I løbet af juli skal området ved Thomasminde i Fjellerup efter planen omdannes til madmarked og udstillingsvindue for lokale fødevarer. Ansøgningen om et kommunalt tilskud til projektet er imdidlertid ikke gået stille for sig blandt politikerne i Norddjurs Kommune.

I løbet af juli skal området ved Thomasminde i Fjellerup efter planen omdannes til madmarked og udstillingsvindue for lokale fødevarer. Ansøgningen om et kommunalt tilskud til projektet er imdidlertid ikke gået stille for sig blandt politikerne i Norddjurs Kommune.

"Lad os komme i gang, inden det hele bliver splitterkommunalt"

På papiret ser det egentlig ikke så vanskeligt ud, men brugen af 60.000 kommunale kroner eller ej kan åbenbart hurtigt blive en speget politisk affære

Af
Simon Carlson

Fjellerup Når man tænker på, at Norddjurs Kommune har et årligt driftsbudget på 2,5 milliarder kroner, kan det virke ganske bureaukratisk og omstændeligt at bruge ret meget energi på at diskutere brugen af 60.000 kroner. Ikke desto mindre har en ansøgning om kommunalt tilskud på det beløb skilt vandene i kommunalbestyrelsen.

Tilskuddet på de 60.000 kroner skal gå til støtte i opstarten af et fødevaremarked i Fjellerup. Det er restauratørerne Allan Thallaug og Morten Grene, som blandt andet driver flere restauranter i Aarhus samt Thorsager Forsamlingshus, der har søgt om de kommunale midler til at "udvikle Thomasminde i Fjellerup til et udstillingsvindue for lokale råvarer fra Norddjurs Kommune" står der i ansøgningen.

Projektet er delt op i to faser. Første fases formål er at etablere et netværk af lokale fødevareproducenter, som i tre uger i juli leverer produkter til et markedssalg ved Thomasminde. Første fase er således planlagt til at gå i gang allerede i denne sommer, og dermed har det hastet med at få ansøgningen politisk behandlet. Her opstår den første politiske splid.

Ringer 117 gange

Tidligere på foråret havde de to ansøgere sat repræsentanter fra kommunen i stævne på Thomasminde i Fjellerup. Fra Norddjurs Kommune var borgmester Jan Petersen (S) og formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Else Søjmark (S) de politiske repræsentanter, mens blandt andre kommunaldirektør Christian Bertelsen og kultur- og udviklingschef Trine Grejsen repræsenterede kommunens forvaltning.

Her i den smukke natur og ved Thomasmindes slidte bygninger lykkedes det for de to ansøgere at præsentere idéen så godt, at formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Else Søjmark efterfølgende hurtigt begyndte at kontakte sine udvalgskollegaer for at arrangere et ekstraordinært udvalgsmøde 14. maj.

Så sker der det, at udvalgsformanden ringer 117 gange til udvalgsmedlemmerne for at finde ud af, hvor vi står henne. Benny Hammer, Konservative Folkeparti

Eneste punkt på dagsordenen var stillingtagen til ansøgningen om tilskuddet på 60.000 kroner til opstart af fødevaremarkedet på Thomasminde.

"En faldefærdig rønne" lød et af de knap så flatterende skudsmål fra den skeptiske del af kommunalbestyrelsen i forhold til fødevareprojektet ved Thomasminde. Det er dog i haven bag bygningerne, der skal være centrum for madmarkedet.

Den sagsgang vakte forundring hos kommunens konservative viceborgmester og medlem af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Benny Hammer.

"Så sker der det, at udvalgsformanden ringer 117 gange til udvalgsmedlemmerne for at finde ud af, hvor vi står henne. Det ender jo med, at hun dagen inden mødet skal afholdes, finder ud af, at hun kommer i mindretal. Så må der ske det, at hun snakker med borgmesteren, for han fabrikerer i lynets hast en lang mail, som vi får tilsendt næste formiddag, hvor vi skal have møde senere på dagen. Heri fortæller han, at det er en helt forkert måde, sagen er fremstillet på, og det er noget helt andet, det drejer sig om. Hele det komplekse forløb, det lugter lang væk af, at nogen er gået ud og lovet noget på forhånd," mener Benny Hammer.

Ikke lovet en dyt

Udvalgsformand Else Søjmark afviser, at der allerede skulle være faldet løfter til ansøgerne ved mødet på Thomasminde.

"Jeg kan kun sige, at der ikke er blevet lovet noget. Jeg har selv deltaget i mødet, og jeg ville aldrig nogensinde stå og love noget på forhånd. Jeg har et udvalg, og det respekterer jeg. Det her er en demokratisk proces, som går i gang, så nej, jeg kender ikke til, at nogen har lovet nogen noget," siger Else Søjmark.

Piece of cake?

I sagens bilag fremgår det, at borgmester Jan Petersen om aftenen 13. maj har sendt en mail til Else Søjmark, hvori borgmesteren redegør for, at han ikke mener, at selve sagens overskrift eller sagsfremstillingen er dækkende for det reelle indhold i ansøgningen.

Det her er en demokratisk proces, som går i gang, så nej, jeg kender ikke til, at nogen har lovet nogen noget. Else Søjmark, Socialdemokratiet, formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Kommunens forvaltning har blandt andet skrevet, at der søges om støtte til udvikling af Thomasminde som en oplevelsesplads. Borgmesteren beder derfor i mailen udvalgsformand Else Søjmark om at informere udvalget om, at ansøgningen drejer sig om støtte til Thomasminde som udstillingsvindue og marked for lokale fødevarer.

I mailen noterer borgmesteren også, at der i sagsfremstillingen ikke er beskrevet, at der har fundet et møde sted mellem kommunen og ansøgerne.

Det hele har fået et forkvaklet forløb, fordi de så også er stødt ind i modstand. Det er selvfølgelig også træls, hvis man nu står og lover noget. Benny Hammer, Konservative Folkeparti

Det sagsforløb er Benny Hammer ikke imponeret over.

"Det normale ville være, at hvis der kommer nogen med en idé, så bliver det fremlagt for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, hvor det hører hjemme. Her er det som om, det er blevet besluttet på forhånd, hvor borgmesteren og udvalgsformanden måske har lovet en lille smule mere end det, de nødvendigvis kan stå inde for. Det hele har fået et forkvaklet forløb, fordi de så også er stødt ind i modstand. Det er selvfølgelig også træls, hvis man nu står og lover, at det her projekt skal vi nok få igennem, og at det er piece of cake og en formalitet," siger Benny Hammer, der erkender, at det er hans egen tolkning af sagen.

Fyr og flamme

Else Søjmark anerkender, at det første møde med ansøgerne muligvis kunne være grebet anderledes an, men derudover ser hun intet odiøst i den efterfølgende politiske proces.

"Jeg blev inviteret med til mødet, uden jeg havde været yderligere involveret forud. Sådan er det nogle gange som udvalgsformand. Det er et projekt, der er kommet lidt sent inden for dørene, og hvor der også har været lidt hastværk for at få sat i gang. Der reagerer jeg sådan som udvalgsformand, at jeg naturligvis tænker, at hvis vi skal nå det her, så appellerer jeg til, at vi holder et ekstraordinært udvalgsmøde," siger Else Søjmark og uddyber:

"Her stod nogen mennesker, der var fyr og flamme for at få noget op at stå allerede nu, og hvad er så realistisk at få op at stå lige nu? Man kan godt diskutere, om hele udvalget skulle have deltaget i mødet derude. Det var ikke det, der skete, og det er heller ikke altid det, der sker. Det kan man efterrationalisere på," konstaterer Else Søjmark.

På det ekstraordinære møde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 14. maj blev ansøgningen om støtte afvist af et flertal i udvalget bestående af Benny Hammer (K), Diana Skøtt Larsen (DF), Lars Sørensen (V) og Kasper Bjerregaard (V).

For godt til at smide

26. maj mødtes kommunalbestyrelsen, og selv om et flertal i det syv mand store Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg 12 dage forinden havde afvist ansøgningen om støtte, var det nu alligevel op til samtlige 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen at tage stilling til de 60.000 kroner.

Efter flertallet havde talt på mødet i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, benyttede formand Else Søjmark sig således af 'standsningsretten' - en mindretalsbeskyttelsesregel, der giver udvalgsmedlemmer mulighed for, at få sager indbragt til afgørelse af kommunalbestyrelsen, selv om de er stemt ned af flertallet i udvalgene.

"Op til udvalgsmødet kunne jeg godt fornemme, hvor det bar hen, og der kunne jeg jo godt vælge bare at lade den ligge, men jeg tror på, at det projekt har nogle energier i sig, som kan understøtte både de lokale fødevarer og de styrker, vi har i Fjellerup, og som også kan være med til at få turismen til at blomstre. Jeg synes, det var for godt et projekt til bare at smide det," forklarer Else Søjmark.

Flertallet vendte

I kommunalbestyrelsen førte sagen til mødets suverænt længste diskussion. Det varede 48 minutter, inden politikerne nåede frem til en afstemning om, hvorvidt kommunen skal bruge de 60.000 kroner eller ej.

Undervejs stillede skeptikerne anført af Venstres Kasper Bjerregaard og Konservatives Benny Hammer sig uforstående over for Norddjurs Kommunes overordnede strategi, når et møde mellem ansøgerne og kommunen pludselig kan føre til, at en sag skal hastes igennem. Ligeledes noterede skepsissen sig også, at det ikke umiddelbart er en kommunal kerneopgave at støtte økonomisk op om privat virksomhed. Og nå ja, så var der også bemærkningen om, at Thomasminde er en faldefærdig rønne, som kommunen i øvrigt forsøger at få solgt.

Bygningerne er temmelig medtagede, men Thomasminde ligger heldigvis enormt naturskønt helt ned til vandet.

Bygningerne er temmelig medtagede, men Thomasminde ligger heldigvis enormt naturskønt helt ned til vandet.

Fra den anden side af salen blev der argumenteret for, at den relativt lille investering kan vokse sig stor ud fra et markedsføringsmæssigt perspektiv af Norddjurs Kommune som en fødevarekommune. Blandt andet, fordi den store Food Festival i Aarhus i år ikke bliver afviklet på grund af corona-situationen, hvorfor der kan være potentiale for, at Norddjurs kan tiltrække lidt af den opmærksomhed fra fødevareinteresserede.

Lad os komme i gang, inden det bliver splitterkommunalt og løber ud i sandet. Ulf Harbo, Enhedslisten

Desuden mente fortalerne også, at tiltaget på Thomasminde vil falde i tråd med kommunens strategi for udviklingen og sammenbindingen af kommunens nordkyst.

Således endte det med, at et flertal i kommunalbestyrelsen på 16 (Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Liberal Alliance) mod 11 (Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti) sagde ja til at støtte første fase i projektet 'Thomasminde som udstillingsvindue og marked' med 60.000 kommunale kroner.

Det er splitterkommunalt

Med den proces in mente skød Enhedslisten Ulf Harbo nok ikke helt forbi i sin kommentar på mødet i kommunalbestyrelsen. I Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget havde han i første omgang taget forbehold i sagen, men endte altså med at stemme for at støtte projektet.

"Jeg må indrømme, at til et ekstraordinært udvalgsmøde, hvor titlen på sagen ikke er korrekt og det ikke er tydeligt, om nogle beløb er med eller uden moms, det irriterede mig. Men hele problemet med kommunalstyret er, at der går proces i det. Hvorfor er det, at mange virksomheder og borgere ikke gider at spørge kommunen om noget? Det er, fordi så gå der proces i det. Det skal frem og tilbage i udvalg, og der er ikke nogen, der gider det. Derfor vil jeg nu bakke op om det her projekt, fordi her er nogen, der gider noget. Lad os komme i gang, inden det bliver splitterkommunalt og løber ud i sandet," lød det fra Ulf Harbo.

Fakta

Fødevarevindue i Thomasminde

Restauratørerne Morten Grene og Allan Hvid Holm Thallaug har under overskriften 'Fødevarevinduet til Norddjurs, Ruths Have - Thomasminde' søgt om i første omgang 60.000 kroner til opstart af et lokalt fødevarenetværk. Projektet foregår i tre uger i juli med blandt andet madmarked med forskellige lokale produkter. Det er også første fase i ansøgernes vision om at udvikle Thomasminde til et udstillingsvindue for lokale råvarer fra Norddjurs Kommune.

Til efteråret evalueres første fase af projektet. Er erfaringerne positive giver det mulighed for at igangsætte næste fase. Det er i så fald igen politikerne i Norddjurs Kommune, der skal tage stilling til, om de ønsker at gå videre med projektet.

Norddjurs Kommune har spurgt Kommunernes Landsforening (KL) til råds i spørgsmålet om, hvorvidt kommunen må yde tilskud i den pågældende sag. KL har sagt god for, at tilskuddet er lovligt.

Publiceret 10 June 2020 11:40