst og kreativitet, gastronomi, iværksætteri og bosætning,” lyder det fra Ole Svit, som er medlem af styregruppen.

Genopliver kulturarven

Også på selve Stenvad Mosebrugscenter er man begejstret.

”Mosens unikke kulturarv får et frisk pust. Den handlekraft, opfindsomhed og nøjsomhed, som knytter sig til fabrikken, arbejderne og egnens historie, vil nu blive genoplivet og bygge bro mellem fortid og fremtid,” lyder det fra Torben Jensen, bestyrelsesformand for Stenvad Mosebrugscenter.

Man kan følge med i udviklingen i projektet på Facebook – ”Liv i den gamle tørvebrik”.

Man kan følge med i udviklingen i projektet på Facebook – ”Liv i den gamle tørvebrik”.

Han suppleres af Carsten Jensen, som er daglig leder:

”Drømmen er at få skabt en oase, der summer af liv, fællesskab, oplevelser og udfoldelsesmuligheder året rundt. For børnefamilier, unge, voksne og ældre. For de mange turister om sommeren, og i endnu højere grad for livskvaliteten og energien i det lokale.”

Vigtig opbakning

Selvom den fysiske fornyelse af de historiske rammer afhænger af masser af input og godkendte fondsansøgninger, er ildsjæle og lokale aktører allerede i gang med at skabe det liv, som er tænkt ind i det færdige projekt. Undervejs afholdes markeder, byggedage, friluftsarrangementer, koncerter og meget mere.

Fra politisk side er der da også positive øjne på projektet i Stenvad.

”Vi synes, det er et rigtigt spændende initiativ, MiN Landsbyklynge har taget. Jeg ser, det kan bidrage til øget turisme, bosætning og det lokale liv i Stenvad. Det er fantastisk at mærke den gejst, de lokale ildsjæle lægger i projektet, og det er vigtigt at støtte op om dem. Lokale initiativer bliver mere og og mere vigtigt i vores arbejde med udviklingen af lokalsamfundene,” konstaterer Karoline Bergkvist Søgaard, medlem af fritids- og kulturudvalget i Norddjurs Kommune og styregruppemedlem.

SC

Publiceret 01 July 2020 11:00