Den ældste af stenovnene ønskes ny genopbygget og til den opgave søges frivllig arbejdskraft. Foto. Auning Bymuseum

Den ældste af stenovnene ønskes ny genopbygget og til den opgave søges frivllig arbejdskraft. Foto. Auning Bymuseum

Vær med til at genopbygge historien:

Søger frivillige til at bygge teglovn fra arkæologisk udgravning

Ønskes placeret på arealer ved den nye Øster Porsbakkevej i Auning

Af
John Pedersen

AUNING Auning Bymuseum søger i de kommende uger folk, der vil være med til det praktiske arbejde med at samle teglsten ved den arkæologisake udgravning på Dyrbyvej i Auning.

Planen er, at teglstenene skal bruges til at genetablere den ældste af teglovnene på et af de grønne arealer ved den nye Øster Porsbakkevej i Auning.

"Den endelige plan kender vi endnu ikke, men vi har en plan. Vi har heller ikke fået den endelige kommunale godkendelse af projektet. Men vi er optimistiske", fortæller Henning Millard fra Auning Bymuseum.

Stor lokal interesse

I den østlige ende af Auning er der i forbindelse med en byggemodningsproces fundet tre teglværksovne, som efter al sandsynlighed, har leveret munkesten og tagsten til de store udvidelser på Gl. Estrup i 1600-tallet og opførelsen af Auning Kirkes klokketårn og våbenhus i starten af 1600-tallet.

Museum Østjylland er færdig med at udgrave teglovnene og inden længe bliver de fjernet for at gøre plads til byggemodning af et nyt boligkvarter, der hvor teglovnen ligger i dag.

Teglovnenes historie har vakt stor lokal interesse og derfor har Henning Millard sat sig for, at få sikret sig materialerne fra disse ovne og få genskabt en af de tre teglovne i et nærliggende grønt område.

Video til undervisning

Formålet med at få genskabt en af teglovnene er, at bevare et unikt kunsthistorisk mindesmærke for de nærliggende kulturinstitutioner og for lokalområdet samt øge historiebevidstheden og samhørrigheden for hele lokalområdet.

"Hele processen med at grave ler, forme, tørre og brænde tegl i disse 1600-tals ovne, ønsker vi at dokumentere i en video. der efterfølgende kan bruges til blandt andet undervisning", oplyser Henning Millars fra Auning Bymuseum.

Med i projektet

Bag projektet står murermester Hans Ulrik Jensen, museumsformidler ved Danmarks Herregårdsmuseum Gammel Estrup, Anders Sinding og Henning Millard, Auning Bymuseum.

Gruppen er i et tæt samarbejde omkring projektet sammen med Norddjurs Kommune og Museum Østjylland.

Publiceret 26 June 2020 10:00