Det socialdemokratiske kommunalbestyrelsesmedlem Niels Basballe var allerede i 2018 sur over, at der ikke var springvand i

Det socialdemokratiske kommunalbestyrelsesmedlem Niels Basballe var allerede i 2018 sur over, at der ikke var springvand i "Skålen". Sidste år ville han have sat en ende på den pinlige sag, som gør Norddjurs Kommune til grin - og i år er han "godt gal i skralden". Foto: Søren Andersen

Det trækker op til en retssag om "Skålen"

Det bliver heller ikke denne sommer, at man kan opleve springvand på Torvet i Grenaa - der skulle have været klar i 2018.

Af
Søren Andersen

GRENAA Hvor svært kan det egentlig være at bygge et springvand?

Ret svært tilsyneladende, hvis det er i Grenaa, for to år efter, at der skulle have været vand i "Skålen", der er en væsentlig del af den byfornyelse, som finansieret af Norddjurs Kommune med ti millioner og fem millioner kroner fra staten, skulle give byens indre et helt nyt udtryk, er der ikke gang i strålen i "Skålen".

Som det hed i den projektbeskrivelse, som gjorde tegnestuen Schønherr til vinder af konkurrencen: "Som fixpunkt er en cirkulær vandkunst placeret centralt på pladsen. Vandkunsten er selve omdrejningspunktet for rummet foran rådhuset, og dens udformning som en fordybning i fladen danner kontrast til kirkebakken og tilbyder nye aktivitetsmuligheder for hele byen samtidig med at pladsen skaber rum og plads for afholdelse af koncerter, sport og leg i midtbyen."

"Skålen" var utæt

Man nåede også at tænde for vandet i 2018, men indvielsesfesten blev aflyst, fordi man konstaterede, at "Skålen" var utæt. Belægningsstenene var lagt i beton med en fuge af granit-stenmel, som indeholdt ler. Trods en overfladebehandling i fugerne, forsvandt der store mængder af vand.

En gennemfotografering af rør og andre muligheder viste ikke fejl, så konklusionen lød, at fugerne var utætte. Siden da har Norddjurs Kommunes rådgiver og entreprenør arbejdet på en holdbar løsning. Valget af fuge er truffet af entreprenør og rådgiver, og derfor har Norddjurs Kommune præciseret, at ekstra omkostninger ved omlægningen af fugerne udelukkende er et anliggende mellem rådgiver, entreprenøren og deres underleverandør.

Men siden er der så ikke sket det store. Vinkelsliberne kom i gang og "Skålen" har i måneder været pakket ind i presenninger - mens nogle grinede og andre bare undrede sig.

Status lige nu

I et statusnotat, som først blev udleveret til medlemmerne og Miljø og Teknikudvalget og siden til hele kommunalbestyrelsen fortæller vej og ejendomschef Kim T. Jensen, at der blev afholdt aflevering på de sidste dele af Torvets omlægning (belægninger i skålen og selve springvandet) onsdag 20. maj.

Ved afleveringen blev forskellige mangler konstateret - fugerne i skålen gik i stykker ved brug af springvandet og der var et uforholdsmæssigt stort vandforbrug.

"Snarest og senest inden for to uger tages kontakt til rådgiver og entreprenør med henblik på afklaring af, om disse parter vil anerkende, at der er tale om mangler, og om disse parter vil vedstå ansvaret for manglerne. I tilfælde af at rådgiver og/eller entreprenør vedstår manglerne, forventes der snarest derefter forslag fra de pågældende om, hvordan og hvornår manglerne kan være afhjulpet. Det forventes at manglerne så kan være afhjulpet inden 1.oktober," skriver Kim T. Jensen i notatet.

Men også, at i tilfælde af at rådgiver og/eller entreprenør ikke vedstår, at der er tale om mangler eller ikke vil vedstå ansvaret for manglerne, vil der skulle indledes en procedure med voldgift inklusiv syn og skøn for at få fastslået, at der er tale om mangler, og for at få ansvaret for manglerne placeret. Denne procedure forventes at kunne vare mindst et år.

Pris: 754.373 kr.

Det seneste fugearbejde, som Norddjurs Kommune selv besluttede at sætte i gang for at sætte en stopper for de vandede vittigheder og fordi man ikke ville vente på en afgørelse af slagsmålet mellem de involverede projektmagere og bygherrer, har kostet 754.373 kroner.

Da man i maj i år atter lukkede op for hanerne viste det sig, at fugerne i "Skålen" blev beskadiget af vandstrålerne fra springvandet.

"Selve springvandsteknikken syntes umiddelbart at være i orden, men det kan dog ikke med sikkerhed fastslås, at en del af det uforholdsmæssige store vandforbrug ikke kan stamme fra selve springvandets frem‐ eller tilbageløb. Men der er en stærk formodning for, at vandet forsvinder via de dårlige fuger," skriver Kim T. Jensen i notatet.

Skulle dele regningen

Her noteres det også, at der var lavet en aftale mellem Norddjurs Kommune, Schønherr og Danjord om at dele regningen på de 754.373 kroner i tre - hvis springvandet vel at mærke fungerede.

"Men da forligets mest grundlæggende forudsætning - om mangelfri endelig aflevering - ikke holdt, er der ikke grundlag for noget forlig på nuværende tidspunkt," lyder det i notatet, hvor der også oplyses om, at det er Norddjurs Kommunes opfattelse, at Schønherr som projektansvarlig har hovedansvaret for valget af en forkert løsning. Men også, at Danjord, der udførte arbejdet, har et betydeligt medansvar ved enten at vælge et forkert fugeprodukt eller ved ikke at løse opgaven håndværksmæssigt korrekt.

Med andre ord er der lagt op til, at det manglende springvand ender i en retssag - og det i sig selv er nok ikke med til, at der inden for kort tid kan ses et springvand i "Skålen".

Gal i skralden

Byfornyelsesprojektet er blevet fulgt tæt af den socialdemokratiske næstformand i Miljø og Teknikudvalget, socialdemokraten Niels Basballe.

For et år siden sagde han til avisen, at nu måtte den pinlige sag finde en afslutning, fordi Norddjurs Kommune blev gjort til grin af borgere og turister. Så hvad siger han så nu til den seneste udvikling - eller mangel på samme?

"Jamen, jeg er rigtig godt gal i skralden over det her, men der er nok ikke nogen udvej uden om en voldgiftssag til at afgøre det. Vi skal have de penge tilbage, som vi har betalt og retssagen skal afgøre, om det er muligt at levere et færdigt og funktionelt springvand på stedet. Jeg har ved flere lejligheder efterlyst, hvorfor man ikke har lagt en membran under springvandet, så det kunne være tæt - men det er der ingen, som vil svare på. Men sagen har lært mig, at det skal være slut med at bruge dyre og store virksomheder udefra, når vi lige så godt kunne have valgt lokale håndværkere," siger Niels Basballe.

Publiceret 12 June 2020 11:25